Ấn phẩm đầu tiên của VN về kinh tế từ góc nhìn biến đổi khí hậu

Moitruongvadothi.vn

Cuốn sách chuyên khảo “Kinh tế và Chính sách Biến đổi khí hậu” do GS.TS. Trần Thọ Đạt và TS. Vũ Thị Hoài Thu biên soạn được Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân ấn hành năm 2017 là ấn phẩm đầu tiên ở Việt Nam trình bày chuyên sâu về các khía cạnh kinh tế và chính sách của vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cuốn sách gồm 10 chương và được cấu trúc thành 3 phần, tập trung giải thích tính toàn cầu của vấn đề biến đổi khí hậu, phân tích các khía cạnh kinh tế của biến đổi khí hậu, trình bày các nội dung về kinh tế học giảm nhẹ biến đổi khí hậu và kinh tế học thích ứng với biến đổi khí hậu, phân tích các chính sách biến đổi khí hậu và hành động quốc tế về biến đổi khí hậu.

Các nội dung này được trình bày trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, bao gồm thực tiễn ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Tính toàn cầu, hiệu quả và công bằng là những tư tưởng xuyên suốt của kinh tế và chính sách biến đổi khí hậu.
Theo nhận xét của giới chuyên gia, kinh tế và chính sách biến đổi khí hậu là một lĩnh vực nghiên cứu rất rộng và phức tạp, huy động các ý tưởng và kỹ thuật phân tích từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học kinh tế như tăng trưởng và phát triển, công nghiệp, đổi mới và thay đổi công nghệ, thể chế, kinh tế quốc tế, tài chính công, thông tin và không chắc chắn, kinh tế môi trường và kinh tế công cộng.

Ảnh minh họa

Do vậy, sự nỗ lực tổng hợp từ các tài liệu cập nhật nhất về chủ đề này ở trên thế giới và Việt Nam cùng những khuyến nghị mà các tác giả đưa ra sẽ là tài liệu vô cùng bổ ích cho các sinh viên, nhà quản lý và người nghiên cứu về những tác động của biến đổi khí hậu với nền kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng.

Phần I trình bày cách tiếp cận kinh tế và toàn cầu để giải quyết biến đổi khí hậu và gồm 3 chương, trong đó Chương 1 giải thích tính toàn cầu của biến đổi khí hậu, Chương 2 phân tích các khía cạnh kinh tế của biến đổi khí hậu và Chương 3 giới thiệu tổng quan về kinh tế học biến đổi khí hậu.

Phần II đi sâu phân tích các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về kinh tế và chính sách biến đổi khí hậu. Trong khi chính sách giảm nhẹ biến đổi khí hậu được trình bày ở Chương 4 và chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu được trình bày ở Chương 6 thì các khía cạnh kinh tế của giảm nhẹ biến đổi khí hậu được trình bày ở Chương 5 và các khía cạnh kinh tế của thích ứng với biến đổi khí hậu được trình bày ở Chương 7. Việt Nam là quốc gia được lựa chọn để minh họa cho một số thực tiễn về kinh tế và chính sách biến đổi khí hậu và được trình bày ở Chương 8.

Phần III thảo luận về hành động quốc tế về giải quyết biến đổi khí hậu trong hơn hai mươi năm qua, trong đó Chương 9 trình bày tiến trình thương thảo quốc tế về biến đổi khí hậu.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s