Môi trường

environment-1

Trang web Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Các chiến lược quốc gia về môi trường
Văn bản pháp quy

United Nations Environment Program (UNEP)
Viện Năng Lượng

Các chuyên mục về “Môi trường” và “Năng lượng” trên CVD

Môi trường- Environment

Năng lượng – Energy

Sách năng lượng tái tạo đã dịch:

1. Powering Planet Earth: Energy Solutions for the Future – by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone – biên tập dịch: Phạm Thu Hường, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang.

2. The Energy Imperative: 100% Renewable Now – by Hermann Scheer – biên tập dịch: Phạm Thu Hường, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang.