Năng lượng

– Tìm văn bản về năng lượng – Bộ Công Thương
– Viện Năng Lượng
– Trang web Năng lượng Việt Nam
Trang web Năng lượng Sạch Việt Nam
– Trang web GIZ-Vietnam (Chính phủ Đức – Solar energy & Biomass)
– Trang web nangluongvietnam.vn (Chính phủ Anh)
– Finance Guide for Policy Makers: Renewable Energy, Green Infrastructure
ADB – Vietnam Energy Sector Assessment, Strategies and Roadmaps
– Energypedia.info – Vietnam Energy Situation
– Map of Solar Resource and Potential in Vietnam
– Wind power potential for Vietnam
– Provincial Wind Power Development Plans: Maps of Bac Lieu, Ben Tre, Binh Thuan, Ca Mau, Ninh Thuan, Quang Tri, Soc Trang, Tra Vinh provinces
– International Energy Agency – Vietnam Statistics
– International Renewable Energy Agency (IRENA)

Các chuyên mục “Năng lượng” trên CVD

Năng lượng – Energy

Sách năng lượng tái tạo đã dịch:

1. Powering Planet Earth: Energy Solutions for the Future – by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone – biên tập dịch: Phạm Thu Hường, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang.

2. The Energy Imperative: 100% Renewable Now – by Hermann Scheer – biên tập dịch: Phạm Thu Hường, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang.