Hiệu quả của một hệ thống giáo dục

English: UNESCO Education system education

Một hệ thống giáo dục chất lượng được khái niệm hoá trong khung khổ phân tích/dự đoán Chất lượng Giáo dục phổ cập (UNESCO General Education Quality Analysis/Diagnosis Framework (GEQAF) ) là một hệ thống mà chất lượng giáo dục được cung cấp công bằng và hiệu quả. Do đó, cách thức phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực ở các cấp độ khác nhau của hệ thống giáo dục là yếu tố quan trọng, mang tính quyết định cho một hệ thống giáo dục chất lượng. Việc cải thiện hiệu quả nguồn lực giáo dục có thể giúp giải phóng nguồn lực đáng kể để giải quyết các vấn đề về chất lượng giáo dục. Có nhiều bằng chứng cho thấy trong nhiều trường hợp, nhiều nguồn lực hơn không có nghĩa là kết quả tốt hơn về chất lượng giáo dục và kết quả học tập (xem: Resources and student achievement). Ngành giáo dục cần tiết kiệm nguồn lực nội bộ bằng cách giảm các biện pháp thiếu hiệu quả trước khi đưa ra giải pháp tăng nguồn lực cho ngành.

Tất cả những ai đang đầu tư cho giáo dục (phụ huynh, học sinh, và toàn xã hội nói chung) đặt ra nghi vấn  một cách chính đáng rằng liệu họ có đạt được giá trị cao nhất từ khoản đầu tư của mình, hay không. Câu hỏi tương tự với doanh nghiệp: liệu họ có đang được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn vốn được đầu tư? Các chính phủ đối mặt với việc phải đáp ứng các nhu cầu đa dạng và cạnh tranh, vì vậy ngành giáo dục cần phải thể hiện tính hiệu quả từ việc sử dụng các nguồn lực công để có thể giữ vững và gia tăng tình hình tài chính. Tính bền vững lâu dài của tài chính giáo dục phụ thuộc mạnh mẽ vào việc liên tục nâng cao tính hiệu quả. Vì vậy, hiệu quả của hệ thống được cải thiện vẫn là vấn đề trọng yếu trong bất kỳ cải cách nào nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả học tập. Cuối cùng, hiệu quả chung của hệ thống giáo dục được đánh giá bởi cả hiệu quả bên trong và bên ngoài. Hiệu quả bên trong được đo lường bằng kết quả của hệ thống giáo dục, trong khi hiệu quả bên ngoài định mức qua  năng lực thu được trong trường học chuyển thành lợi ích cá nhân và xã hội.

Công cụ phân tích là một phần của dự đoán chất lượng giáo dục phổ thông của UNESCO (GEQAF). Vì Công cụ Phân tích này liên quan đến hiệu quả của hệ thống, nó liên quan đến tất cả các công cụ khác trong Khung Chất lượng, vì các vấn đề hiệu quả và hiệu quả là rất quan trọng trong tất cả các khía cạnh của nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục. Mục tiêu của Công cụ Phân tích này là hỗ trợ các Quốc gia thành viên UNESCO thực hiện chẩn đoán và phân tích tính thiệu quả trong hệ thống giáo dục của họ. Câu hỏi tối quan trọng mà bộ công cụ giúp giải quyết là: Mức độ thiếu hiệu quả về nguồn lực trong hệ thống giáo dục của chúng ta là trở ngại nghiêm trọng để nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục.

Chẩn đoán và phân tích được thực hiện bằng cách đưa ra các câu hỏi chính về các chính sách và chiến lược để nâng cao hiệu quả của hệ thống và các cơ chế theo dõi và đánh giá tại chỗ để hỗ trợ cho việc đó.

  1. Các chính sách và chiến lược về hiệu quả nguồn lực
  2. Các chính sách và chiến lược giáo dục của chúng ta khuyến khích và đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực như thế nào? Các chỉ số của chúng ta về hiệu quả tài nguyên là gì? Chúng ta đặt ra các mục tiêu về hiệu quả tài nguyên ở mức độ nào và có cơ chế gì để giám sát thành quả của họ?
  3. Chúng ta sử dụng các biện pháp khác nhau ở mức độ nào trước khi khai thác các nguồn lực? Làm thế nào chúng ta có thể so sánh các nhu cầu về nguồn lực của các tiểu ngành và các chương trình khác nhau?3. Mức độ phân bổ nguồn lực định hướng kết quả hơn tập trung đầu vào đến mức nào? Bằng chứng về điều đó là gì? Chúng ta đã thực hiện những điều chỉnh nào trong phân bổ nguồn lực của mình để tính đến tác động khác nhau của các đầu vào khác nhau (giáo viên, tài liệu giảng dạy, quản lý, theo dõi, giám sát, vv) về kết quả học tập? Bằng chứng nào chứng minh được đang diễn ra?
  4. Có những sự khuyến khích như thế nào đối với các nhà quản lý ở các cấp khác nhau để sử dụng các nguồn lực hiệu quả? Phân bổ nguồn lực được liên kết như thế nào với hoạt động?
  5. Trong bối của chúng ta hiện nay, các nhân tố chính dẫn đến nguồn tài nguyên hiệu quả/ không hiệu quả là gì? Làm sao ta nhận biết được điểm này? Nếu chúng ta biết, chúng ta đã làm gì để giải quyết chúng? Các biện pháp có hiệu quả không?


Giám sát và đánh giá hiệu quả của hệ thống

  1. Chúng tôi có thể cung cấp năng lực về con người, tổ chức và kỹ thuật để theo dõi và phân tích hiệu quả nguồn tài nguyên trong hệ thống giáo dục của chúng ta đến mức độ nào?
  2. EMIS có cung cấp chất lượng và cập nhật thông tin về hiệu quả nội bộ (lặp đi lặp lại, bỏ ra, hoàn thành và tỷ lệ duy trì)? Chúng ta đã phân tích những dữ liệu nào để hiểu những nguyên nhân tiềm ẩn của sự thiếu hiệu quả nội bộ quan sát được? Chúng ta đã thực hiện các biện pháp nào để cải thiện tình hình? Liệu chúng ta có bằng chứng rằng các biện pháp đã có hiệu quả?
  3. Mức độ hiệu quả bên ngoài của hệ thống giáo dục của chúng ta là gì? Những nghiên cứu gần đây có sẵn về tỷ suất lợi tức cá nhân và xã hội đối với giáo dục? Chúng ta có biết mức độ thất nghiệp sau đại học? chứng cứ về tỷ lệ trở lại giáo dục có ý nghĩa gì về hiệu quả bên ngoài của giáo dục ở nước ta?

Ưu tiên hành động

  1. Những khó khăn chính mà chúng ta cần phải ưu tiên để đạt được hiệu quả đáng kể trong việc nâng cao chất lượng giáo dục?
  2. Khoảng trống kiến ​​thức cần phải được điền vào cho một chính sách dựa trên bằng chứng để nâng cao hiệu quả của hệ thống?

3. Các hành động cần thiết để giải quyết các khó khăn ưu tiên và những khoảng trống kiến ​​thức được xác định là gì?

Bài liên quan

Tranh luận về hiệu quả hệ thống giáo dục, nhưng đừng dựa vào đó để xếp hạng các quốc gia

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s