World Consumes 100 Billion Tons of Materials Every Year

An open pit mine in Russia.

An open pit mine in Russia. RINAT GAREEV/WIKIMEDIA COMMONS

The amount of material consumed by humanity has passed 100 billion tons every year, report has revealed, but the proportion being recycled is falling.

The climate and wildlife emergencies are driven by the unsustainable extraction of fossil fuels, metals, building materials, and trees. The report’s authors warn that treating the world’s resources as limitless is leading towards global disaster.
Tiếp tục đọc “World Consumes 100 Billion Tons of Materials Every Year”

Nghị quyết Số 52/NQ-CP (2016) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

CHÍNH PHỦ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 52/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ vcông tác dân tộc;

Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số là một trong 3 khâu đột phá chiến lược của đất nước. Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ những năm qua nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đã có bước phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thành tựu đạt được, nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số còn bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém: Lao động dân tộc thiểu số chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chủ yếu là lao động giản đơn và chưa qua đào tạo; nhận thức, kỹ năng sống, khả năng thích ứng môi trường mới còn hạn chế; tác phong và kỷ luật lao động của nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập; số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu schưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục đọc “Nghị quyết Số 52/NQ-CP (2016) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”

Vietnam’s ticking time-bomb of elderly poverty

More are working into old age to survive, in the world’s most rapidly aging country. Will solutions be too little, too late for Vietnam’s growing ranks of elderly poor? Part 1 of a regional series on elderly poverty explores the issues.

But, with the sun approaching its noon peak, their day is barely halfway through. Now comes the even more arduous task: Hawking their snacks – a menu of red bean soup, mung bean dumplings, banana cake and an iced peanut drink – in the blazing heat.

Despite her slight hunch, 70-year-old Madam Chau Chung Muoi moves just as nimbly as her younger sister Dao Muoi who is 61, and she propels the heavy-laden pushcart with surprising speed down the busy streets. Tiếp tục đọc “Vietnam’s ticking time-bomb of elderly poverty”

Việt Nam khởi động xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện SDGs

Cập nhật ngày 19/05/2016 – 23:14:01

KTVDBBộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội thảo Khởi động Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2015 tại New York.


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu tại Hội thảo Khởi động Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam Tiếp tục đọc “Việt Nam khởi động xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện SDGs”

{Thư ngỏ] Đầu tư cho Tương lai của Các Trẻ em Gái Dân tộc Thiểu số – Financing for the Future of our Ethnic Minority Schoolgirls

AA – Friday, May 6, 2016 – 10:12

Đầu tư cho Tương lai của Các Trẻ em Gái Dân tộc Thiểu số

Tuần vừa qua đánh dấu một sự kiện quan trọng – Tuần lễ Hành động vì một nền giáo dục toàn cầu năm 2016 với khẩu hiệu “Đầu tư cho nền giáo dục tương lai: Hành động ngay từ bây giờ”. Nhiều tổ chức giáo dục hàng đầu trên toàn thế giới đã cùng chung tay hưởng ứng sự kiện quan trọng này – bao gồm Liên Hợp Quốc, các nhà tài trợ, các tổ chức Phi chính phủ quốc tế, các liên minh giáo dục, truyền thông, công chúng v.v. để cùng kêu gọi ủng hộ quyền được đến trường của mỗi trẻ em. Sự kiện này rất phù hợp với Mục tiêu 4 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030 đã được Liên Hợp Quốc chính thức thông qua – đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Tiếp tục đọc “{Thư ngỏ] Đầu tư cho Tương lai của Các Trẻ em Gái Dân tộc Thiểu số – Financing for the Future of our Ethnic Minority Schoolgirls”

Lồng ghép dân số vào xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội

Dân số và phát triển có mối quan hệ chặt chẽ.  Lồng ghép các chỉ tiêu dân số vào công tác lập kế hoạch phát triển sẽ giúp khai thác những lợi thế của dân số cho sự phát triển bền vững,và đảm bảo  các chương trình phát triển thích ứng với những biến đổi dân số, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân số trong hiện tại và cho cả thế hệ tương lai, thúc đẩy công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế bền vững trong bối cảnh phát triển bền vững. Tiếp tục đọc “Lồng ghép dân số vào xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội”

Human Rights Guide to the SDGs?

What is the Human Rights Guide to the SDGs?

sdg.humanrights

The Guide illustrates the human rights anchorage of the 17 goals and provides concrete links between the 169 targets and the range of human rights instruments and labour standards.

Thereby, the Guide reaffirms that human rights instruments and the 2030 Agenda are tied together in a mutually reinforcing way: human rights offer a legally-binding framework as well as guidance for the implementation of the 2030 Agenda. In turn, the SDGs can contribute substantially to the realization of human rights.

How to use the Guide?

The Guide is the essential tool to:

 • Understand the interlinkages between human rights and the SDGs. Concretely, 156 of the 169 targets (more than 92%) are linked with human rights instruments and labour standards.
 • Develop a human rights-based approach to sustainable development programming, implementation as well as follow-up and review (monitoring, evaluation and reporting)

Tiếp tục đọc “Human Rights Guide to the SDGs?”

Các Mục Tiêu Toàn Cầu – The Global Goals

Chào các bạn,

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững trong Chương trinh Nghi sự Phát triển Bền vững 2030 đã được có tên mới ngắn gọn là Các Mục tiêu Toàn cầu (The Global Goals).

Vậy mình đăng lại 17 mục tiêu với tên mới.

Mến,

Hoành

the global goals

SHORT FORM – TÓM GỌN

1. No Poverty – Không Đói
2. Zero Hunger – Không Nghèo
3. Good Health and Well-being – Khỏe mạnh và Đời sống tốt đẹp
4. Quality Education – Giáo dục chất lượng
5. Gender equality – Bình đẳng giới
6. Clean water and Sanitation – Nước sạch và Điều kiện vệ sinh
7. Affordable and clean Energy – Năng lượng sạch và giá rẻ Tiếp tục đọc “Các Mục Tiêu Toàn Cầu – The Global Goals”

Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển

TNBảo đảm môi trường hòa bình, an ninh trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, là thông điệp được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đưa ra trong bài phát biểu chiều 25.9 (giờ New York) tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ - Ảnh: L.H.QChủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ – Ảnh: L.H.Q

Đây là thông điệp được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đưa ra trong bài phát biểu quan trọng chiều 25.9 (giờ New York) tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Chủ tịch nước khẳng định văn kiện “Chuyển đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” với 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể được hội nghị thông qua trước đó đã đề ra tầm nhìn chiến lược mới, phản ánh khát vọng chung của toàn nhân loại được sống trong một thế giới hòa bình, an toàn, công bằng, xanh và sạch. Tiếp tục đọc “Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển”

Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết bằng Công ước Luật biển 1982

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon:

Đăng Bởi – 13:20 25-09-2015

Bien Dong, van de bien Dong

Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Trong cuộc trao đổi với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và DOC, tiến tới COC.

Hôm nay, 25.9, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho hay: Ngay sau khi đến New York (Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại trụ sở Liên hợp quốc. Tiếp tục đọc “Vấn đề Biển Đông cần được giải quyết bằng Công ước Luật biển 1982”

Agenda 2030 for Sustainable Development : 17 SDGs (in short and long forms) – Chương trình nghị sự 2030 cho Phát triển Bền vững: 17 Mục tiêu (tóm gọn và nguyên thủy)

Source: UN in collaboration with Project Everyone

SHORT FORM – TÓM GỌN

1. No Poverty – Xóa Đói
2. Zero Hunger – Xóa Nghèo
3. Good Health and Well-being – Khỏe mạnh và Đời sống tốt đẹp
4. Quality Education – Giáo dục chất lượng
5. Gender equality – Bình đẳng giới
6. Clean water and Sanitation – Nước sạch và Điều kiện vệ sinh
7. Affordable and clean Energy – Năng lượng sạch và giá rẻ Tiếp tục đọc “Agenda 2030 for Sustainable Development : 17 SDGs (in short and long forms) – Chương trình nghị sự 2030 cho Phát triển Bền vững: 17 Mục tiêu (tóm gọn và nguyên thủy)”

Một cách nhìn khách quan về các Mục tiêu Phát triển Bền vững – SDGs

English: A dispassionate look
at the Sustainable Development Goals

Đây là bài viết của tác giả Jan Vandemoortele, tiến sỹ, từng làm việc cho Liên hợp quốc, đồng tác giả của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và là người quan tâm sâu sắc đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững.
________________________________________
Được thực hiện trong gần hai năm, các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận vào hồi đầu tháng 8. Đến cuối tháng 9, các mục tiêu này sẽ chính thức được thông qua bởi các quốc gia thành viên tại một hội nghị của Liên hợp quốc tại New York. Trước khi các chiến dịch quảng cáo rậm rộ thường thấy được khởi động để ca tụng các mục tiêu này là “tiên phong”, “trọng yếu” và “lịch sử” thì đây là khoảng thời gian thích hợp để xem xét các mục tiêu này một cách khách quan.

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững được nhóm thành 17 mục tiêu lớn với 169 mục tiêu nhỏ, mặc dù dùng từ mục tiêu là chưa chính xác. Theo định nghĩa trong từ điển, mục tiêu là một kết quả cụ thể đạt được vào một ngày cụ thể. Do đó mục tiêu phải có nội dung rõ ràng, đặt ra kết quả đạt được cụ thể và xác định được thời hạn. Tiếp tục đọc “Một cách nhìn khách quan về các Mục tiêu Phát triển Bền vững – SDGs”

NASA, USAID Open Environmental Information Hub for Southeast Asia

Aug. 31, 2015
SERVIR-Mekong Launch
NASA Administrator Charles Bolden (right) cuts the ceremonial ribbon celebrating the opening of the SERVIR-Mekong hub in Bangkok, Thailand, on Monday, Aug. 31, 2015. Beth Paige (center), mission director for USAID Regional Mission for Asia, and Bhichit Rattakul, special advisor to the Asian Disaster Prepardness Center, joined Bolden.
Credits: USAID Asia

 
NASA and the U.S. Agency for International Development (USAID) Monday launched SERVIR-Mekong, a joint project to strengthen regional environmental monitoring in five countries in the lower Mekong region of Southeast Asia.

One of three SERVIR hubs now operating in developing regions of the world, the center is housed at the Asian Disaster Preparedness Center in Bangkok, Thailand, and joins a growing global community of scientists and decision-makers using publicly available data from space assets to address critical regional issues. Tiếp tục đọc “NASA, USAID Open Environmental Information Hub for Southeast Asia”

17 mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030

Dưới đây là một đoạn trích từ Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, chỉ ra 17 mục tiêu phát triển bền vững

Các mục tiêu phát triển bền vững

 • Mục tiêu 1. Xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi
 • Mục tiêu 2. Xóa đói, đảm bảo anh ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp bền vững.
 • Mục tiêu 3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.
 • Mục tiêu 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
 • Mục tiêu 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.
 • Mục tiêu 6. Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.
 • Mục tiêu 7. Đảm bảo việc tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người.
 • Mục tiêu 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người.
 • Mục tiêu 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững, khuyến khích đổi mới.
 • Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.
 • Mục tiêu 11. Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi người, an toàn, vững chắc và bền vững.
 • Mục tiêu 12. Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.
 • Mục tiêu 13. Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.*
 • Mục tiêu 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho phát triển bền vững.
 • Mục tiêu 15. Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa dạng sinh học.
 • Mục tiêu 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững, mang công bằng đến với tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và rộng mở ở tất cả các cấp.
 • Mục tiêu 17. Đẩy mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững.

*Chú ý rằng Công ước khung của Liên hợp Quốc về biến đổi khí hậu là diễn đàn quốc tế, liên chính phủ đầu tiên thảo luận về việc ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đọc “17 mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030”

17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development

Below is an excerpt from the 2030 Agenda for Sustainable Development, showing the 17 Sustainable Development Goals

TĐH

___________

Sustainable Development Goals

 • Goal 1. End poverty in all its forms everywhere
 • Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
 • Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
 • Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
 • Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
 • Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
 • Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
 • Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
 • Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
 • Goal 10. Reduce inequality within and among countries
 • Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
 • Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
 • Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts*
 • Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
 • Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
 • Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
 • Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change. Tiếp tục đọc “17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development”