Việt Nam nên làm gì về hôn nhân đồng tính ?

Thứ sáu, 26.6.2015, Tối Cao Pháp Viện Mỹ phán quyết trong vụ kiện Obergefell et al v. Hodges, Director, Ohio Department of Health, et al, với đa số 5-4, rằng hôn nhân đồng tính là hiến quyền, có trong khái niệm “due process clause” (trình tự pháp luật cần thiết) và “equal protection clause” (bảo vệ bình đẳng) của Tu chính án 14 của Hiến pháp Mỹ. Phán quyết này hoàn toàn đảo ngược khái niệm truyền thống Mỹ “hôn nhân là kết hợp giữa người nam và người nữ”. Tiếp tục đọc “Việt Nam nên làm gì về hôn nhân đồng tính ?”

Nếu các công dân được biết đầy đủ…

06/07/2015 10:27 GMT+7

TTCTCách đây chín năm, khi TTCT lần đầu tiên giới thiệu “Ngày quốc tế quyền được biết” (International right to know day), mới chỉ có 68 quốc gia ban hành luật về quyền được thông tin (FOI). Nay đã có được 103 quốc gia, và Việt Nam có thể sẽ là quốc gia thứ 104 hay 105 ban hành luật này? (*) Luật này sẽ giúp gì cho các công dân và cả bộ máy nhà nước?

Quyền được biết được LHQ nhấn mạnh là "một quyền cơ bản của con người và là nền tảng cho mọi quyền tự do" - Ảnh: righttoknowday.net
Quyền được biết được LHQ nhấn mạnh là “một quyền cơ bản của con người và là nền tảng cho mọi quyền tự do” – Ảnh: righttoknowday.net

Mới chỉ có chín năm mà trên thế giới đã thêm được 35 bộ luật về quyền được thông tin, tức tăng 51% số quốc gia thực thi nghị quyết 59 ngày 14-12-1946 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên cáo rằng đây là “một quyền cơ bản của con người và là nền tảng cho mọi quyền tự do”.

Rõ ràng nhân loại đang tiến hóa rất nhanh, các nhà nước đã và đang nhận chân nhu cầu “nâng cao mức hiểu biết của mỗi cá nhân về quyền được tiếp cận các thông tin do chính phủ nắm giữ, xem các quan chức được bầu lên đang hành xử như thế nào với quyền hạn của họ và xem đồng tiền của người dân đóng thuế được chi tiêu như thế nào” (theo FreedomInfo.org). Tiếp tục đọc “Nếu các công dân được biết đầy đủ…”

Vietnam anxiously wants to bring quick end to tourism crisis, but can it?

By An Dien, TNN

Monday, July 06, 2015 10:53

Foreign tourists enjoy food and drinks at small odienpen-air restaurants in the ancient quarter of Hanoi. The charming old streets of Hanoi are among the main attractions for tourists in Northern Vietnam's Red River region. Photo: AFP

Foreign tourists enjoy food and drinks at small odienpen-air restaurants in the ancient quarter of Hanoi. The charming old streets of Hanoi are among the main attractions for tourists in Northern Vietnam’s Red River region. Photo: AFP

Visa waiver is not a panacea as insecurity, ‘growth-first’ attitude have resulted in throes of festering problems

Never before have Vietnam’s top leadership stooped down like this to worry about the sagging tourism industry.

After signing off on visa waivers for five more European countries — France, Italy, Germany, Spain, and the UK — last month, Prime Minister Nguyen Tan Dung has continued to press ahead with the visa exemption. Tiếp tục đọc “Vietnam anxiously wants to bring quick end to tourism crisis, but can it?”