Chính sách tái cân bằng Xuyên Đại Tây Dương hướng tới Châu Á-Thái Bình Dương

English: A Rebalanced transatlantic policy toward the asia-pacific region

Heather A. Conley,  James Mina, and Phuong Nguyen

Mỹ và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ lợi ích và các mục tiêu chung trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thương mại và đầu tư là các thành phần chính yếu của chính sách của Mỹ và của Liên minh châu Âu, và cả hai đã mở nhiều điều đình đầy kỳ vọng với các đối tác trong vùng để tự do hóa thương mại với các nền kinh tế phát triển mạnh ở Đông Á. Cả hai cũng đã tìm  cách củng cố các quy luật quốc tế, thủ tục pháp lý và khả năng của các tổ chức trong vùng. Tuy nhiên, bất chấp những mục tiêu chung, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu dường như đã theo đuổi các chính sách độc lập – và có lúc cạnh tranh với nhau – tại Châu Á Thái Bình Dương, do đó thỉnh thoảng gây cản trở việc thực hiện các lợi ích chiến lược chung. Khi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tham gia sâu thêm vào khu vực và với các quyết định quan trọng  dần xuất hiện ở tầm nhìn (đáng chú ý liên quan đến việc chấp nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường và phán quyết của Tòa án trọng tài về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông), làm thế nào các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương được sử dụng hiệu quả hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực, đảm bảo việc áp dụng các tiêu chuẩn kinh tế mạnh mẽ, tăng cường cấu trúc thể chế của khu vực, và duy trì các nguyên tắc pháp lý quốc tế?

Năm 2014, chương trình châu Âu và Đông Nam Á của CSIS khởi động sáng kiến trong hai năm để tăng cường hiểu biết trong phối hợp chính sách châu Á-Thái Bình Dương xuyên. Báo cáo này là kết quả của nghiên cứu hai năm và trình bày các kết quả nghiên cứu và cũng cung cấp các khuyến nghị hành động cho Mỹ và EU hoạch định chính sách.

Tóm tắt
Tháng 11 năm 2011, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công khai vạch ra cho chính quyền Obama chính sách xoay trục về châu Á. Do các chỉ trích về thuật ngữ – trục “pivot”, chính quyền Obama tuyên bố rằng chính sách này là một nỗ lực để “tái cân bằng” chiến lược hướng tới châu Á. Mặc dù Mỹ đã chắc chắn tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong quá khứ, sự tái khẳng định chính sách này thể hiện cho một sự dịch chuyển trong chính sách đối ngoại của Mỹ bằng tuyên bố táo bạo rằng thế kỷ 21 sẽ là “Thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ.” Chiến lược tái cân bằng tìm cách tăng cường đầu tư của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua ngoại giao, kinh tế, và các kênh chiến lược trong khi hỗ trợ sự phát triển của một an ninh bền hơn và kiến trúc kinh tế của khu vực để thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Nhưng không phải tất cả các bên đều hoan nghênh chính sách tái cân bằng Thái Bình Dương của Mỹ.  Nhận thấy rằng rằng Mỹ đã đang ưu tiên châu Á trên các nhu cầu và lợi ích của các khu vực khác, đồng minh châu Âu của Mỹ – mà quan hệ đối tác đã là một trụ cột của chính sách đối ngoại của  Mỹ kể từ cuối Thế chiến thứ II – cho rằng sự chuyển đổi như là một sự xoay trục khỏi đồng minh Đại Tây Dương của mình, và sự dịch chuyển này góp phần vào sự lo lắng của châu Âu. Việc nhận thức muộn rằng, cả châu Âu và  Mỹ đang ở trong quá trình tái cân bằng chính sách của mình hướng tới khu vực châu Á, tạo ra cơ hội mới và quan trọng cho Mỹ và Liên minh châu Âu để cùng nhau giải quyết vấn đề phát triển kinh tế, chính trị, an ninh của châu Á trong một khuôn khổ pháp lý và quy phạm quốc tế.

Cả   Mỹ và Liên minh châu Âu chia sẻ lợi ích và mục tiêu chung trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thương mại và đầu tư là thành phần quan trọng cho cả hai chính sách của   Mỹ và EU, và cả hai bên đã khởi động các cuộc đàm phán đầy tham vọng với các đối tác khu vực để tự do hóa thương mại nền kinh tế đang trỗi dậy ở Đông Á đang và củng cố các tiêu chuẩn thương mại quốc tế. Cả châu Âu và  Mỹ đã đầu tư vào việc phát triển của Hiệp hội khối 10 Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để tăng cường tiêu chuẩn quốc tế và thực thi luật và năng lực thể chế. Tuy nhiên để khám phá tiềm năng kinh tế lớn của khu vực một cách trọn vẹn đòi hỏi một môi trường an ninh khu vực ổn định và dự đoán được tại một thời điểm khi các chuẩn mực quốc tế đang bị thách thức.

Trong bối cảnh của những lợi ích rõ ràng và phù hợp, đã có một nỗ lực phối hợp để thu hút các nhà hoạch định chính sách cấp cao của EU trong một cuộc đối thoại liên tục trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Obama. Cực trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Kurt  Campbell đã đặt nỗ lực này là một trong những ưu tiên của mình để tham gia một cách có chiến lược hơn với châu Âu về chính sách châu Á của  Mỹ. Các đại sứ châu Âu tại Washington thường xuyên được thông báo về chính sách của   Mỹ và khuyến khích để có được châu Âu tham gia vào khu vực. Một kết quả quan trọng của việc tham gia này là sự phát triển ngày càng sâu quan hệ giữa các thể chế của Liên minh châu Âu và ASEAN cũng như một bộ đối thoại EU-ASEAN năm 2012. Một lĩnh vực khác của về thành công của chính sách xuyên Đại Tây Dương quan trọng là sự phối hợp trực tiếp với Myanmar. Sau khi gỡ bỏ các lệnh cấm vận của Mỹ và với Myanmar, chính quyền Obama cam kết viện trợ 75.400.000 $ trong 2014. Trong sự bảo trợ của đầu tiên  của diễn đàn Myanmar-EU tháng 6 năm 2013, Liên minh châu Âu tuyên bố rằng chương trình viện trợ lớn nhất của tổ chức cho một quốc gia châu Á sẽ được thiết lập cho Myanmar trong vài năm tới.

Mặc dù tiền lệ này để hội đàm và kết quả tích cực đó được cho thấy kể từ năm 2012,   Mỹ và Liên minh châu Âu dường như đã theo đuổi các chính sách độc lập – và thi thoảng là cạnh tranh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cả Washington và  Brussels vẫn chưa xác định được một cách có hệ thống hoặc một cơ chế hội đàm chính thức để dàn xếp các chiến lược tương ứng của mình tại châu Á-Thái Bình Dương, và hai bên chỉ đang làm việc với nhau  khi có lợi ích thiết thực trong khu vực hoặc có một sự tách biệt rõ ràng xảy ra trong chính sách. Hậu quả là, các chính sách của   Mỹ và EU đã có lúc cản trở chứ không phải thúc đẩy các mục tiêu chính sách của nhau và cản trở việc thực hiện các chiến lược mang lại lợi ích chung. Khi cả Liên minh châu Âu và   Mỹ đào sâu và mở rộng kinh tế và an ninh của mình với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm thế nào mối quan hệ Xuyên Đại Tây Dương có thể được sử dụng một cách hiệu quả hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực này trong khi đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế quốc tế cao nhất, tăng cường của khu vực kiến trúc thể chế, và tuân thủ nguyên tắc pháp lý quốc tế?

Năm 2014, Chương trình châu Âu và Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) đã khởi động sáng kiến hai năm để tạo ra một cơ chế hợp tác mới và lâu dài của EU và  Mỹ để tăng cường phối hợp và hiểu biết về chính sách châu Á Thái Bình Dương Đại Tây Dương. Thông qua một loạt các cuộc họp ngắn hàng quý nơi tập hợp các quan chức chính phủ Mỹ, nhân viên quốc hội, và các chuyên gia khu vực cùng với các đại sứ châu Âu và các nhà ngoại giao cấp cao, CSIS đã nhằm tới sự tăng cường hiểu biết về khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm nổi bật nhận thức về chính sách tương đồng và tạo điều kiện liên lạc cần thiết giữa các quan chức EU và  Mỹ.
Một cách thiết yếu, các chủ đề nhắc đến tập trung vào việc phát triển kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả thương mại và năng lượng; những hệ quả trong đối ngoại ở khu vực đằng sau sự phát triển của Trung Quốc; và động lực an ninh phát triển ở Đông Nam Á, đặc biệt là xung quanh tranh chấp hàng hải quốc tế. CSIS cũng tổ chức hai hội nghị mở rộng tới công chúng trong đó có các quan chức cao cấp  Mỹ và các quan chức châu Âu để phân tích những động lực khu vực và xác định các lĩnh vực mà Washington và Brussels  có thể làm việc cùng nhau có hiệu quả hơn để khuyếch đại tầm ảnh hưởng về các chính sách chung của mình. Đặc biệt, các buổi hợp dành sự chú ý đáng kể cho chính sách đánh giá để các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có thể làm việc hiệu quả hơn trong các không gian kinh tế và an ninh, đồng thời tăng cường vai trò của ASEAN trong khu vực. Báo cáo này là kết quả của việc này trong hai năm nghiên cứu và trình bày các kết quả nghiên cứu của chúng tôi trong khi cũng cung cấp các khuyến nghị thực thi được cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ và EU.

Tóm tắt các kết quả chính
Tham gia về kinh tế của  Mỹ và EU trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

• Washington và Brussels có mối quan tâm chiến lược chung và mạnh mẽ trong việc đảm bảo rằng các tiêu chuẩn cao nhất về thương mại quốc tế, đầu tư và giá trị tự do kinh tế được duy trì trong khu vực năng động này. Đến nay, Mỹ và Liên minh châu Âu đã thúc đẩy để duy trì cách tiếp cận về chính sách thương mại riêng rẽ đối với châu Á hoặc hợp tác với nhau trên cơ sở đặc biệt khi thuận tiện. Cách tiếp cận này đã làm nguy hại tới một tầm nhìn chiến lược mang tính thống nhất và các nguyên tắc dựa trên các quy phạm chung về tương lai khu vực.

•   Mỹ và Liên minh châu Âu đang theo đuổi chiến lược thương mại khác nhau ở châu Á. Trong khi  Mỹ thúc đẩy một khuôn khổ trong khu vực để thực thi Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương – TPP áp dụng cho 12 nước trong khu vực Thái Bình Dương để tăng cường thương mại và đầu tư của mình dựa trên luật lệ và khuôn khổ pháp lý, thì Liên minh châu Âu đã lựa chọn song phương hóa  – “bilateralize” mối quan hệ thương mại của mình với từng cá nhân các nước châu Á-Thái Bình Dương.

• Chính sách của  Mỹ đã tìm cách để củng cố cấu trúc thể chế khu vực châu Á dựa trên chuẩn mực và giá trị pháp lý quốc tế để duy trì ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực – để loại trừ Trung Quốc. Liên minh châu Âu có một cách tiếp cận khác, là tìm cách làm sâu sắc thêm hợp tác kinh tế với Trung Quốc đồng thời mở rộng hợp tác song phương và tham gia vào các tổ chức thể chế trong khu vực. Tuy nhiên, cả   Mỹ và Liên minh châu Âu đang theo đuổi các hiệp ước đầu tư song phương với Trung Quốc.

• Thiếu đồng thuận của đồng minh xuyên Đại Tây Dương trên các tiêu chuẩn thương mại và đầu tư có thể ảnh hưởng đến khả năng của châu Âu để thúc đẩy hương trình nghị sự thương mại riêng của mình bởi theo thời gian TPP trở thành thể chế  trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Khi các đối tác châu Á ngày càng hướng đến TPP như một khuôn mẫu cho các cuộc đàm phán thương mại tự do, các nhà lãnh đạo châu Âu có thể không được chuẩn bị để chấp nhận thương mại của  Mỹ và tiêu chuẩn đầu tư trong các lĩnh vực thương mại nhạy cảm.

• Sự tách biệt trong chính sách đối mặt với Trung Quốc cũng đã ảnh hưởng đến nỗ lực phản ứng lại những đòi hòi ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực.  Mỹ muốn thấy Trung Quốc nổi lên như một đối tác có trách nhiệm và tham gia toàn cầu và để ghi nhận các khuôn khổ chính sách của Mỹ dựa trên một đánh giá toàn diện về vai trò của Trung Quốc trong khu vực. Liên minh châu Âu và các nước thành viên lớn nhất của mình thấy chính họ trước hết và quan trọng nhất là chủ thể kinh tế ở châu Á, Brussels đã phân chia mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc để bảo vệ mình khỏi hậu quả tiêu cực về chính trị liên quan đến vi phạm quyền con người hoặc hành vi khu vực của Bắc Kinh. Vì Brussels “không theo đuổi một chương trình nghị sự địa chính trị ” trong khu vực, Brussels thường không thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề khó khăn trong chính trị.

Quan điểm xuyên Đại Tây Dương về Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương

•   Mỹ và Liên minh châu Âu chia sẻ một tầm nhìn về chính sách an ninh và ngoại giao chung đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương: để duy trì hòa bình và ổn định, đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cũng như tổ chức, và bảo vệ dòng chảy thương mại không bị cản trở tại vùng biển châu Á.

• Trong toàn khu vực, chuẩn mực và thông lệ quốc tế đang ngày càng bị thách thức, điều này có một tác động gây bất ổn khu vực. Cả  Mỹ và châu Âu có một chiến lược bắt buộc để đảm bảo rằng các chuẩn mực và giá trị quốc tế được quản lý và duy trì trong lĩnh vực an ninh, và đó là vì lợi ích chung của họ làm việc  với nhau để duy trì và củng cố cấu trúc an ninh mới nổi của châu Á.

• Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã duy trì mạnh mẽ về quân sự thường trực và hải quân triển khai trong khu vực và đã tìm kiếm sự tham gia của các đồng minh châu Âu để giúp tăng cường chế độ pháp lý và thể chế quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù tầm nhìn chung của hai bên đối với khu vực, Liên minh châu Âu và  Mỹ đã không luôn luôn hành động phối hợp để cùng nhau bảo vệ những lợi ích chung.

• Trong khi Liên minh châu Âu đã tuyên bố rằng với mục đích  để thiết lập chính mình như là một thành viên đáng tin cậy về an ninh trong  khu vực châu Á Thái Bình Dương. Châu Âu nắm giữ một cách hạn chế khả năng hướng tầm ảnh hưởng của mình ra bên ngoài. Trong thực tế sự quan tâm của châu Âu trong phát triển an ninh hàng hải ở khu vực không đi xa hơn các tuyên bố ngoại giao.

• Liên minh châu Âu không xem mình như là một nhân vật có vai trò địa chính trị tại châu Á, nhưng châu Âu là nhân vật trực tiếp thụ lợi của việc hiện diện hải quân Mỹ và  mở đường biển trong vùng Biển Đông vào thời gian khi các nước EU đang mở rộng hợp tác kinh tế và ngoại giao trong khu vực này. Trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng châu Âu tương đối yếu ớt và khả năng hạn chế của châu Âu đưa vào các lực lượng quân sự thông thường ở châu Á,  sẽ là thiếu thực tế khi tin rằng châu Âu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong an ninh châu Á nhưng châu Âu có thể và nên đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy các chuẩn mực pháp lý quốc tế và có khả năng áp đặt về chi phí khi mà luật pháp quốc tế bị vi phạm.

• Khi 28 quốc gia Liên minh Châu Âu lên tiếng về một vấn đề quốc tế, thông điệp mang trọng lượng và danh tiếng quốc tế quan trọng và có thể đặc biệt có sức mạnh trọng trong việc thực thi tiêu chuẩn pháp lý và quy tắc hành xử quốc tế khi các quy tắc bị vi phạm. Tiếng nói chính sách này được khuếch đại khi được sử dụng phối hợp với   Mỹ. Quốc gia thành viên EU (đặc biệt là Anh và Pháp) duy trì một mức độ lợi ích chiến lược cao hơn của trong khu vực châu Á Thái Bình Dương bởi đây là kết quả của di sản thuộc địa và vùng lãnh thổ ở nước ngoài và đóng vai trò một an ninh tối thiểu nhưng quan trọng vai trò trong khu vực. Sự tham gia này có thể giúp thúc đẩy vai trò của EU mạnh mẽ hơn trong khu vực.

Khuyến nghị chính sách

Các khuyến nghị nhằm tăng cường hợp tác kinh tế của EU-Mỹ tại châu Á

Tạo ra một cơ cấu đối thoại về hiện trạng kinh tế thị trường của Trung Quốc (MES). Sự ưu tiên lớn hơn và cấp bách về chính sách phải được dành cho việc tạo ra một cơ cấu đối thoại của Mỹ và EU để hội đàm về việc chấp nhận nền kinh tế thị trường của Trung Quốc

Phát triển một tầm nhìn chung về chính sách thương mại trong lĩnh vực mới nổi. Các đàm phán thương mại của   Mỹ và EU nên xác định và sau đó phát triển một lộ trình cho các khu vực mà quy tắc thương mại quốc tế rất khan hiếm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ưu tiên đối thoại về Kinh tế châu Á tại Hội nghị thượng đỉnh G7. Là một Diễn đàn quốc tế hàng đầu thảo luận về vấn đề địa-kinh tế và địa chiến lược và tập hợp các   Mỹ, Liên minh châu Âu, và Nhật Bản, G7 là một đấu trường tự nhiên để làm sâu sắc thêm và nâng cao hợp tác kinh tế EU-Mỹ. trong khu vực.

Thiết lập một đối thoại xuyên Đại Tây Dương  về việc kết nối với ASEAN.  Các điểm cần xem xét nên được ưu tiên cho việc phát triển một cơ chế điều đình chuyên dụng liên quan đến EU và  Mỹ , sáng kiến về tăng cường kết nối và cơ sở hạ tầng của ASEAN để tránh trùng lặp và để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về thương mại quốc tế, đầu tư, và minh bạch.

Hội đàm ba bên giữa khối Đại Tây Dương và Đông Nam Á. Các điểm cần xem xét cũng nên được ưu tiên cho việc phát triển hội đàm ba bên   Mỹ-EU-ASEAN trên một cơ sở hàng năm.

 Xác định các cơ hội mới để tăng cường Hợp tác EU- Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Chuẩn bị một Tuyên bố chung về Kết quả của  Tòa án trọng tài quốc tế thường trực ở La Hay – The Hague. Các phán quyết sắp tới của Tòa án trọng tài thường trực ở La Hay để đáp ứng với tuyên bố của Philippines chống lại Trung Quốc có thể là một cơ hội tiếp cận quan trọng và nhanh chóng để đưa ra một tuyên bố chung của EU và Mỹ hỗ trợ luật hàng hải quốc tế.

Khởi động một thúc đẩy mới trong quan hệ ngoại giao EU-Mỹ để hoàn thành một quy tắc ứng xử hàng hải. Sau phán quyết của Tòa án trọng tài, Mỹ và châu Âu với các thành viên ASEAN nên làm sống lại việc theo đuổi một quy tắc ứng xử hàng hải.

Tăng Số lượng quốc gia châu Âu tham gia trong tập trận RIMPAC 2016. Mở rộng sự tham gia của châu Âu trong cuộc tập trận Thái Bình Dương sẽ giúp tăng cường hợp tác hải quân giữa các nước châu Âu và các đối tác châu Á của mình và gửi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Liên minh châu Âu muốn nhìn thấy rằng tự do hàng hải được duy trì trong khu vực.

Khởi động một hội đàm EU- Mỹ về việc đòi hỏi bồi thường để phản ứng lại hành vi vi phạm luật quốc tế.  Khi có sự vi phạm liên tục luật hàng hải quốc tế nếu tranh chấp trên biển được giải quyết bằng vũ lực ở Biển Đông, cần có một thảo luận về những nỗ lực chung để áp đặt chi phí đối với các bên vi phạm luật pháp quốc tế.

Xem xét  hợp tác ba bên Mỹ-EU-ASEAN  dựa trên tiếp cận luật quốc tế.  Người đối thoại phía EU nên được mời làm quan sát viên tới các cuộc họp ở  Mỹ-ASEAN với sự tham gia trong việc hỗ trợ sự phát triển của kiến trúc thể chế khu vực và tăng cường quy phạm pháp luật.

• Tạo ra một hội đàm thường trực về châu Á-Thái Bình Dương ở cấp lãnh đạo G7. Những thành viên của G7 nên tạo ra một chương trình nghị sự cố định liên quan đến chính trị, kinh tế và phát triển an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chia sẻ sự hiểu biết và phát triển giải pháp chung.

• Mở rộng việc tham gia của châu Âu trong nỗ lực chống cướp biển tại Đông Nam Á. Sự tham gia của EU trong nỗ lực hiện có sẽ cung cấp một cơ hội cho Brussels để chia sẻ giá trị chuyên môn của mình và tăng đóng góp của Brussels đối với an ninh hàng hải châu Á.

Xem xét việc Thành viên châu Âu mở rộng trong Diễn đàn Hàng hải ASEAN. Vào năm 2012, ASEAN khởi động Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng. Trong khi  Mỹ hiện đang tham gia vào cuộc đối thoại này, hiện tại không có sự tham gia của châu Âu.

1 bình luận về “Chính sách tái cân bằng Xuyên Đại Tây Dương hướng tới Châu Á-Thái Bình Dương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s