Những khoảng trống trách nhiệm…

() – Số 99 LỤC TÙNG – 11:21 AM, 05/05/2015

Học sinh Chăm phải “kết thúc chương trình” sau khi học hết mức 2 chỉ vì không có đủ giáo viên. Ảnh: L.T

Có thể nói một cách vắn gọn như vậy về việc dạy tiếng Chăm ở Nam Bộ hiện nay.

Sau 20 năm thực hiện, thời gian đủ để đứa bé lọt lòng trở thành thanh niên “bẻ gãy sừng trâu”, nhưng việc dạy tiếng Chăm Nam Bộ (TCNB) vẫn cứ như đứa bé chập chững trong chiếc nôi tạm bợ và chưa biết đến bao giờ mới có thể xoải những bước đi vững chắc khi những nhân sĩ TCNB cuối cùng đã ở tuổi xế chiều, hoặc ra đi vĩnh viễn …

Vietnam’s dirty growth

By Calvin Godfrey, TNN

Tuesday, June 23, 2015 12:29


A worker watering to prevent dust from the waste piles of spent coal at Vinh Tan 2 power plant in Binh Thuan Province. Photo: Vietnam News Agency

The prettiest route to the Vinh Tan 2 power plant follows the coast road in Binh Thuan Province, past endless foundering beachfront resorts and through some of the strongest coastal winds in the country.

Just five kilometers beyond Vinh Hao (the town where the namesake mineral water firm was founded) traffic comes to a crawl. Backhoes and bulldozers have dug a gully that separates the row of rice shops, motels and flophouses on your left from the National Highway. Tiếp tục đọc “Vietnam’s dirty growth”

Philippine Solar Power Developers Call For Extension Of Incentives

July 15th, 2015 by

Cleantechnica – Prospective solar power project developers in the Philippines have again called upon the government to increase the capacity eligible for higher feed-in tariffs.

The Philippine Solar Power Alliance has urged the government to increase the capacity eligible for higher feed-in tariff from 500 MW to 2 GW.

The recommendation comes following the government’s announcement to increase renewable energy capacity addition targets. The government initially offered a higher target of P9.68/kWh (US¢21.41/kWh) for just 50 MW solar power capacity, though the cap was subsequently increased to 500 MW. Developers now want a second revision to the cap.

As the 500 MW cap has been achieved, the project developers are now eligible for a revised tariff of P8.69/kWh (US¢19.22/kWh). These tariffs will be applicable for a period of 20 years.

The Energy Regulatory Commission (ERC) has also revised the original cap for wind energy sector from 200 MW to 400 MW. The original tariff offered to wind energy project developers was P8.53/kWh (US¢18.87/kWh) which is proposed to be revised to P7.93/kWh (US¢17.54/kWh). Tiếp tục đọc “Philippine Solar Power Developers Call For Extension Of Incentives”

Why is it so incredibly hard to stop deforestation?

Who really holds power over land use decisions? Why are efforts to keep forests standing, such as REDD+ and other initiatives, still so far from altering development trajectories? CIFOR researchers Anne Larson and Ashwin Ravikumar explore.

Eco-business: Who really holds power over land use decisions? Why are efforts to keep forests standing, such as REDD+ and other initiatives, still so far from altering development trajectories?At the recent biennial conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC), held in Edmonton, Canada, we presented preliminary findings of research on the politics of multilevel governance in land use change and climate policy. Tiếp tục đọc “Why is it so incredibly hard to stop deforestation?”

Dân ca dân nhạc VN – Hát Lái

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo “Hát Đúm“, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn giai điệu “Hát Lái” trong dân ca Việt Nam chúng ta.

Nói Lái (còn gọi là Nói Trại) là một cách nói kiểu chơi chữ của dân Việt. Đối với từng vùng miền khác nhau thì do cách nói của tiếng địa phương nên tiếng nói lái sẽ có thay đổi một chút. Tiếp tục đọc “Dân ca dân nhạc VN – Hát Lái”