Định giá đúng cho giá năng lượng: Từ nguyên tắc đến thực tiễn

English: Getting Energy Prices Right : From Principle to Practice

Chương I: Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách

Dữ liệu công bố tại đây

Các loại thuế năng lượng có thể mang lại lợi ích đáng kể về môi trường và doanh thu và là một thành phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia. Mặc dù nguyên tắc cũng được thành lập về việccác khoản thuế này cần phản ánh vấn đề nóng lên toàn cầu, ô nhiễm không khí, tắc nghẽn gia thông, và những tác động xấu đến môi trường khác của việc sử dụng năng lượng, rất ít các nghiên cứu và báo cáo trước trước đây cung cấp các hướng dẫn để các nước có thể đưa nguyên tắc này vào thực tế.

Cuốn sách này xây dựng một phương pháp thực tế, và các công cụ liên quan, để cho thấy những thiệt hại chủ yếu về môi trường từ nguồn năng lượng có thể được định lượng ở các quốc gia khác nhau và phương pháp được sử dụng để thiết kế các chính sách hiệu quả về thuế năng lượng.

Kết quả, được minh họa cho hơn 150 quốc gia, báo cáo đề cập đến sự đinh giá năng lượng chênh lệch một cách phổ biến về giá năng lượng giữa các nước phát triển và đang phát triển cũng như là sự chênh lệch trong trong các chính sách cải cách. Ở cấp độ toàn cầu, thực thi giá năng lượng hiệu quả sẽ làm giảm lượng khí thải cácbon ước tính đến 23% và giảm số lượng người tử vong do ô nhiễm không khí gây bởi nguyên liệu hóa thạch tới 63%, trong khi nâng cao doanh thu (rất cần thiết để củng cố tài chính và giảm các loại thuế) trung bình 2,6 % GDP.

Envir

Publication Date: July 22, 2014

Energy pricing policy | Energy prices | Energy | Energy sector | Energy taxes

Author/Editor: Ian W.H. Parry ; Dirk Heine ; Eliza Lis ; Shanjun Li
Summary: Energy taxes can produce substantial environmental and revenue benefits and are an important component of countries’ fiscal systems. Although the principle that these taxes should reflect global warming, air pollution, road congestion, and other adverse environmental impacts of energy use is well established, there has been little previous work providing guidance on how countries can put this principle into practice. This book develops a practical methodology, and associated tools, to show how the major environmental damages from energy can be quantified for different countries and used to design the efficient set of energy taxes. The results, which are illustrated for more than 150 countries, suggest there is pervasive mispricing of energy across developed and developing countries alike with much at stake in policy reform. At a global level, implementing efficient energy prices would reduce carbon emissions by an estimated 23 percent and fossil-fuel air pollution deaths by 63 percent, while raising revenues (badly needed for fiscal consolidation and reducing other burdensome taxes) averaging 2.6 percent of GDP.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s