Năng lượng hạt nhân: một dạng “đô hộ” mới

Người Đô thị – 02/07/2015 – 22:55 PM

Đây là nhận định và thông điệp của cuốn sách “Mệnh lệnh năng lượng bắt buộc: 100% tái tạo ngay bây giờ”. Cuốn sách vừa được một nhóm bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài dịch hoàn tất (có bản quyền).

Tác giả cuốn sách là Hermann Scheer, người Đức, vừa là một chính trị gia vừa là một trong những người khởi xướng hàng đầu thế giới về năng lượng tái tạo.

Cho rằng điện nguyên tử không phải là giải pháp giải quyết khủng hoảng năng lượng, trong cuốn sách Mệnh lệnh năng lượng bắt buộc: 100% tái tạo ngay bây giờ, tác giả Hermann Scheer nhận định: phát triển điện nguyên tử chỉ mang lại nguy cơ sạt nghiệp cho quốc gia nghèo, ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều lên kinh tế, môi trường, xã hội.

Đặc biệt, Hermann Scheer có nhắc tới Việt Nam trong cuốn sách. Ông viết: tất cả đều tỏ ra quen thuộc với khái niệm điện hạt nhân, không có ai nhìn thấy bất kỳ vấn đề cơ bản nào với điện hạt nhân, và tình trạng kiến thức của họ về năng lượng tái tạo ở một mức độ điển hình của những năm 1970.” Tiếp tục đọc “Năng lượng hạt nhân: một dạng “đô hộ” mới”

The importance of evidence: Fact, fiction and the South China Sea

By Bill Hayton, TN News

Friday, June 12, 2015 16:42

A Chinese coast guard ship (back) sails next to a Vietnamese coast guard vessel (front) near China's oil drilling rig in Vietnam's exclusive economic zone in the South China Sea, May 14, 2014.A Chinese coast guard ship (back) sails next to a Vietnamese coast guard vessel (front) near China’s oil drilling rig in Vietnam’s exclusive economic zone in the South China Sea, May 14, 2014.

In just a few weeks, international judges will begin to consider the legality of China’s ‘U-shaped line’ claim in the South China Sea. The venue will be the Permanent Court of Arbitration in The Hague and the Court’s first step – during deliberations in July – will be to consider whether it should even consider the case. China’s best hope is that the judges will rule themselves out of order because if they don’t, and the Philippines’ case proceeds, it’s highly likely that China will suffer a major embarrassment. Tiếp tục đọc “The importance of evidence: Fact, fiction and the South China Sea”