A Model of Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees – Một mô hình của Các Nguyên Tắc Đạo Đức cho Quan Chức và Nhân Viên Nhà Nước

A Model of Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees

To ensure that every citizen can have complete confidence in the integrity of the Government, each employee shall respect and adhere to the fundamental principles of ethical service as follows:

1.      Public service is a public trust, requiring employees to place loyalty to the Constitution, the laws, and ethical principles above private gain.

2.      Employees shall not hold financial interests that conflict with the conscientious performance of duty.

3.    Employees shall not engage in financial transactions using nonpublic Government information or allow the improper use of such information to further any private interest.

4.      An employee shall not, except pursuant to such reasonable exceptions as are provided by regulation, solicit or accept any gift or other item of monetary value from any person or entity seeking official action from, doing business with, or conducting activities regulated by the employee’s agency, or whose interests may be substantially affected by the performance or nonperformance of the employee’s duties.

5.      Employees shall put forth honest effort in the performance of their duties.

6.      Employees shall make no unauthorized commitments or promises of any kind purporting to bind the Government.

7.      Employees shall not use public office for private gain.

8.      Employees shall act impartially and not give preferential treatment to any private organization or individual.

9.      Employees shall protect and conserve Government property and shall not use it for other than authorized activities.

10.  Employees shall not engage in outside employment or activities, including seeking or negotiating for employment, that conflict with official Government duties and responsibilities.

11.  Employees shall disclose waste, fraud, abuse, and corruption to appropriate authorities.

12.  Employees shall satisfy in good faith their obligations as citizens, including all just financial obligations, especially those such as National, State, or local taxes that are imposed by law.

13.  Employees shall adhere to all laws and regulations that provide equal opportunity for all cỉtizens regardless of race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

14.  Employees shall endeavor to avoid any actions creating the appearance that they are violating the law or the ethical standards promulgated pursuant to the law.

 

Một mô hình của Các Nguyên Tắc Đạo Đức cho Quan Chức và Nhân Viên Nhà Nước

Để đảm bảo rằng mỗi người dân có thể có lòng tin hoàn toàn vào sự liêm chính   của Nhà nước, mỗi nhân viên sẽ tôn trọng và tuân theo các nguyên tắc đạo đức cơ bản về làm việc như sau:

1.      Công việc nhà nước là lòng tin công, đòi hòi nhân viên đặt trung thành với Hiến pháp, luật lệ, và các nguyên tắc đạo đức lên trên quyền lợi tư.

2.      Nhân viên không được nắm giữ quyền lợi tài chính mâu thuẫn với tận tâm thi hành nhiệm vụ.

3.      Nhân viên không được nhúng tay vào các giao dịch tài chính, bằng cách dùng thông tin mật của Nhà nước hay cho phép sử dụng các thông tin đó một cách không chính đáng để phục vụ quyền lợi tư.

4.      Nhân viên không được, trừ khi có ngoại lệ hợp lý do luật lệ quy định, mời mọc hay nhận bất kì món quà nào hay vật nào có giá trị tiền bạc từ bất kì người nào hay tổ chức nào đang tìm hành động chính thức từ, liên hệ kinh doanh với, hay thực hiện các hoạt động điều hành bởi cơ quan của nhân viên, hay từ bất kì người nào hay tổ chức nào có quyền lợi bị ảnh hưởng bởi sự thi hành hay không thi hành nhiệm vụ của nhân viên.

5.      Nhân viên đưa ra cố gắng chân thật khi thi hành nhiệm vụ của mình.

6.      Nhân viên không được cam kết hay hứa hẹn bất kì điều gì mà không có thẩm quyền với chủ ý bắt Nhà nước gánh chịu.

7.      Nhân viên không dùng cơ quan công để phục vụ quyền lợi tư.

8.      Nhân viên phải hành động không thiên vị và không được ứng xử ưu tiên đối với bất kì cá nhân hay tổ chức tư nào.

9.      Nhân viên phải bảo vệ và bảo tồn tài sản của Nhà nước và không được dùng các tài sản này cho việc gì khác hơn là công việc đã được cho phép

10.  Nhân viên không được làm việc hay hoạt động bên ngoài, kể cả tìm kiếm hay điều đình việc làm, mà mâu thuẫn với nhiệm vụ và trách nhiệm chính thức trong Nhà nước.

11.  Nhân viên phải trình báo với giới chức có thẩm quyền các phí phạm, lừa đảo, lạm dụng hay tham nhũng.

12.  Nhân viên phải làm tròn, với thiện ý, mọi nghĩa vụ của mình như là một người dân, kể cả các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là các nghĩa vụ như các thuế Trung ương, Thành phố, hay Địa phương đặt ra theo luật.

13.  Nhân viên phải tôn trọng tất cả mọi luật và qui định cung cấp cơ hội bình đẵng cho mọi công dân, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, hay khuyết tật.

14.  Nhân viên phải cố gắng để tránh các hành vi tạo ra biểu hiện rằng mình đang vi phạm pháp luật hay các tiêu chuẩn đạo đức ban hành thể theo luật pháp.

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s