Các Mục Tiêu Toàn Cầu – The Global Goals

Chào các bạn,

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững trong Chương trinh Nghi sự Phát triển Bền vững 2030 đã được có tên mới ngắn gọn là Các Mục tiêu Toàn cầu (The Global Goals).

Vậy mình đăng lại 17 mục tiêu với tên mới.

Mến,

Hoành

the global goals

SHORT FORM – TÓM GỌN

1. No Poverty – Không Đói
2. Zero Hunger – Không Nghèo
3. Good Health and Well-being – Khỏe mạnh và Đời sống tốt đẹp
4. Quality Education – Giáo dục chất lượng
5. Gender equality – Bình đẳng giới
6. Clean water and Sanitation – Nước sạch và Điều kiện vệ sinh
7. Affordable and clean Energy – Năng lượng sạch và giá rẻ
8. Decent work and Economic growth – Công việc tử tế và Tăng trưởng kinh tế
9. Industry, Innovation and Infrastructure (3 Is) – Công nghiệp, Canh tân và Cơ sở hạ tầng (3 C)
10. Reduce Inequalities – Giảm bất công bằng
11. Sustainable cities and communities – Thành phố và Cộng đồng bền vững
12. Responsible Consumption and Production – Tiêu thụ và Sản xuất có trách nhiệm
13. Climate Action – Đối phó khí hậu
14. Life Below Water – Đời sống dưới nước
15. Life On Land – Đời sống trên cạn
16. Peace and Justice – Hòa bình và Công lý
17. Partnership For The Goals – Đối tác cho các Mục tiêu Toàn Cầu

LONG FORM – NGUYÊN THỦY

17 Sustainable Development Goals

• Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

• Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

• Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

• Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

• Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

• Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

• Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

• Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

• Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

• Goal 10. Reduce inequality within and among countries

• Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

• Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns

• Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts*

• Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

• Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

• Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

• Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.

17 mục tiêu phát triển bền vững

• Mục tiêu 1. Xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi

• Mục tiêu 2. Xóa đói, đạt được an ninh lương thực và dinh dưỡng cải thiện, và thúc đẩy nông nghiệp bền vững.

• Mục tiêu 3. Đảm bảo con người khỏe mạnh và thúc đẩy đời sống tốt đẹp cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.

• Mục tiêu 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

• Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và tạo sức mạnh cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

• Mục tiêu 6. Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nước và các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.

• Mục tiêu 7. Đảm bảo việc tiếp cận năng lượng hiện đại và bền vững, đáng tin cậy, với giá rẻ, cho tất cả mọi người.

• Mục tiêu 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và bền vững, lao động năng suất và toàn dụng, và công việc tử tế cho tất cả mọi người.

• Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng đàn hồi, đẩy mạnh công nghiệp hóa bền vững và rộng mở, kích thích canh tân.

• Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.

• Mục tiêu 11. Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi người, an toàn, đàn hồi và bền vững.

• Mục tiêu 12. Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.

• Mục tiêu 13. Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.*

• Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho phát triển bền vững.

• Mục tiêu 15. Bảo vệ, tái tạo và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý bền vững rừng, chống sa mạc hóa, chận đứng và đảo ngược xói mòn đất và chận đứng mất đa dạng sinh học.

• Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững, tạo tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và rộng mở ở tất cả các cấp.

• Mục tiêu 17. Làm mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.

*Chú ý rằng Công ước khung của Liên hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu là diễn đàn quốc tế, liên chính phủ đầu tiên thảo luận về việc ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s