Giáo dục

ratruong

 

UNESCO – Learning: The Treasure WithinTiếng Việt
– Revisiting “Learning: The Treasure Within”
Education 2030
The Programme for International Student Assessment (PISA)
– PISA 2012
World Bank Institute
Dự án Mô Hình Trường Học Mới – VNEN
Some info and statistics on Education in Vietnam – Một số thông tin và thống kê về giáo dục ở VN

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật

– Luật Giáo Dục (14.6.2005)
– Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo Dục (25.11.2009)
– Luật Phổ Cập Giáo Dục Tiểu Học (16.8.1991)
– Nghị quyết Quốc hội về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (9.12.2000)
– Luật Giáo Dục Đại Học (18.6.2012)
– Luật Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh (19.5.2013)
– Luật Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Giáo Dục Trẻ Em (15.6.2004)
– Nghị quyết Quốc Hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 (19.6.2009)
– Luật Giáo Dục Nghề nghiệp (27.11.2014)

Quyết Định và Nghị Định của Thủ Tướng Chính Phủ

– Nghị định quy định một số điều của Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp (15.5.2015)
– Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 (22.11.2010)
– Quyết định Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” (18.8.2010)
– Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020 (24.6.2010)
– Quyết định Phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010 – 2016” (12.4.2010)
– Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo (31.3.2010)
– Quyết định Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015 (9.2.2010)
– Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (2.6.2009)
– Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (1.6.2009)
– Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (1.6.2009)
– Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục (17.4.2009)
– Quyết định về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân (9.3.2009)
– Quyết định Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học (15.1.2009)
– Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (31.12.2008)
– Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” (30.9.2008)
– Quyết định số 82/2006/QĐ-TTG về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (14.4.2006)
– Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục (2.8.2006)

Thông tư của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

– Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (16.3.2015)
– Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (16.4.2015)
– Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (26.2.2015)
– Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (26.2.2015)
– Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (31.12.2014)
– Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục (17.12.2014)
– Thông tư số 37/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông (2.12.2014)
– Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (28.11.2014)
– Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (15.10.2014)
– Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (24.1.2014)
– Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (29.11.2013)
– Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (6.11.2013)
– Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (17.9.2013)
– Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (1.8.2013)
– Thông tư số 30/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Khối ngành Công nghệ kỹ thuật và Khối ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản (26.7.2013)
– Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học (6.6.2013)
– Thông tư số 17/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác (8.5.2013)
– Thông tư số 13/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác (8.5.20130
– Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (28.12.2012)
– Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (27.12.2012)
– Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (25.12.2012)

 
CÁC CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC TRÊN CVD

Giáo dục

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s