Năng lượng

 
– Tìm văn bản về năng lượng – Bộ Công Thương
– Viện Năng Lượng
– Trang web GIZ-Vietnam (Chính phủ Đức – Solar energy & Biomass)
– Trang web nangluongvietnam.vn (Chính phủ Anh)

Các chuyên mục “Năng lượng” trên CVD

Năng lượng – Energy

Sách năng lượng tái tạo đã dịch:

1. Powering Planet Earth: Energy Solutions for the Future – by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone – biên tập dịch: Phạm Thu Hường, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang.

2. The Energy Imperative: 100% Renewable Now – by Hermann Scheer – biên tập dịch: Phạm Thu Hường, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang.

 

Advertisements