Putrajaya Declaration: Zero Tolerance for Impunity – Tuyên bố Putrajaya: Tuyệt đối không chấp nhận miễn phạt

Tuyên bố Putrajaya: Tuyệt đối không chấp nhận miễn phạt

Gần 1200 người từ 130 quốc gia đã quy tụ tại Putrajaya, Malaysia để thảo luận về một trong những thách thức lớn nhất của thế giới: sự miễn phạt (không trừng phạt) làm tham nhũng lan rộng như thế nào. Các đại biểu đã cùng nhau tìm ra các chiến lược hiệu quả nhất để chấm dứt miễn phạt và truy tố những người được hưởng lợi từ lạm dụng quyền lực, những phi vụ đen và hối lộ.

Các chính phủ bị tràn ngập bởi chủ nghĩa băng nhóm, các lãnh đạo sửa hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ, các nền dân chủ mong manh bị những nhóm lợi ích nắm trong tay tạo ra môi trường cho tham nhũng nở rộ và miễn phạt lên ngôi. Miễn phạt nuôi nấng đại tham nhũng: lạm dụng quyền lực cấp cao đem lại lợi ích cho một số ít người với cái giá phải trả của nhiều người, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và rộng lớn cho từng cá nhân và xã hội.

Trong Hội nghị Quốc tế Chống Tham nhũng gần đây nhất ở Brasilia vào năm 2012, tiếng gọi hội tụ là “Không để cho họ trốn thoát với điều đó!” – một tuyên bố vẫn còn nghe đúng ngày hôm nay đối với những người đang tìm cách ngăn chặn những tên trộm, bọn tội phạm và những kẻ ăn cắp tài sản quốc gia, cho phép các tổ chức tội phạm nẩy nở, cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ trốn thuế, và nơi ẩn nấp cho những tên khủng bố.

Hiện nay trên thế giới, chúng ta thấy rằng tham nhũng biểu hiện ở mức độ cao nhất của quyền lực chính trị và kinh doanh. Điều thiết yếu là đảm bảo rằng các cơ quan điều tra và tư pháp vẫn còn độc lập và tự trị. Điều thiết yếu nữa là những mối đe dọa đối với xã hội dân sự phải chấm dứt và tiếng nói của người dân được khuyến khích.

Bây giờ hơn bao giờ hết chúng ta phải tập hợp để thúc đẩy sự liêm chính và hành động trong một nỗ lực chung chống lại sự lạm dụng quyền lực được giao phó.

Trong chính trị, trong giáo dục, trong kinh doanh, trong các phương tiện truyền thông, trong thể thao, ở cấp quốc gia và các tổ chức toàn cầu, tham nhũng từ chối cho người dân có tiếng nói. Tham nhũng làm cuộc sống tồi tệ hơn và bịt miệng công lý.

CON NGƯỜI. LIÊM CHÍNH. HÀNH ĐỘNG

Cần sự can đảm và hành động tập thể để đảm bảo rằng những người có quyền lực phải bị đưa ra công lý khi phạm tội. Người trong chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân, những người trẻ và những nhà cải cách xã hội phải tham gia để xây dựng các giải pháp chống tham nhũng sáng tạo, tạo minh bạch và quy trách nhiệm nhằm chấm dứt miễn phạt và tham nhũng.

Nếu những kẻ quyền lực và tham nhũng được cho phép thoát khỏi công lý, chúng ta phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ của chế độ pháp quyền và sự tan rã tối hậu của xã hội. Chúng ta có nguy cơ thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng. Chúng ta cần một nền văn hóa của liêm chính trong tất cả mọi lĩnh vực của xã hội để đạt được thay đổi tích cực và bền vững.

Chúng ta cần những người liêm chính cùng nhau hành động chống lại miễn phạt làm đại tham nhũng bành trướng. Không có mối quan hệ loại trừ giữa cải cách hệ thống và không miễn phạt, thiếu cải cách sẽ chỉ khuyến khích tham nhũng.

Tại Putrajaya chúng tôi tuyên bố nhu cầu phải có rất nhiều hành động để phòng ngừa tham nhũng, để ngăn chặn tham nhũng, để đảm bảo rằng các hành vi tham nhũng không lặp lại và để đảm bảo rằng những kẻ tham nhũng không chỉ cảm thấy sức mạnh toàn bộ của pháp luật mà còn phải trả đủ nợ của họ với xã hội.

Thu hồi tài sản là điều rất cần thiết vì điều đó phục hồi lòng tin của người dân và tạo thành một hình thức xử phạt giúp làm giảm động cơ tham nhũng, đồng thời đền bù cho những thiệt hại gây ra.

Khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ hơn và pháp quyền tăng cường hơn sẽ tạo được tiếp cận công lý bình đẳng hơn, đây là một thành phần thiết yếu cho sự tin tưởng của người dân vào các hoạt động của Nhà nước. Trả tài sản bị đánh cắp về lại mục đích ban đầu của chúng, thường là để bồi thưởng các nạn nhân, cũng khôi phục lại niềm tin của người dân vào hệ thống công lý.

MỘT SỐ ĐỀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ CHỐNG THAM NHŨNG QUỐC TẾ LẦN THỨ 16

Những người tham dự tập trung vào rất nhiều phương cách chúng ta có thể cùng nhau hành động để đảm bảo liêm chính và ngăn chặn tham nhũng. Họ có các khuyến nghị:

• Những nỗ lực nhằm thu hồi tài sản bị đánh cắp cũng quan trọng như việc đảm bảo không có nơi trú ẩn an toàn nào cho những kẻ tham nhũng và không có cách nào để họ hưởng thụ tài sản bất chính. Cần phải khiến cho những kẻ tham nhũng không thể sử dụng hộ chiếu ngoại giao và các chương trình visa của nhà đầu tư để trốn tránh công lý.

• G20 và các tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi các nước áp đặt hạn chế đi lại đối với những cá nhân bị nghi ngờ tham nhũng, vì tin rằng, nếu có đủ bảo đảm đặt vào đúng chỗ, các biện pháp này có thể hoạt động như một hình thức xử phạt cũng như biện pháp làm người ta ngại tham nhũng. Những hạn chế này phải được thực thi để những kẻ tham nhũng không thể dễ dàng tới lui để mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của họ, cũng như mua hàng hóa cao cấp và bất động sản.

• Các chuyên gia – chẳng hạn như các chuyên gia ngân hàng, luật sư, chuyên gia mua bán bất động sản, kế toán viên – nếu không đủ cẩn trọng, do đó cho phép sự chuyển khoản của các quỹ bất hợp pháp qua biên giới, thì chính họ cũng phải bị xử phạt.

• Những kẻ tham nhũng không nên được sử dụng các công ty bí mật để che giấu tài sản của họ. Lãnh đạo G20 áp dụng các nguyên tắc về sở hữu chủ hưởng lợi tại Brisbane là điểm khởi đầu, và bây giờ các nước G20 phải đi đầu.

• Các ngân hàng cần thực hiện mọi nỗ lực để tuân thủ các luật chống rửa tiền và ngăn chặn rửa tiền phát triển, trong khi các ngành khác như kế toán và ngành luật cần ngừng tiếp tay với tham nhũng. Khuôn khổ pháp lý chống rửa tiền quốc tế không đủ tốt và cần được tăng cường để đảm bảo kiểm soát và trừng phạt mạnh mẽ hơn.

• Ký Hợp đồng Công khai cần trở thành một công cụ quan trọng cho tất cả các chính phủ. Cách ký công khai này liên quan đến tất cả các lĩnh vực của chính phủ, từ giáo dục, y tế cho đến cơ sở hạ tầng để đảm bảo rằng chính phủ nhận được giá trị cho đồng tiền, người dân có thể tham gia vào quá trình ra quyết định, và cho phép cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.

• Đại tham nhũng cần phải trở thành một hình tội trong luật quốc tế. Điều này sẽ cho phép các tổ chức và liên minh quốc tế truy tố người phạm tội, cũng như phát triển các cơ chế quốc tế khác để bắt giữ, truy tố, xử án, và định hình phạt cho những người phạm tội tham nhũng lớn.

Trong bối cảnh của cuộc thảo luận, các đại biểu kêu gọi sự độc lập và tự chủ hoàn toàn của tất cả các cơ quan chống tham nhũng.

Tại Brasilia chúng tôi đã nói rằng điều đó tùy thuộc vào tất cả chúng ta để gửi một thông điệp rõ ràng: Chúng tôi đang theo dõi những kẻ hành động với miễn phạt và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ không thể trốn thoát.

Khi chúng tôi rời Malaysia sau ba ngày tranh luận xây dựng, chúng tôi cam kết làm việc với nhau để ngăn chặn sự bành trướng nhanh chóng của tham nhũng. Cùng nhau chúng ta có sức mạnh chấm dứt miễn phạt.

Putrajaya Declaration: Zero Tolerance for Impunity

Nearly 1,200 people from 130 countries gathered in Putrajaya, Malaysia to discuss one of the world’s biggest challenges: how impunity enables the spread of corruption. Delegates came together to find the most effective strategies to stop impunity and hold to account those who benefit from the abuse of power, secret deals and bribery.

Governments plagued by cronyism, leaders who rewrite constitutions to extend term limits, fragile democracies captured by special interests create a climate where corruption flourishes and impunity prevails. Impunity feeds grand corruption: the abuse of high-level power that benefits the few at the expense of the many, causing serious and widespread harm to individuals and society.

When the International Anti-Corruption Conference last met in Brasilia in 2012, the rallying cry was “Don’t let them get away with it!” – a statement that still rings true today for those who seek to stop the thieves, criminals and others who steal national wealth, enable organised crime to flourish and provide safe haven for tax evaders and hiding for terrorists.

Today around the world we see that corruption manifests itself at the highest levels of political power and business. It is essential to ensure that investigative and judicial bodies remain independent and autonomous. It is essential that threats against civil society be stopped and the voice of the people encouraged.
Now more than ever we must all come together to promote integrity and take action in a concerted effort against the abuse of entrusted power.

In politics, in education, in business, in the media, in sport, at the national level and in global institutions, corruption denies people a voice. It worsens lives and muzzles justice.

PEOPLE. INTEGRITY. ACTION.

It takes courage and collective action to ensure that those with power who commit crimes are brought to justice. People in government, civil society, the private sector, young people and social innovators must join to build innovative anti-corruption, transparency and accountability solutions to end impunity and corruption.

If the powerful and corrupt are allowed to escape justice we risk the collapse of the rule of law and the ultimate disintegration of society. We risk losing the fight against corruption. We need a culture of integrity in all sectors of society to achieve sustained, positive change.

We need people with integrity taking action together against impunity that enables the spread of grand corruption. There is no either-or relationship between systemic reforms and no impunity, a lack of reform will only encourage the corrupt.

In Putrajaya we declared the need for numerous actions to prevent corruption, to stop corruption, to make sure corrupt acts are not repeated and to ensure the corrupt not only feel the full force of the law but fully repay their debts to society.

Asset recovery is essential because it restores the trust of the people and constitutes a sanction that reduces the incentive for corruption and at the same time compensates for the damage caused.

Stronger legal frameworks and an enhanced rule of law creates more equal access to justice which is an essential component of citizens’ trust in the functioning of the state. Returning stolen assets to their original purposes, often serving to compensate victims also restore peoples’ trust in the justice system.

SOME KEY THEMES FROM THE 16TH INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE

Participants focused on the many ways we can act together to ensure integrity and stop corruption. Their recommendations included:

• Efforts to recover stolen assets are as important as making sure there is no safe haven for the corrupt or a way for them to enjoy illicit wealth. It should be made impossible for the corrupt to use diplomatic passports and investor’s visa programmes to avoid justice.

• The G20 and non-governmental organisations have called on countries to impose travel restrictions on individuals suspected of corruption, believing that, if sufficient guarantees are put in place, these measures can act as a sanction as well as disincentive. These restrictions must be enforced so that the corrupt cannot easily travel to expand their illegal activities, as well as buy luxury goods and real estate.

• Professionals – such as bankers, lawyers, real estate agents, accountants – who fail to exercise adequate due diligence, thus allowing the movement of illicit funds across borders must themselves be sanctioned.

• The corrupt should not be able to use secret companies to hide their wealth. G20 leaders adoption of principles on beneficial ownership in Brisbane was the starting point and now G20 countries must take the lead

• Banks should make every effort to comply with anti-money laundering laws and prevent money laundering from flourishing, while other sectors such as the accountancy and the legal professions should stop facilitating corruption. The international anti-money laundering legal framework is inadequate and should be strengthened to ensure more robust control and punishment.

• Open Contracting should become a key tool for all governments. It is relevant across all sectors of government, from education, health to infrastructure that ensures governments receive value for money, citizens are able to participate in the decision making process, and allow fair competition for business.

• Grand corruption should become a crime of international law. This will enable international institutions and alliances to prosecute offenders, as well as develop additional international mechanisms to apprehend, prosecute, judge, and sentence those who have committed crimes of grand corruption.

In the context of the discussions, the delegates called for the full independence and autonomy of all anti-corruption bodies.

In Brasilia we said it is up to all of us to send a clear message: We are watching those who act with impunity and we will ensure that they don’t get away with it.
As we leave Malaysia after three days of constructive debates, we commit ourselves to working together to stop the rapid spread of corruption. Together we have the power to bring impunity to an end.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s