Dummy cops help solve traffic problems in Can Tho

22 Jul 2015 

1710526-img-0641-02475

Police in Thot Not District in the Mekong Delta city of Can Tho have found an innovative way to prevent traffic violations and lower crash fatalities on local streets. Tiếp tục đọc “Dummy cops help solve traffic problems in Can Tho”

Cần hiểu đúng tự trị đại học

Các trường đại học, khi được tự chủ trong việc xây dựng chương trình giảng dạy, sẽ thực hiện sự đào tạo theo nhu cầu của xã hội, của nền kinh tế. Họ sẽ nắm bắt, theo dõi nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và cập nhật thường xuyên chương trình giảng dạy. Việc đào tạo sẽ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều…

Nguoidothi – Nước ta đã trải qua nhiều cuộc cải cách về giáo dục và hiện nay, nhu cầu đổi mới nền giáo dục nước nhà vẫn đang là một vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, trong khi đó nền giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, vẫn còn tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực.Cải cách giáo dục phải là một quốc sách lâu dài, mà trọng tâm là cải tổ giáo dục đại học, dựa trên nhận thức đúng đắn rằng hệ thống giáo dục đại học của chúng ta chính là tài sản trí tuệ của cả cộng đồng dân tộc Việt. Hệ thống đó nhận trách nhiệm trước cộng đồng dân tộc thực hiện nghĩa vụ đào tạo, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những con người Việt Nam ưu tú có kiến thức chân thật ngang tầm thế giới, có đầy đủ tự do và nhân cách của người trí thức, có tư duy sáng tạo độc lập. Vì đại học là tài sản trí tuệ của toàn thể cộng đồng dân tộc, nên dù là đại học công lập hay dân lập, nó cần được Nhà nước dành cho quy chế tự trị để có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của nó trước cộng đồng. Tiếp tục đọc “Cần hiểu đúng tự trị đại học”

Vietnam​ searches for solutions to deal with domestic e-waste

Ensia – Much of the world’s electronic waste ends up in Vietnam — not only cell phones, computers, printers and TVs, but also items many people may not think of when they consider e-waste, such as washing machines, microwaves and fans. This waste is often burned or dumped in landfills where toxicants such as arsenic, mercury, lead and cadmium are released into the air or leach into the water. Perhaps most concerning, domestic e-waste is growing by about 25 percent each year in Vietnam, with up to 113,000 metric tons (124,500 tons) discarded this year.Earlier this year, Vietnam tried to address this problem by requiring electronics producers to collect and process the e-waste generated by their products. Hewlett-Packard Asia Pacific and Apple South Asia launched a pilot program called “Vietnam Recycles” (Việt Nam Tái Chế) with new collections centers where used products could be safely recycled. But most Vietnamese say they prefer to sell their old electronics to scrap collectors who repair and resell the electronics or dismantle them for salvageable materials, a process that can be hazardous to workers’ health. Tiếp tục đọc “Vietnam​ searches for solutions to deal with domestic e-waste”