Bản đồ đầu tư AEC trong năm 2016: Việt Nam “nằm” ở đâu?

18/02/2016 7:49 Sáng

(DĐDN)- Dinh-The-Hien copyCộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào ngày 31/12/2015 với mục tiêu tạo ra một khu vực kinh tế thịnh vượng, ổn định và có tính cạnh tranh cao. VN trong tâm điểm nền kinh tế thứ 4 tương lai, được các nhà đầu tư đánh giá như thế nào về các cơ hội rót vốn năm nay?

Hiện AEC là nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới với quy mô GDP gần 3 nghìn tỷ USD hiện nay và dự kiến đạt 4,7 nghìn tỉ USD vào năm 2020. DĐDN xin giới thiệu bài viết của TS Đinh Thế Hiển về xu hướng đầu tư trong AEC cũng như những cơ hội, lợi thế, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh giúp VN thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2016.

 

4

Self-nominated Candidates Seek Seats in Vietnam’s Parliament

vietnam-national-assembly-may20-2015.jpg

Vietnamese deputies stand up and sing the national anthem at the opening of the summer session of the National Assembly in Hanoi, May 20, 2015.

AFP

RFA _ More self-nominated candidates, including those not associated with the Vietnamese Communist Party, are expected to run for seats in the upcoming parliamentary elections than in past elections, despite control of the candidate selection process by the ruling Communist Party.

Some non-party candidates said they have nominated themselves because they want to exercise their rights and test the truthfulness of a remark by party General Secretary Nguyen Phu Trong at the end of the 12th Party Congress in late January that Vietnam’s elections are democratic.

So far, more than 20 non-party candidates have nominated themselves for seats in the National Parliament, a number that is expected to increase between now and the application deadline on March 13, according to Vietnamese social media sites. Tiếp tục đọc “Self-nominated Candidates Seek Seats in Vietnam’s Parliament”

Tóm tắt chính sách – Tiếp cận An sinh xã hội của người lao động nhập cư – Policy brief – Access to social protection of migrant workers

Nghiên cứu Tiếp cận An sinh xã hội (ASXH) của người lao động nhập cư tại một số khu vực đô thị do ActionAid Việt Nam (AAV) thực hiện năm (2012) đã chỉ ra nhu cầu cần thiết phải đổi mới các chính sách hiện nay về ASXH nhằm đảm bảo các quyền lợi cơ bản của người nhập cư tại các khu đô thị


Date published Thursday, April 24, 2014

Download full publication Tiếp tục đọc “Tóm tắt chính sách – Tiếp cận An sinh xã hội của người lao động nhập cư – Policy brief – Access to social protection of migrant workers”