Tổng quan năng lượng mặt trời Việt Nam 2016: Báo cáo

“Tổng quan năng lượng mặt trời Việt Nam 2016” là một nghiên cứu chuyên sâu của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) thay mặt cho Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam tập trung vào các khía cạnh khác nhau của năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Báo cáo cung cấp thông tin, số liệu và phân tích về hiện trạng và cơ hội phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam.
Xem báo cáo chi tiết tại đường link dưới đây

http://en.greenidvietnam.org.vn//app/webroot/upload/files/Vietnam%20Solar%20Perspective_ENG.pdf

“Solar Energy Perspectives in Vietnam – 2016” is an in-depth study from Green Innovation and Development Center (GreenID) on behalf of the Vietnam Sustainable Energy Alliance focusing on different aspects of solar energy in Vietnam. It will provide information, data and analyses on current status and opportunities for solar energy development in Vietnam.
Please see the detail report in the link below

http://en.greenidvietnam.org.vn//app/webroot/upload/files/Vietnam%20Solar%20Perspective_ENG.pdf

Advertisements
This entry was posted in Hệ thống năng lượng, Năng lượng, Năng lượng mặt trời, Trợ giá năng lượng and tagged , , by Đào Thu Hằng. Bookmark the permalink.

About Đào Thu Hằng

I am from Hanoi, Viet Nam. I hold a PhD on Sustainable Energy Systems from University of Lisbon, Portugal. I graduated from Hanoi University of Technology on Environmental Science & Engineering. I obtained a Master degree on Environmental Science & Engineering from Stanford University, USA and Nanyang Technological University, Singapore. I am an author of Dot Chuoi Non (https://dotchuoinon.com/author/hangbelu/), a blog on Positive thinking, founded by Dr. Tran Dinh Hoanh, an attorney in Washington DC. I am a co-founder of CVD - Conversations on Vietnam Development - (https://cvdvn.net/gioi-thieu/) a virtual think tank. My English blog: https://hangbelu.wordpress.com/ I am a co-founder of POTATO (http://potato.edu.vn/), provide outdoor education programs for kids in Vietnam. I am studying Buddha's teaching and the teaching of Jesus. I practice mindful living including meditation. I play table tennis as a hobby.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s