Tên tiếng Anh các Cơ quan ban ngành VN

Cảm ơn các bạn đã download tài liệu này!

Một số lưu ý:

– Ấn Ctrl+F để tìm kiếm tên cơ quan nhanh.

– Nguồn tên các cơ quan lấy từ Trang chủ các Bộ, Wikipedia, Google.

– Mặc dù Nhà nước đã ban hành Thông tư Hướng dẫn dịch tên các cơ quan theo một chuẩn thống nhất nhưng các Bộ vẫn đặt tên các cơ quan trực thuộc một cách rất tùy ý. Ví dụ: Vụ Pháp chế Bộ này đặt là Legal Department, Bộ kia đặt là Legislation Department, lại có Bộ đặt là Department of Legal Affairs. Rất lung tung. “Văn phòng Bộ”, “Thanh tra Bộ” cũng là những cơ quan có cách đặt tên tiếng Anh không thống nhất. Trong danh sách này t để nguyên cách đặt tên tiếng Anh khác nhau của các Bộ vì cơ bản nghĩa tiếng Việt của chúng đều giống nhau, các bạn chỉ cần lưu ý một chút khi dịch là được.

– T không cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vào danh sách này một là vì thông tin không đủ, hai là trong quá trình học môn Biên dịch chúng ta sẽ không tiếp xúc với hai Bộ này nhiều.

Nguyễn Khánh Linh

Download pdf file >>

TÊN TIẾNG ANH CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ

1. BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

Department of State BudgetVụ Ngân sách Nhà nước
Department of InvestmentVụ Đầu tư
Department of Finance for National Defence and SecurityVụ tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt ( Vụ I )
Department of Public ExpenditureVụ Tài chính hành chính- sự nghiệp
Department of Tax PolicyVụ Chính sách thuế
Department of Banking and Financial InstitutionsVụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
Department of Accounting and Auditing RegulationsVụ Chế độ kế toán và kiểm toán
Department of Financial PlanningCục Kế hoạch- Tài chính
Department of Emulation and CommendationVụ Thi đua- Khen thưởng
Department of Personal and TrainingVụ Tổ chức cán bộ
Department of International CooperationVụ Hợp tác quốc tế
Legal DepartmentVụ Pháp chế
Ministerial OfficeVăn phòng Bộ
Ministry InspectorateThanh tra Bộ
General Department of TaxationTổng cục Thuế
General Department of CustomsTổng cục Hải quan
General Department of National ReservesTổng cục Dự trữ Nhà nước
State TreasuryKho bạc Nhà nước
State Securities CommissionỦy ban chứng khoán Nhà nước
Department of Public Asset ManagementCục quản lý Công sản
Department of Price ManagementCục Quản lý giá
Department of Corporate FinanceCục Tài chính doanh nghiệp
Department of Financial Informatics and StatisticsCục Tin học và Thống kê tài chính
Department of Debt Management and External FinanceCục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại
Insurance Supervisory and AuthorityCục Quản lý giám sát bảo hiểm
National Institute for Finance (Institute of Financial Strategy and Policy)Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
Vietnam Financial TimesThời báo Tài chính Việt Nam
Finance MagazineTạp chí Tài chính
Training Centre for Finance OfficersTrường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Academy of FinanceHọc viện Tài chính
University of Finance and MarketingTrường ĐH Tài chính- Marketing
College of Accounting and FinanceTrường ĐH Tài chính- Kế toán
College of Finance and Business AdministrationTrường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh
College of Finance and CustomsTrường CĐ Tài chính Hải quan
Finance Publishing HouseNhà Xuất bản Tài chính
Tiếp tục đọc “Tên tiếng Anh các Cơ quan ban ngành VN”