Việc làm trong lĩnh vực Xanh có những gì?

Tổ chức Lao động Quốc tế – ILO

Việc làm trong lĩnh vực Xanh hay Việc làm Xanh là những công việc chính đáng góp phần bảo vệ hoặc tái tạo môi trường, là những công việc thuộc các ngành truyền thống như sản xuất và xây dựng, hoặc là thuộc các lĩnh vực xanh mới nổi như năng lượng tái tạo và năng lượng hiệu quả.

Việc làm xanh giúp:

• Cải thiện hiệu suất năng lượng và hiệu suất sử dụng của các nguyên liệu thô
• Hạn chế phát thải khí nhà kính
• Giảm đến mức thấp nhất chất thải và ô nhiễm
• Bảo vệ và phụ hồi các hệ sinh thái
• Hỗ trợ việc thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu

Ở cấp độ doanh nghiệp, việc làm xanh có thể sản xuất hàng hóa và cung cấp các dịch vụ có lợi cho môi trường, ví dụ như các tòa nhà xanh hay vận tải sạch. Tuy nhiên, những sản phẩm xanh này (hàng hóa và dịch vụ) không phải luôn luôn dựa trên các quy trình và kỹ thuật sản xuất xanh. Vì thế các việc làm xanh có thể được phân biệt bởi những đóng góp của công việc cho các quy trình thân thiện với môi trường hợn.

Ví dụ, các việc làm xanh có thể giảm thiểu việc tiêu thụ nước hoặc cải thiện các hệ thống tái chế. Do vậy, các việc làm xanh mà được định nghĩa thông qua các quy trình sản xuất thì không nhất thiết phải sản xuất các hàng hóa và dịch vụ liên quan đến môi trường.
Như minh họa trong biểu đồ dưới đây, một sự phân biệt có thể xảy ra giữa việc làm trong các khu vực kinh tế xanh từ quan điểm về đầu ra và các chức năng công việc trong tất cả các lĩnh vực từ quan điểm về quy trình thân thiện với môi trường. Theo với ILO, các việc làm xanh là những việc rơi vào vùng gạch chéo trong biểu đồ này:

Phát triển kỹ năng

Thiếu một đội ngũ lao động được đào tạo thích hợp sẽ khiến cho việc dịch chuyển sang một nền kinh tế xanh bị trì hoãn. Sự thiếu hụt kỹ năng như vậy thực sự đã tạo ra một rào cản lớn . Phát triển các kỹ năng là chìa khóa để mở ra tiềm năng công việc của các nền kinh tế xanh hơn.

Tại sao phát triển các kỹ năng lại quan trọng để mở ra tiềm năng việc làm của các nền kinh tế xanh?

Dịch chuyển sang một nền kinh tế xanh và sự thay đổi cùng đó tới các mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững hơn sẽ làm thay đổi các hoạt động công nghiệp và các thị trường lao động một cách sâu sắc. Ví dụ, giới thiệu rộng rãi các công nghệ sạch hơn và sự thúc đẩy đổi mới sinh thái trong phương thức sản xuất công nghiệp đã bắt đầu tác động tới bản chất của công việc, cùng đó là đòi hỏi nhiều kỹ năng mới. Người lao động ngày càng được yêu cầu phải thích ứng với các kỹ thuật mới và đáp ứng được các quy định mới về môi trường.
Theo góc độ này, phát triển các kỹ năng rất quan trọng để mở ra tiềm năng việc làm của nền kinh tế xanh, để cung cấp cho các ngành công nghiệp một lực lượng lao động được yêu cầu và bảo vệ việc làm khi nền kinh tế xanh hơn. Thực tế, phát triển các kỹ năng cho các việc làm xanh quan trọng không chỉ để thúc đẩy sự chuyển dịch bằng cách kết hợp được cung và cầu kỹ năng, mà còn hỗ trợ người lao động điều chỉnh để đáp ứng được nơi làm việc đang thay đổi nhanh chóng. Ngoài việc đáp ứng với những thay đổi, phát triển các kỹ năng xanh có thể là một tác nhân tiềm năng cho sự hay đổi để giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh.

Phát triển của doanh nghiệp xanh

Điều này liên quan đến việc xanh hóa các doanh nghiệp hiện nay, tập trung vào quá trình sản xuất, và thúc đẩy các doanh nghiệp xanh tham gia vào sản xuất các hàng hóa và dịch vụ liên quan tới môi trường. Phát triển doanh nghiệp xanh mang đến những nơi làm việc xanh hơn, thân thiện với môi trường, an toàn hơn và hiệu quả hơn.

Tại sao phát triển doanh nghiệp xanh là trọng tâm của việc thúc đẩy việc làm xanh?

Các doanh nghiệp là trọng tâm của hoạt động kinh tế và là cốt lõi của mô hình dịch chuyển cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Quá trính sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào môi trường như là một nhà cung các nguồn lực và dịch vụ sinh thái. Các quy trình sản xuất không bền vững hiện tại làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, gây lãng phí và ô nhiễm, dẫn đến tình trạng suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu không thể thay đổi được. Điều này đang phá hủy cơ sở mà các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp phụ thuộc vào đó. Với nguồn tài nguyên thậm chí đang khan hiếm và đắt đỏ hơn, sẽ ngày càng khó khăn hơn cho các quốc gia nghèo nhất và đang phát triển để mua và tiếp cận tài nguyện.

Sử dụng phần lớn lực lượng lao động toàn cầu, các doanh nghiệp là tác nhân chính mang đến việc làm và tạo ra sự giàu có. Đặc biệt ở các nước đang phát triển, sự phát triển của các doanh nghiệp có thể giúp mang lại các hàng hóa và dịch vụ cần thiết, tạo ra việc làm, cải thiện tiêu chuẩn sống và giảm nghèo. Các doanh nghiệp thực sự đang ở giữa những thách thức về môi trường và xã hội. Thực vậy, đó là ở những nơi làm việc mà các khía cạnh về xã hội, kinh tế và môi trường không thể tách rời. Sự phát triển của các doanh nghiệp xanh giải quyết những thách thức này, bằng cách tập trung vào phát triển bền vững và tạo ra các việc làm xanh.

Đánh giá công việc xanh cho để đưa ra chính sách

ILO đã đưa ra các phương thức đánh giá để phát triển các mục tiêu đã có kết quả định hướng cho việc tạo ra các công việc xanh ở cấp quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế chủ chốt.

Tại sao đánh giá việc làm Xanh lại là chìa khóa cho việc hoạch định chính sách?

Ngày càng có nhiều chính phủ đang tìm kiếm các cơ hội để thay đổi chính sách và điều chỉnh lại các quyết định đầu tư để tối đa hóa những lợi ích về việc làm trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn.

Trong bối cảnh này, các đánh giá việc làm xanh mang lại công cụ hữu hiệu trong việc hướng dẫn hoạch định chính sách. Những đánh giá này đưa ra những chỉ dẫn cho thị trường lao động để xanh hóa bằng cách định lượng các công việc xanh và ước tính tiềm năng việc làm xanh theo các chính sách và kịch bản đầu tư khác nhau. Như vậy, những đánh giá này có thể giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu được những tác động có thể có của việc đầu tư vào một nền kinh tế xanh hơn ở cấp vĩ mô và bằng cách xác định các điểm tiếp cận ngành để đầu tư để thúc đẩy việc làm xanh trên toàn quốc. Hơn nữa, những đánh giá này có thể giúp xây dựng chính sách thông qua việc thiết lập các mục đích và mục tiêu cụ thể. Do đó, chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn việc hoạch địch chính sách để mở ra tiềm năng việc làm xanh trên toàn quốc.

Việc làm Xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu

• Phục hồi và bảo vệ khả năng sản xuất của đất
• Cơ sở hạ tầng có khả năng đàn hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu
• Bảo đảm sinh kế và thu nhập cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Phục hồi và bảo vệ khả năng sản xuất của đất, để xây dựng cớ sở hạ tầng đàn hồi có khả năng đáp ứng với thay đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên để tạo ra sinh kế và đảm bảo thu nhập cho những người dễ bị tổn thương nhất. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu thích hợp có thể đóng góp vào bảo vệ môi trường và bảo tồn đất đai và năng suất, cũng như làm giảm nhẹ những ảnh hưởng của thảm họa trong tương lai – giảm thiểu rủi ro thảm họa – và tạo việc làm cho những cộng đồng đang cần nhất. Cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển các hệ thống thủy lợi, các biện pháp phòng chống lũ lụt, ổn định đất trồng, các công việc tái trồng rừng, bảo dưỡng giao thông ở nông thôn và sự chiếm hữu đất được cải thiện có thể tăng cường năng suất nông nghiệp và đóng góp vào nguồn cung lương thực trên thế giới cũng như sản xuất năng lượng của khu vực.

Công trình xanh đề cập đến cơ sở hạ tầng và công việc liên quan mà có lợi ích trực tiếp tới môi trường hoặc đáp ứng được một bối cảnh môi trường cụ thể bao gồm những thay đổi trong khí hậu và và các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Những dự đoán về biến đổi khí hậu và các tác động của nó đưa ra những thách thức to lớn cho các chính phủ ở các các nước phát triển và đang phát triển, và rất nhiều các sáng kiến hiện tại nhằm mục đích xây dựng khả năng phục hồi của khí hậu trông khi vẫn thúc đẩy các cách tiếp cận sinh nhai bền vững có thể không tới được những người nghèo nhất và những người dễ bị tổn thương nhất – những người mà thực sự đóng góp ít nhất cho vấn đề này và cũng là những người ít có khả năng chi trả nhất.

Chương trình này cũng thúc đẩy việc tái thiết và khôi phục địa phương bền vững trong những thời điểm xung đột và khủng hoảng, nhằm mục địch vượt qua sự phục hồi khủng hoảng ngay lập tức để phát triển công việc dài hạn. Các chương trình về việc làm khẩn cấp mang lại nhiều thu nhập, bảo trợ xã hội và an toàn và sức khỏe cần thiết cho những người lao động đã mất kế sinh nhai, trong khi vẫn đảm bảo những cơ hội tốt hơn cho các cộng đồng bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Biến đổi khí hậu và việc làm

Tại sao biến đổi khí hậu lại có ỹ nghĩa quan trọng đối với việc làm?

Biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tạo tạo ra những thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế và việc làm ngày nay, và những rủi ro sẽ lớn hơn trong trung và dài hạn.
Ngược lại, nếu được quản lý thích hợp, biến đổi khí hậu có thể dẫn đến nhiều việc làm hơn và còn tốt hơn. Cả việc thích ứng với biến đổi khí hậu và các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (GHC) đều mang lại nhiều cơ hội để tạo ra các việc làm mới, trong khi đó vẫn bảo vệ được những việc làm hiện có.

Một sự chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon và xanh hơn sẽ tạo ra các việc làm mới trong những quy trính sản xuất và các sản phẩm đầu ra thân thiện với mội trường, trong khi những công việc khác sẽ chịu rủi ro, đặc biệt là ở những lĩnh vực với ít lựa chọn hơn để chuyển sang những phương thức sản xuất bền vững hơn.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s