Gay Marriage Is Now a Constitutional Right in the United States of America

On Friday, the Supreme Court issued a 5 to 4 decision in favor of same-sex unions.
Jacquelyn Martin / AP

See the Supreme Court’s decision here

Emma Green Jun 26, 2015

The first line of the U.S. Supreme Court’s decision in Obergefell v. Hodges, on the legality of same-sex marriage in the United States, is as breathtaking as it is legalistic. Tiếp tục đọc “Gay Marriage Is Now a Constitutional Right in the United States of America”

How Will the U.S. Supreme Court’s Same-Sex-Marriage Decision Affect Religious Liberty?

 

On Friday, five justices affirmed LGBT Americans’ Constitutional right to wed. The other four foreshadowed the major conflicts over religious freedom that are about to begin.
Carlos Barria / Reuters

Emma Green Jun 26, 2015

For a long time, supporters of gay marriage in the U.S. were in the minority. As early as last year, that started changing, and now, a solid majority of Americans support same-sex unions. As of Friday, they can count the Supreme Court as their ally: In a 5-4 decision, the justices ruled that LGBT individuals have a Constitutionally protected right to wed. Tiếp tục đọc “How Will the U.S. Supreme Court’s Same-Sex-Marriage Decision Affect Religious Liberty?”

Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Thanh-Nghệ-Tĩnh

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Bắc Bộ Việt Nam là nơi ghi dấu ấn lịch sử xưa nhất của dân tộc Việt Nam. Có Đền thờ các vua Hùng ở tỉnh Phú Thọ, thành Cổ Loa của An Dương Vương ở Đông Anh, Hà Nội… Vào thời kỳ Bắc thuộc, nơi này được mang các tên như quận Giao Chỉ, rồi Giao Châu.

Thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, đây là vùng đất Đàng Ngoài do Chúa Trịnh kiểm soát, kéo dài cho tới sông Gianh, đèo Ngang. Đàng Ngoài còn được gọi là Bắc Hà vì nằm phía bắc sông Gianh, còn Đàng Trong, còn gọi là Nam Hà, do Chúa Nguyễn kiểm soát. Tiếp tục đọc “Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Thanh-Nghệ-Tĩnh”