Môi trường

environment-1

– Trang web Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
– Các chiến lược quốc gia về môi trường
– Cục Quản lý Tài nguyên Nước (Bộ TN&MT)
– Văn bản pháp quy
– United Nations Environment Program (UNEP)
– UNESCO – World Heritage Center
– CGIAR (Consultative Group for International Agriculture Reasearch) – WLE (Research Program on Water, Land and Ecosystems) – Greater Mekong (The Greater Mekong Region)
– Trang “Biến Đổi Khí Hậu” trên CVD

 

Các chuyên mục về “Môi trường” trên CVD

Môi trường- Environment

 

Advertisements