The Energy Implications of a Nuclear Deal between the P5+1 and Iran

Report July 14, 2015

Author: Meghan L. O’Sullivan, Jeane Kirkpatrick Professor of the Practice of International Affairs, Harvard Kennedy School

Belfer Center Programs or Projects: Middle East Initiative; The Geopolitics of Energy Project

On June 23 and 24, twenty five experts met at Harvard University’s Kennedy School of Government under the auspices of the Geopolitics of Energy Project at the Belfer Center for Science and International Affairs. The group, which included experts from academia, the financial sector, government, and the energy industry, spent an evening and the following full day discussing and debating the possible energy implications of a nuclear deal between the P5+1 and Iran. Each individual brought a different perspective and expertise—from those focused on the state of the Iranian oil sector to those specializing in U.S. sanctions. The deliberations were held behind closed doors and on the basis of Chatham House rules. The Geopolitics of Energy Project thanks the Middle East Security Project, the Iran Project, and the Middle East Initiative for providing additional resources to hold this workshop.

Read the full report:

For more information about this publication please contact the Belfer Center Communications Office at 617-495-9858.

For Academic Citation: O’Sullivan, Meghan L. The Energy Implications of a Nuclear Deal between the P5+1 and Iran. July 14, 2015.

Dân ca dân nhạc VN – Hát Dô

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Tiếp theo “Hát Trống Quân“, mình giới thiệu đến các bạn bộ môn “Hát Dô” hôm nay.

Hát Dô là một thể loại nhạc nghi lễ thờ cúng Thần hoàng Tản Viên xuất xứ từ Lạp Hạ, nay là xã Liệp Tuyết.

Thể loại âm nhạc nghi lễ truyền thống này chỉ được hát trong dịp lễ cúng tế Thần hoàng Tản Viên được người dân trong làng tổ chức theo chu kỳ 36 năm một lần. Các bài hát cúng tế này có lời văn đậm chất lãng mạn và trữ tình không kém chi các thể loại Hát Quan Họ, Hát Trống quân… v.v… Tiếp tục đọc “Dân ca dân nhạc VN – Hát Dô”

Hoàng Sa sắp có dân

() – Số 155 THANH HẢI – PHƯỚC TÍN – 10:20 AM, 09/07/2015

Một góc phường Thọ Quang, phần đất dự kiến nhập vào huyện đảo Hoàng Sa

Nếu đề xuất đưa 2 phường Thọ Quang, Mân Thái thuộc quận Sơn Trà nhập vào huyện đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng được đồng ý, huyện Hoàng Sa sẽ có đất, có dân và có bộ máy chính quyền thực thụ.

Điều này sẽ nâng cao hiệu lực chính quyền, có điều kiện tăng cường đấu tranh chính trị, tăng sức mạnh ngoại giao, hướng đến mục tiêu khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đối với Hoàng Sa của Việt Nam… Tiếp tục đọc “Hoàng Sa sắp có dân”