Tên tiếng Anh các Cơ quan ban ngành VN

Cảm ơn các bạn đã download tài liệu này!

Một số lưu ý:

– Ấn Ctrl+F để tìm kiếm tên cơ quan nhanh.

– Nguồn tên các cơ quan lấy từ Trang chủ các Bộ, Wikipedia, Google.

– Mặc dù Nhà nước đã ban hành Thông tư Hướng dẫn dịch tên các cơ quan theo một chuẩn thống nhất nhưng các Bộ vẫn đặt tên các cơ quan trực thuộc một cách rất tùy ý. Ví dụ: Vụ Pháp chế Bộ này đặt là Legal Department, Bộ kia đặt là Legislation Department, lại có Bộ đặt là Department of Legal Affairs. Rất lung tung. “Văn phòng Bộ”, “Thanh tra Bộ” cũng là những cơ quan có cách đặt tên tiếng Anh không thống nhất. Trong danh sách này t để nguyên cách đặt tên tiếng Anh khác nhau của các Bộ vì cơ bản nghĩa tiếng Việt của chúng đều giống nhau, các bạn chỉ cần lưu ý một chút khi dịch là được.

– T không cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vào danh sách này một là vì thông tin không đủ, hai là trong quá trình học môn Biên dịch chúng ta sẽ không tiếp xúc với hai Bộ này nhiều.

Nguyễn Khánh Linh

Download pdf file >>

TÊN TIẾNG ANH CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ

1. BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

Department of State BudgetVụ Ngân sách Nhà nước
Department of InvestmentVụ Đầu tư
Department of Finance for National Defence and SecurityVụ tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt ( Vụ I )
Department of Public ExpenditureVụ Tài chính hành chính- sự nghiệp
Department of Tax PolicyVụ Chính sách thuế
Department of Banking and Financial InstitutionsVụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
Department of Accounting and Auditing RegulationsVụ Chế độ kế toán và kiểm toán
Department of Financial PlanningCục Kế hoạch- Tài chính
Department of Emulation and CommendationVụ Thi đua- Khen thưởng
Department of Personal and TrainingVụ Tổ chức cán bộ
Department of International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
Legal DepartmentVụ Pháp chế
Ministerial OfficeVăn phòng Bộ
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
General Department of TaxationTổng cục Thuế
General Department of CustomsTổng cục Hải quan
General Department of National ReservesTổng cục Dự trữ Nhà nước
State TreasuryKho bạc Nhà nước
State Securities CommissionỦy ban chứng khoán Nhà nước
Department of Public Asset ManagementCục quản lý Công sản
Department of Price ManagementCục Quản lý giá
Department of Corporate FinanceCục Tài chính doanh nghiệp
Department of Financial Informatics and StatisticsCục Tin học và Thống kê tài chính
Department of Debt Management and External FinanceCục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
Insurance Supervisory and AuthorityCục Quản lý giám sát bảo hiểm
National Institute for Finance (Institute of Financial Strategy and Policy)Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
Vietnam Financial TimesThời báo Tài chính Việt Nam
Finance MagazineTạp chí Tài chính
Training Centre for Finance OfficersTrường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Academy of FinanceHọc viện Tài chính
University of Finance and MarketingTrường ĐH Tài chính- Marketing
College of Accounting and FinanceTrường ĐH Tài chính- Kế toán
College of Finance and Business AdministrationTrường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh
College of Finance and CustomsTrường CĐ Tài chính Hải quan
Finance Publishing HouseNhà Xuất bản Tài chính

2. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Planning DepartmentVụ Kế hoạch
Finance DepartmentVụ Tài chính
Science, Technology and Environment DepartmentVụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
International Cooperation DepartmentVụ Hợp tác quốc tế
Legislation DepartmentVụ Pháp chế
Organization and Personnel DepartmentVụ Tổ chức cán bộ
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
Ministry Administrative OfficeVăn phòng Bộ
Department of Crop ProductionCục Trồng trọt
Department of Plant ProtectionCục Bảo vệ thực vật
Department of Livestock Husbandry/Department of Livestock ProductionCục Chăn nuôi
Department of Animal HealthCục Thú y
Forest Protection DepartmentCục Kiểm lâm
Vietnam Administration of Forestry (VNFOREST)/ VN Forest Administration OfficeTổng cục Lâm nghiệp
Aqua Exploiting and Protection DepartmentVụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản
Dyke Management and Flood Control DepartmentCục Quản lý Đê điều và Phòng, chống lụt bão
Department of Construction ManagementCục Quản lý Xây dựng công trình
Department of Cooperatives and Rural DevelopmentCục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
National Agro-aqua-forestry Quality Assurance DepartmentCục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Directorate of FisheriesTổng cục Thủy sản
Information Technology and Statistics CentreTrung tâm Tin học và Thống kê
National Centre for Rural Water Supply and SanitationTrung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Vietnam Agriculture NewspaperBáo Nông nghiệp Việt Nam
Agriculture and Rural Development MagazineTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Department of Processing and Trade for Agro-forestry-Fisheries Products and Salt ProductionCục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối
Agricultural enterprises renovation and management boardBan Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp
Water Resource DirectorateTổng cục Thủy lợi

3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

The Department for Pre-school EducationVụ Giáo dục Mầm non
The Department for Primary EducationVụ Giáo dục Tiểu học
The Department for Secondary EducationVụ Giáo dục Trung học
The Department for Vocational EducationVụ Giáo dục Chuyên nghiệp
The Department for Tertiary and Post-Graduate EducationVụ Giáo dục Đại học
The Department for Continued EducationVụ Giáo dục thường xuyên
The Department for Defense EducationVụ Giáo dục Quốc phòng
The Department for Pupil and Student WorkVụ Công tác học sinh, sinh viên
The Department for Planning and FinanceVụ Kế hoạch- Tài chính
The Department for International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
The Department for Science and TechnologyVụ Khoa học- Công nghệ
The Legal DepartmentVụ Pháp chế
The Department for Organization and PersonnelVụ Tổ chức cán bộ
The OfficeVăn phòng Bộ
The InspectorateThanh tra Bộ
The Department for Examination and Expertise of Education QualityCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
The Education and Time newspaperBáo Giáo dục và Thời đại
The Education magazineTạp chí Giáo dục

4. BỘ NGOẠI GIAO

MINISTRY OF  FOREIGN AFFAIRS

ASEAN DepartmentVụ ASEAN
Europe DepartmentVụ Châu Âu
Americas DepartmentVụ Châu Mỹ
North East Asia DepartmentVụ Đông Bắc Á
South East Asia- South Asia- South Pacific DepartmentVụ Đông Nam Á- Nam Á- Nam Thái Bình Dương
West Asia- Africa DepartmentVụ Tây Á- Châu Phi
Policy Planning DepartmentVụ Chính sách đối ngoại
International Organizations DepartmentVụ các Tổ chức quốc tế
Law and International Treaties DepartmentVụ Luật pháp và Điều ước quốc tế
Multilateral Economic Cooperation DepartmentVụ Hợp tác kinh tế đa phương
Economic Affairs DepartmentVụ Tổng hợp kinh tế
APEC 2017 National SecretariatBan Thư ký APEC 2017
Cultural Diplomacy and UNESCO Affairs DepartmentVụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO
Press and Information DepartmentVụ Thông tin Báo chí
Emulation- Commendation and Diplomatic Tradition DepartmentVụ Thi đua- khen thưởng và Truyền thống ngoại giao
Personnel and Organization DepartmentVụ Tổ chức cán bộ
Office of the MinistryVăn phòng Bộ
Office of Party and Trade Union AffairsVăn phòng Đảng ủy- Đoàn thể
Inspection DepartmentThanh tra Bộ
Information Security DepartmentCục Cơ yếu
Department of Foreign Affairs ProvincialCục Ngoại vụ
Consular DepartmentCục Lãnh sự
State Protocol DepartmentCục Lễ tân Nhà nước
Adminstrative and Financial DepartmentCục Quản trị tài vụ
Ho Chi Minh City’s Department for External RelationsSở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh
State Commission on Overseas VietnameseỦy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
National Border CommitteeỦy ban Biên giới quốc gia
Diplomatic Academy of Viet Nam (DAV)Học viện Ngoại giao Việt Nam
The Service Department for Diplomatic CorpsCục Phục vụ ngoại giao đoàn
Government’s Guest HouseNhà khách Chính phủ
Viet Nam and the World ReportBáo Thế giới và Việt Nam
Foreign Press CenterTrung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài
National Interpretation and Translation CenterTrung tâm Biên phiên dịch quốc gia
Information CenterTrung tâm Thông tin
Management Board of MFA Headquarter ProjectBan quản lý dự án trụ sở Bộ
V75 Limousine ServiceTrung tâm vận tải đối ngoại V75
Permanent Missions of Vietnam to United Nations and International OrganisationsPhái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các Tổ chức Quốc tế
Overseas Representative  Missions of Viet NamCác Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

5. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

MINISTRY OF TRANSPORT

Directorate for Roads of Viet Nam/ Vietnam Road AdministrationTổng cục Đường bộ Việt Nam
Vietnam Inland Waterways AdministrationCục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
Vietnam Maritime AdministrationCục Hàng hải Việt Nam
Vietnam RegisterCục Đăng kiểm Việt Nam
Transport Construction Quality Control and Management BureauCục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông
Viet Nam Railway AuthorityCục Đường sắt Việt Nam
Viet Nam Maritime AdministrationCục Hàng hải Việt Nam
Civil Aviation Authority of Viet NamCục Hàng không Việt Nam
Transport Engineering Construction and Quality Management BureauCục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông
Health Administration of TransportCục Y tế Giao thông vận tải
Ministry’s OfficeVăn phòng Bộ
Planning and Investment Dept.Vụ Kế hoạch- Đầu tư
Organization and Personal Dept.Vụ Tổ chức cán bộ
Finance Dept.Vụ Tài chính
Transport Infrastructure Dept.Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông
Transport Safety Dept.Vụ An toàn giao thông
Legal Dept.Vụ Pháp chế
Transportation Dept.Vụ Vận tải
Science and Technology Dept.Vụ Khoa học Công nghệ
Environment Dept.Vụ Môi trường
International Cooperation Dept.Vụ Hợp tác quốc tế
Enterprises Management Dept.Vụ Quản lý doanh nghiệp
Public – Private Partnership Investment Project Management Dept. (PPP Dept.)Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư
Information Technology Center (IT Center)Trung tâm Công nghệ thông tin
Ministry’s InspectorateThanh tra Bộ
Research Institute for Transport Science and Technology (RITST)Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải
Transport Development and Strategy Institute (TDSI)Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải
Vietnam Aviation Academy (VAA)Học viện Hàng không Việt Nam
Vietnam Maritime University (VINAMARU)Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Ho Chi Minh City University of Transportation (UT-HCMC)Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
University of Transport Technology (UTT)Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Transport NewspaperBáo Giao thông vận tải
Transport JournalTạp chí Giao thông Vận tải
Transport Publishing HouseNhà XB Giao thông Vận tải
Thang Long Construction CorporationTổng công ty Xây dựng Thăng Long
Civil Engineering Construction Corporation No. 1 (CIENCO 1)Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1)
Civil Engineering Construction Corporation No. 4 (CIENCO 4)Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
Civil Engineering Construction Corporation No. 5 (CIENCO 5)Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5
Civil Engineering Construction Corporation No. 6 (CIENCO 6)Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6
Civil Engineering Construction Corporation No. 8 (CIENCO 8)Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8
Transport Industry Corporation (TRANSINCO)Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải
Vietnam Waterway Construction Corporation (VINAWACO)Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ
Transport Engineering Design Incorporation (TEDI)Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông Vận tải
Waterway Transport CorporationTổng công ty Vận tải thủy
Southern Inland Waterway Transport CorporationTổng công ty Đường sông miền Nam
Trading and Engineering Construction Corporation (TRAENCO)Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GTVT
Vietnam Freight Forwarding Company (VINAFCO)Công ty Cổ phần Vận tải Biển
Labor Oversea Deployment Corporation (LOD)Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực
Vietnam Shipping and Chartering Corporation (VIETFRACHT)Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu
Transport Material Engineering and Construction Corporation (TRANSMECO)Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị giao thông
Southern Transport Engineering Design Incorporation (TEDI SOUTH)Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam
Transport Import-Export and Investment Cooperation Corporation (TRACIMEXCO)Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải

6. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Department of Social and Natural SciencesVụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên
Department of Science and Technology for Economic-Technical BranchesVụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế- kỹ thuật
Department of Technology Appraisal, Examination and AssessmentVụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ
Department of High TechnologyVụ Công nghệ cao
Department of Planning and General AffairsVụ Kế hoạch-Tổng hợp
Department of FinanceVụ Tài chính
Department of International CooperationsVụ Hợp tác quốc tế
Department of LegislationVụ Pháp chế
Department of Organisation and PersonnelVụ Tổ chức cán bộ
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
Ministry OfficeVăn phòng Bộ
State Agency for Technology InnovationCục Ứng dụng và Phát triển công nghệ
National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialisation DevelopmentCục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa Học và Công nghệ
National Office of Intellectual PropertyCục Sở hữu trí tuệ
Vietnam Atomic Energy AgencyCục Năng lượng Nguyên tử
National Agency for Science and Technology InformationCục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia
Vietnam Agency for Radiation and Nuclear SafetyCục An toàn bức xạ và hạt nhân
Directorate for Standards, Metrology and QualityTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Management Board of Hoa Lac High-Tech ParkBan Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc
National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies (NISTPASS)Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS)
The Office of National S&T Research ProgramsVăn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước
Information Communication Technology CentreTrung tâm Tin học
Science and Development NewspaperBáo Khoa học và Phát triển
Vietnam Science and Technology MagazineTạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
MOST Management Training InstituteTrường Quản lý Khoa học và Công nghệ
National Centre for Technological Progress (NACENTECH)Viện Ứng dụng Công nghệ
Vietnam Atomic Energy InstituteViện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
Vietnam Intellectual Property Research Institute (VIPRI)Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
Vietnam Centre for Science and Technology EvaluationViện đánh giá khoa học và định giá công nghệ
Centre for Vietnam Science and Technology Internationalisation Promotion (VISTIP)Trung tâm nghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế
Institute for Regional Research and DevelopmentTrung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng
Centre for Science and Technology CommunicationTrung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ
Light Ray MagazineTạp chí Tia Sáng
Bureau of AccreditationVăn phòng công nhận chất lượng
Registration Office of Science and Technology ActivitiesVăn phòng Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Science and Technics Publishing HouseNhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
National Institute of Patent and Technology ExploitationViện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

7. BỘ CÔNG THƯƠNG

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Planning DepartmentVụ Kế hoạch
Finance DepartmentVụ Tài chính
Organization and Personal DepartmentVụ Tổ chức cán bộ
Legal Affairs DepartmentVụ Pháp chế
International Cooperation DepartmentVụ Hợp tác quốc tế
Human Resource Development DepartmentVụ Phát triển nguồn nhân lực
Remuneration and Rewards DepartmentVụ Thi đua- Khen thưởng
Science and Technology DepartmentVụ Khoa học và Công nghệ
Heavy Industry DepartmentVụ Công nghiệp nặng
Light Industry DepartmentVụ Công nghiệp nhẹ
Domestic Market DepartmentVụ Thị trường trong nước
Mountainous and Frontier Trade DepartmentVụ Thương mại biên giới và miền núi
Asia- Pacific Market Department ( Zone I Department )Vụ Thị trường Châu Á- Thái Bình Dương
Europe Market Department( Zone II Department )Vụ Thị trường Châu Âu
America Market Department ( Zone III Department)Vụ Thị trường Châu Mỹ
Africa, Western and South Asia Markets Department ( Zone IV Department )Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á
Multilateral Trade Policy DepartmentVụ Chính sách thương mại đa biên
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
Ministry OfficeVăn phòng Bộ
General Department of EnergyTổng cục Năng lượng
Market Surveillance AgencyCục Quản lý thị trường
Electricity Regulatory Authority of VietnamCục Điều tiết điện lực
Vietnam Competition AuthorityCục Quản lý cạnh tranh
Vietnam Trade Promotion AgencyCục Xúc tiến thương mại
Agency for Industrial PromotionCục Công nghiệp địa phương
Industrial Safety Techniques and Environment AgencyCục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Vietnam E-Commerce and Information Technology AgencyCục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Vietnam Chemicals AgencyCục Hóa chất
Agency of Foreign TradeCục Xuất nhập khẩu
The South AgencyCục Công tác phía Nam

8. BỘ XÂY DỰNG

MINISTRY OF CONSTRUCTION

Planning – Architecture DepartmentVụ Quy hoạch – Kiến trúc
Building Materials DepartmentVụ Vật liệu xây dựng
Construction Economics DepartmentVụ Kinh tế xây dựng
Science – Technology and Environment DepartmentVụ Khoa học công nghệ và môi trường
Plan- Finance DepartmentVụ Kế hoạch- Tài chính
Enterprises Manegment DepartmentVụ Quản lý doanh nghiệp
Legal Affairs DepartmentVụ Pháp chế
International Cooperation DepartmentVụ Hợp tác quốc tế
Organization and Personal DepartmentVụ Tổ chức cán bộ
The Ministry’s OfficeVăn phòng Bộ
The Ministry’s InspectorateThanh tra Bộ
Construction Activities Management AgencyCục Quản lý hoạt động xây dựng
State Agency for Construction Quality InspectionCục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Urban Development AgencyCục Phát triển đô thị
Technical Infrastructure AgencyCục Hạ tầng kỹ thuật
Housing and Real Estate Market Management AgencyCục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
The South AgencyCục Công tác phía Nam
Construction Economics InstituteViện Kinh tế xây dựng
Construction Science and Technology InstituteViện Khoa học công nghệ xây dựng
National Architecture InstituteViện Kiến trúc quốc gia
National Institute for Urban and Rural PlanningViện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Academy of Managers for Construction and Cities.Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Construction NewspaperBáo Xây dựng
Construction MagazineTạp chí Xây dựng
Information CenterTrung tâm Thông tin

9. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

Department of Familial AffairsVụ Gia đình
Department of Traditional CultureVụ Văn hóa dân tộc
Department of LibraryVụ Thư viện
Department of Science, Technology and EnvironmentVụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Department of TrainingVụ Đào tạo
Department of LegislationVụ Pháp chế
Department of Planning and FinanceVụ Kế hoạch, Tài chính
Department of International CooperationCục Hợp tác quốc tế
Department of Organisation and PersonnelVụ Tổ chức cán bộ
Ministry’s InspectorateThanh tra Bộ
Ministry’s OfficeVăn phòng Bộ
General Agency for TourismTổng cục Du lịch
General Agency for SportsTổng cục thể dục Thể thao
Agency for Fine Arts, Photography and ExhibitionCục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Agency for Foundation CultureCục Văn hóa cơ sở
Agency for CopyrightCục Bản quyền tác giả
Agency for CinemaCục Điện ảnh
Agency for Performing ArtsCục Nghệ thuật biểu diễn
Agency for Cultural HeritageCục Di sản văn hóa

10. BỘ Y TẾ

MINISTRY OF HEALTH

Department of Communications and RewardVụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
Department of Maternal Health and ChildrenVụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em
Department of Medical Equipment and WorksVụ Trang thiết bị và Công trình y tế
Department of Health InsuranceVụ Bảo hiểm y tế
Department of Planning and FinanceVụ Kế hoạch- Tài chính
Department of Organisation and PersonnelVụ Tổ chức cán bộ
Department of International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
Department of LegislationVụ Pháp chế
Office of the MinistryVăn phòng Bộ
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
General Department of Preventive MedicineCục Y tế dự phòng
Agency of HIV/AIDS PreventionCục Phòng chống HIV, AIDS
Agency of Food SafetyCục An toàn thực phẩm
Agency of Health EnvironmentCục Quản lý Môi trường Y tế
Agency of Science, Technology and TrainingCục Khoa học công nghệ và Ðào tạo
Agency of Medical Services AdministrationCục Quản lý Khám, chữa bệnh
Agency of Traditional Medicine AdministrationCục Quản lý Y- Dược cổ truyền
Agency of Drug AdministrationCục Quản lý Dược
Agency of Information TechnologyCục Công nghệ thông tin
Directorate of Population and Family PlanningTổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình
Health Strategy and Policy InstituteViện Chiến lược và Chính sách y tế
Health and Lifestyle NewspaperBáo Sức khỏe và Đời sống
Journal of Practical MedicineTạp chí Y học thực hành
Journal of PharmacologyTạp chí Dược học

11. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Department of PostsVụ Bưu chính
Department of Information TechnologyVụ Công nghệ thông tin
Deparment of Science and TechnologyVụ Khoa học và Công nghệ
Department of Planning and FinanceVụ Kế hoạch- Tài chính
Department of International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
Department of Legal AffairsVụ Pháp chế
Department of Personnel and OrganizationVụ Tổ chức cán bộ
Department of Grassroots InformationVụ Thông tin cơ sở
Department of Enterprise ManagementVụ Quản lý doanh nghiệp
Department of Emulation and RewardingVụ Thi đua- Khen thưởng
Department of InspectorateThanh tra Bộ
Ministry OffficeVăn phòng Bộ
Authority of Radio Frequency ManagementCục Tần số vô tuyến điện
Authority of TelecommunicationsCục Viễn thông
Authority of Information Technology ApplicationCục Tin học hóa
Authority of PressCục Báo chí
Authority of Publication, Printing and DistributionCục Xuất bản, in và phát hành
Authority of Broadcasting and Electronic InformationCục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Authority of Foreign Information ServiceCục Thông tin đối ngoại
Authority of Central PostsCục Bưu điện Trung ương
Authority of Information SecurityCục An toàn thông tin
Authority of Southern AffairsCục Công tác phía Nam

12. BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

MINISTRY OF LABOUR- INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Department of Labour and WageVụ Lao động- Tiền lương
Department of Social InsuranceVụ Bảo hiểm xã hội
Department of Gender EqualityVụ Bình đẳng giới
Department of International Co-operationVụ Hợp tác quốc tế
Department of Planning – FinanceVụ Kế hoạch- Tài chính
Department of Legal AffairsVụ Pháp chế
Department of Personnel and OrganizationVụ Tổ chức Cán bộ
InspectorateThanh tra Bộ
Ministry OfficeVăn phòng Bộ
Department of Work SafetyCục An toàn lao động
Department of National DevoteesCục Người có công
Department of Social Vices Prevention and CombatCục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Department of Overseas LabourCục Quản lý Lao động ngoài nước
Department of EmploymentCục Việc làm
Department of Social AssistanceCục Bảo trợ xã hội
Department of Child Care and ProtectionCục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Directorate of Vocational TrainingTổng cục Dạy nghề
Communist Party and Trade Union OfficeCông đoàn Bộ
National Office for Poverty ReductionVăn phòng Quốc gia về giảm nghèo

13. BỘ TƯ PHÁP

MINISTRY OF JUSTICE

Department of General Affairs on Legislative DevelopmentVụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Department of Economic and Civil LegislationVụ Pháp luật dân sự- kinh tế
Department of Criminal and Administrative LegislationVụ Pháp luật hình sự- hành chính
Department of International LawVụ Pháp luật quốc tế
Department of Legal Dissemination and EducationVụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Department of Planning and FinanceVụ Kế hoạch- Tài chính
Department of International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
Department of Organisation and PersonnelVụ Tổ chức cán bộ
Ministry’s InspectorateThanh tra Bộ
Ministry’s OfficeVăn phòng Bộ
General Bureau of Civil ExecutionTổng cục Thi hành án dân sự
Bureau of Legal Normative Documents Post-ReviewCục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Bureau of Administrative Procedure ControlCục Kiểm soát thủ tục hành chính
Bureau of Civil Status, Nationality, AuthenticationCục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Bureau of Child AdoptionCục Con nuôi
Bureau of Legal AidCục Trợ giúp pháp lý
Bureau of National Registry of Secured TransactionsCục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Bureau of State CompensationCục Bồi thường nhà nước
Bureau of Judicial Affairs SupportCục Bổ trợ tư pháp
Bureau of Information TechnologyCục Công nghệ thông tin

14. BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Department of Organisation and PersonnelVụ Tổ chức- Biên chế
Department of Local GovernmentVụ Chính quyền địa phương
Department of Civil Servants – Public EmployeesVụ Công chức- Viên chức
Department of Training for Civil ServantsVụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Department of RemunerationsVụ Tiền lương
Department of Non-governmental OrganisationsVụ Tổ chức phi chính phủ
Department of Administrative ReformsVụ Cải cách hành chính
Department of Youth AffairsVụ Công tác thanh niên
Department of General AffairsVụ Tổng hợp
Department of Planning and FinanceVụ Kế hoạch- Tài chính
Department of International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
Department of LegislationVụ Pháp chế
Office of the MinistryVăn phòng Bộ
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
Government Committee for Religious AffairsBan Tôn giáo chính phủ
Central Committee for Emulation and RewardBan Thi đua- Khen thưởng Trung ương
Bureau of State Records Management and ArchivesCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Information CentreTrung tâm thông tin

15. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT

Department for National Economic IssuesVụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Department for Local and Territorial EconomyVụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ
Department of Finance and Monetary ServiceVụ Tài chính, tiền tệ
Department for Industrial EconomyVụ Kinh tế công nghiệp
Department for Agricultural EconomyVụ Kinh tế nông nghiệp
Department for Service EconomyVụ Kinh tế dịch vụ
Department for Infrastructure and Urban CentersVụ Kết cấu hạ tầng và đô thị
Department for Economic Zones ManagementVụ Quản lý các khu kinh tế
Vietnam Industrial Parks ReviewTạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Department of Investment Supervision & AppraisalVụ Giám sát và Thẩm định đầu tư
Foreign Economic Relations DepartmentVụ Kinh tế đối ngoại
Department for Labor, Culture and Social AffairsVụ Lao động, Văn hoá, Xã hội
Department for Science, Education, Natural Resources and EnvironmentVụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường
Department of Planning ManagementVụ Quản lý quy hoạch
National Defense- Security DepartmentVụ Quốc phòng- An ninh
Department of CooperativesVụ Hợp tác xã
Department of LegislationVụ Pháp chế
Organization and Personnel DepartmentVụ Tổ chức cán bộ
Economic- Planning Cadre Training CenterTrung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế- Kế hoạch
Emulation and Reward DepartmentVụ Thi đua- Khen thưởng
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
Ministry OfficeVăn phòng Bộ
Public Procurement AgencyCục Quản lý đấu thầu
Vietnam Public Procurement ReviewBáo Đấu thầu
Enterprise Development AgencyCục Phát triển doanh nghiệp
Foreign Investment AgencyCục Đầu tư nước ngoài
Business Registration Management AgencyCục Quản lý đăng ký kinh doanh
Business Registration Support CenterTrung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh
General Statistics OfficeTổng cục Thống kê

16. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Department of PlanningVụ Kế hoạch
Department of FinanceVụ Tài chính
Department of International CooperationsVụ Hợp tác quốc tế
Department of Science and TechnologyVụ Khoa học và Công nghệ
Department of LegislationVụ Pháp chế
Department of Organisation and PersonnelVụ Tổ chức Cán bộ
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
Ministry OfficeVăn phòng Bộ
General Department of Land AdministrationTổng cục Quản lý đất đai
Vietnam Administration of Sea and IslandsTổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Vietnam Environment AdministrationTổng cục Môi trường Việt Nam
Department of Geology and Minerals of VietnamTổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Department of Water Resources ManagementCục Quản lý tài nguyên nước
Department of Information TechnologyCục Công nghệ thông tin
Department of Meteorology, Hydrology and Climate changeCục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Department of Survey and MappingCục Đo đạc và Bản đồ
Department of National Remote SensingCục Viễn thám Quốc gia
The National Center for Hydro-Meteorological ForecastingTrung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

17. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

STATE BANK OF VIETNAM

Monetary Policy DepartmentVụ Chính sách tiền tệ
Foreign Exchange Management DepartmentVụ Quản lý ngoại hối
Payment DepartmentVụ Thanh toán
Credit Department of Economic SectorsVụ Tín dụng các ngành kinh tế
Monetary Forecasting & Statistics DepartmentVụ Dự báo, thống kê
International Cooperation DepartmentVụ Hợp tác quốc tế
Monetary & Financial Stabilization DepartmentVụ Ổn định tiền tệ- tài chính
Internal Audit DepartmentVụ Kiểm toán nội bộ
Department of Legal AffairsVụ Pháp chế
Finance & Accounting DepartmentVụ Tài chính- Kế toán
Personnel DepartmentVụ Tổ chức cán bộ
Emulation & Rewarding DepartmentVụ Thi đua- Khen thưởng
SBV OfficeVăn phòng Ngân hàng Nhà nước
Information Technology DepartmentCục Công nghệ tin học
Issue and Vault DepartmentCục Phát hành và kho quỹ
Administration DepartmentCục Quản trị
Banking Supervision AgencyCơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

18. ỦY BAN DÂN TỘC

COMMITTEE ON ETHNIC MINORITY AFFAIRS

Department of Policies on Ethnic MinorityVụ chính sách dân tộc
Department of Ethnic Minority Affairs for the Northwest Region (Local Affairs Department I)Vụ Địa phương I
Department of Ethnic Minority Affairs for the Central Highlands (Local Affairs Department II)Vụ địa phương II
Department of Ethnic Minority Affairs for the Mekong Delta (Local Affairs Department III)Vụ Địa phương III
Department of PropagandaVụ Tuyên truyền
Department of Ethnic MinoritiesVụ Dân tộc thiểu số
Department of General AffairsVụ Tổng hợp
Department of Legal AffairsVụ Pháp chế
Department of International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
Department of Organisation and PersonnelVụ Tổ chức cán bộ
Department of Finance and PlanningVụ Kế hoạch- Tài chính
Committee InspectorateThanh tra Ủy ban
Committee OfficeVăn phòng Ủy ban

19. THANH TRA CHÍNH PHỦ

GOVERNMENT INSPECTORATE

The Office of the Government InspectorateVăn phòng Thanh tra Chính phủ
Department for sectoral Economic Inspection ( Department I )Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành ( Vụ I )
Department for Internal Affairs and General Economics Inspection ( Department II )Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp ( Vụ II )
Department for Socio-Cultural Inspection ( Department III )Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội ( Vụ III )
Department of Post-inspection Supervision, Evaluation and Handling/ Department for Post-inspection Supervision, Verification and SettlementVụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra
Legal DepartmentVụ Pháp chế
Department for International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
Department of Planning, Finance and General AffairsVụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp
Department for Personnel and OrganizationVụ Tổ chức cán bộ
Bureau of Settlement of Complaints, Denunciations and Inspection for the Northern Region (Bureau I)Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực I ( Cục I )
Bureau of Settlement of Complaints, Denunciations and Inspection for the Central Region ( Bureau II )Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực II ( Cục II )
Bureau of Settlement of Complaints, Denunciations and Inspection for the Southern Region (Bureau III)Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Khu vực III ( Cục III )
Bureau of Anti-corruption (Bureau IV)Cục Chống tham nhũng
Central Citizen reception CommitteeBan Tiếp công dân Trung ương
Project Management UnitBan Quản lý các dự án

20. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

GOVERNMENT OFFICE

Department of Complaint, Denunciation and Anti-corruption Monitoring ( Department I )Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng ( Vụ I )
Department of Internal Affairs ( Department II )Vụ Nội chính ( Vụ II )
Department of Central and Local Agencies Coordination Monitoring ( Department III )Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương ( Vụ III )
Department of General AffairsVụ Tổng hợp
Department of State Administrative Organization and Public AffairsVụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ
Department of Legal AffairsVụ Pháp luật
Department of International RelationsVụ Quan hệ quốc tế
Department of Economic SectorsVụ Kinh tế ngành
Department of General EconomicsVụ Kinh tế tổng hợp
Department of Science, Education, Culture and Social AffairsVụ Khoa giáo- Văn xã
Department of Business InnovationVụ Đổi mới doanh nghiệp
Department of Secretarial and Editorial AffairsVụ Thư ký- Biên tập
Department of Administrative ArchivesVụ Văn thư Hành chính
Department of Organization and PersonnelVụ Tổ chức cán bộ
Department of Finance and PlanningVụ Kế hoạch tài chính
Bureau of ManagementCục Quản trị
Bureau of Administration and Management IICục Hành chính- Quản trị II
Center for InformaticsTrung tâm Tin học
Government E-PortalCổng Thông tin điện tử Chính phủ

Hết

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s