Phụ nữ và con gái trong chương trình Khoa Học Công Nghệ: Điều bắt buộc

 Women and Girls Imperative to Science & Technology Agenda

Lakshmi Puri

Lakshmi Puri là Trợ lý Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Phó Giám đốc điều hành của Ủy Ban Phụ Nữ của Liên Hợp Quốc

ipsnews _ LIÊN HIỆP QUỐC, 08 Tháng Hai 2016 (IPS) – Bạn có thể tưởng tượng cả một ngày mà không cần truy cập vào điện thoại di động, máy tính xách tay, hoặc thậm chí với internet? Trong thế giới thay đổi nhanh chóng của chúng ta, bạn có thể hoạt động mà không có công nghệ trong tầm tay của bạn?

Điều này là không thể đo đếm được không chỉ đối với hầu hết chúng ta, mà còn trên toàn thế giới – đặc biệt là đối với nhiều nước đang phát triển – việc sử dụng và tiếp cận công nghệ không phải là thứ sẵn có, và chắc chắn không phải là một đặc quyền. Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong các nước thu nhập thấp đến trung bình, một người phụ nữ có khả năng để sở hữu một chiếc điện thoại di động so với một người đàn ông là ít hơn tới 21%, và tương tự với khả năng tiếp cận Internet. Các tiềm năng tiến bộ khoa học và công nghệ là gần như vô hạn, nhưng phụ nữ và trẻ em gái vắng mặt nghiêm trọng trong các lĩnh vực, đặc biệt là vị trí người sáng tạo và ra quyết định trong các lĩnh vực đang làm biến đổi thế giới hàng ngày của chúng ta.

Tháng 9 năm 2015 Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố ngày 11 tháng 2 là Ngày Quốc tế Phụ nữ với Khoa Học. Cùng với việc thông qua các Mục tiêu Phát triển bền vững, hoặc chương trình nghị sự năm 2030, được củng cố bằng khoa học, công nghệ và sáng tạo – science, technology and innovation – và kêu gọi bình đẳng giới, kể cả dưới mục tiêu độc lập về bình đẳng giới, mục tiêu số 5, ngày nay có tiềm năng gây chấn động trên toàn thế giới.

Khoa học và công nghệ vốn không phải là thứ chỉ dành cho một nhóm đặc biệt, và khoa học công nghệ cũng không phải là các đồ nghề hay là đồ chơi. Đó là –những gì cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khoa học, công nghệ và sáng tạo có sức mạnh để phá vỡ và thay đổi quỹ đạo việc ngày càng ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống hôm nay – từ cơ hội kinh tế trong các lĩnh vực Khoa học, công nghệ và sáng tạo  và việc áp dụng các giải pháp sáng tạo trong các ngành sản xuất khác, kể cả để giúp phụ nữ phát triển kinh doanh và doanh nghiệp xã hội, mang lại cơ hội cải thiện sức khỏe (bao gồm cả sức khỏe tình dục và sinh sản), năng lượng, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển cơ sở hạ tầng.

Chúng ta nhìn thấy cơ hội, đặc biệt là thông qua thông tin và công nghệ truyền thông, để tăng cường cơ hội giáo dục và phát triển các kỹ năng, để tiếp cận với thanh niên, để tham vào gia chính trị và ủng hộ cho lợi ích, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái để chuyển đổi xã hội

Các cơ hội kinh tế rất nhiều. Dự báo kinh tế chỉ trong chỉ một vài lĩnh vực Khoa học, công nghệ và sáng tạo tiết lộ con số đáng kinh ngạc. Ước tính đã chỉ ra rằng giá trị của biến đổi khí hậu và các lĩnh vực công nghệ sạch trong thập kỷ tới lên đến 6,4 nghìn tỷ USD, trong khi giá trị của nền kinh tế số  trong G20 là 4,2 nghìn tỷ USD.

Có một khoảng cách về cơ hội rất lớn giữa công nhân kỹ thuật số lành nghề, lên tới 200 triệu người lao động, với ước tính cho thấy có đến 90% số việc làm khu vực chính thức sẽ đòi hỏi kỹ năng công nghệ thông tin. Trong ngành Năng lượng và nông nghiệp, 2,5 triệu kỹ sư và kỹ thuật viên sẽ là cần thiết ở tiểu vùng Sahara châu Phi chỉ để đạt được việc cải thiện tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường.

Khoa học và công nghệ nằm dưới sự thừa hưởng của con người – và laf quyền của phụ nữ – cũng là hiển nhiên để phát triển bền vững, trao sức mạnh cho công dân và cá nhân. Các mục tiêu phát triển bền vững về giới công nhận thực tế này bằng cách bao gồm các chỉ số thực thi mà hướng các cộng đồng toàn cầu “Tăng cường việc sử dụng các công nghệ, thông tin và truyền thông đặc biệt là công nghệ, để thúc đẩy việc trao sức mạnh cho phụ nữ.” (5b).

Khả năng của phụ nữ để tiếp cận, hưởng lợi từ việc phát triển và ảnh hưởng đến các lĩnh vực này sẽ trực tiếp tác động đến việc chúng ta đạt được mục tiêu về Planet 50:50 vào năm 2030. Nếu phụ nữ bị gạt ra khỏi các cuộc cách mạng thế kỷ 21, chúng ta sẽ không đạt được bình đẳng giới thực sự.

Nguồn vốn tài trợ cho các khuôn khổ phát triển tạo nên mối liên kết bổ sung giữa bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và khoa học và công nghệ. Trong việc thiết lập Cơ chế công nghệ – mà sẽ được hướng dẫn bởi Bồi Thẩm Đoàn Cấp Cao, mà một nửa trong số đó là phụ nữ – chúng ta có cơ hội để thực thi và thúc đẩy việc học và đầu tư xung quanh các vần đề quan trọng.

Ủy ban về vị trí của phụ nữ (2011, 2014) và 20 năm đánh giá của Cương Lĩnh Hành động Bắc Kinh (2015) đã chỉ rõ vấn đề phức tạp này của trẻ em gái và phụ nữ trong khoa học và công nghệ, và dẫn đến một loạt các đề nghị về một lộ trình cho tương lai và cần đầu tư. Mới, cũng như việc thực hành tốt đã được xác định, nhưng chúng ta phải đối mặt với các nhu cầu cấp thiết để mở rộng những câu chuyện thành công từ tất cả các bên liên quan và kết nối ad hoc để tiếp cận tốt với nhau với mục đích xây dựng lộ trình và giải pháp toàn diện hơn.

Việc xem xét lại 10 năm của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông cũng mang lại kết quả tăng các cam kết xung quanh bình đẳng giới và vai trò của Ủy Ban Phụ Nữ của Liên Hợp Quốc. Kế hoạch hành động đó tổng hợp các cam kết giới tính ưu tiên và công nghệ thông qua vô số các khung quy phạm, bao gồm WSIS, cũng đã được trình bày để xúc tác cho sự tham gia của các bên liên quan. Nhu cầu cấp thiết cho việc thực hiện tăng tốc của tất cả các cam kết và kiến nghị không thể phủ nhận.

Bằng chứng cho thấy, bao gồm cả trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới gần đây về lợi ích kỹ thuật số, lợi nhuận không phải là tự động. Số phụ nữ trong STEM – Science Technology Engineering and Mathematics  – Khoa học Công nghệ, kỹ thuật và Toán giảm liên tục từ trung học đến đại học, phòng thí nghiệm, giảng dạy, xây dựng chính sách và ra quyết định. Có chia rẽ lớn trong việc tiếp cận của phụ nữ tới, tham gia và lãnh đạo trong lĩnh vực Khoa học, công nghệ và sáng tạo, kể cả là ở trong các lĩnh vực đi đầu như sử dụng năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất kinh tế, và nắm giữ tri thức truyền thống chung. Trong khu vực chính thức của Khoa học, công nghệ và sáng tạo, phụ nữ trên toàn cầu tạo nên dưới 10% những người trong trung tâm sáng tạo và những người nhận được tài trợ bởi đầu tư mạo hiểm, và chỉ có 5% phụ nữ là thành viên trong học viện quốc gia ở lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nhiều con số thấp tương tự xung quanh vấn đề phụ nữ trong nghiên cứu và phát triển, công bố, lãnh đạo trong chính phủ và khu vực tư nhân, và trong nhiều lĩnh vực khác. Sự mất kết nối giữa giao diện thực tế và thường xuyên của phụ nữ với Khoa học, công nghệ và sáng tạo và khả năng của họ để tận dụng lợi thế của các ngành và có kiến thức, quan điểm và giá trị lãnh đạo của họ là hoàn toàn thực.

Lý do giải thích cho việc mất kết nối này rất nhiều, từ khả năng tiếp cận công nghệ, khoảng cách trong giáo dục và đầu tư, môi trường làm việc thiếu sự ủng hộ, niềm tin và định kiến văn hóa.

 Trên toàn cầu, các em gái bắt đầu tự chọn các khóa học STEM từ khi mới vào trường trung học. Thái độ và định kiến của xã hội cản trở sự tham gia của các em gái trong STEM, cho rằng các ngành khoa học và công nghệ thường được coi là của nam giới.

Nhưng sự đổi thay đang đến, chậm nhưng đều đặn và chắc chắn. Ủy Ban Phụ Nữ của Liên Hợp Quốc đang làm việc để gia tăng sự tham gia của nữ giới trong lĩnh vực này, với nhiều chương trình tập trung vào việc tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin. Chúng ta đang chạy các sáng kiến xóa mù chữ và phát triển kỹ năng công nghệ thông tin kỹ thuật số ở các nước như Jordan, Guatemala và Afghanistan, và chúng ta đang hỗ trợ thanh toán di động và hệ thống thông tin cho nông dân và phụ nữ trong kinh doanh nhỏ ở Papua New Guinea và Đông Phi.

Ủy Ban Phụ Nữ của Liên Hợp Quốc cũng đã được hỗ trợ phát triển ứng dụng di động và trò chơi để nâng cao nhận thức về bạo lực đối với phụ nữ và để hỗ trợ những người sống sót ở Brazil và Nam Phi. Ủy Ban đã hợp tác với Liên minh Viễn thông Quốc tế phát động một giải thưởng công nghệ toàn cầu mới công nhận những đóng góp nổi bật của phụ nữ và nam giới trong việc tận dụng tiềm năng của công nghệ thông tin để thúc đẩy bình đẳng giới. Ở cấp độ chính sách, Ủ Ban đang tham gia trên toàn cầu và trong nước để thúc đẩy các em gái và phụ nữ trong STEM.

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học chúng ta không chỉ tôn vinh những thành tựu đáng kinh ngạc của phụ nữ trong khoa học, công nghệ và đổi mới, mà còn kích động cộng đồng toàn cầu làm nhiều hơn để đảm bảo rằng sự tham gia của phụ nữ trong khu vực chính thức không phải là ngoại lệ mà trở thành quy tắc, trong khi ở khu vực phi chính thức nơi mà kỹ năng của phụ nữ là nguyên tắc, để họ được công nhận và hỗ trợ.

Ngày Quốc tế Phụ nữ trong khoa học như là một lời nhắc nhở hàng năm và giúp chúng ta giữ vững trách nhiệm qua cách cách chúng ta đang giúp phụ nữ tiến bộ trong khoa học, công nghệ và sáng tạo rộng hơn và quan trọng để đạt được bình đẳng giới và cuối cùng, tất cả các mục tiêu phát triển khác.

1 bình luận về “Phụ nữ và con gái trong chương trình Khoa Học Công Nghệ: Điều bắt buộc

 1. Cám ơn Hạnh dịch bài này nhé.

  Đọc bài này mình nhớ đến clip này nên gửi Hạnh và cả nhà. Clip có nói đến một số thành tựu của phụ nữ trong khoa học.

  Mong mục tiêu phát triển bền vững này, mục tiêu số 5 – Bình đẳng giới tính, mang hạnh phúc và an lành cho các chị em.

  ***

  Celebrating Working Women: International Women’s Day

  “Nội dung clip:

  Gặp Carmen
  Chị ấy là chủ một doanh nghiệp tư vấn thành công.
  Chị ấy cũng là mẹ yêu của 2 bé sinh đôi.
  Lúc rảnh, Carmen gõ blog về chuyện người mẹ đi làm.
  Chị ấy là kiểu phụ nữ hiện đại làm-tất-cả của bạn. Nhưng không phải luôn theo cách đó.

  Vào năm 1840..
  Bữa sáng của chị ấy có thay đổi nhỏ
  Chị ấy hẳn sẽ phải uống café hạt cứng.
  Nhưng may thay
  Melitta Bentz(1) – 1908
  Đã phát minh bộ lọc café (phin café)

  Chị ấy hẳn sẽ phải tắm nước lạnh
  Nhưng may thay
  Ida Forbes – 1917
  Đã phát minh máy làm nóng nước.

  Hai bé sinh đôi chắc phải đến trường mà không có quà bánh
  Nhưng may thay,
  Ruth Wakefield – 1931
  Đã phát minh bánh quy socola hạt

  Họ có thể phải lái xe trong bão với tầm nhìn kém
  Nhưng may thay,
  Mary Anderson(2) – 1903
  Đã phát minh cần gạt nước

  Carmen hẳn sẽ lo lắng về sự an toàn của gia đình chị ấy
  Nhưng may thay,
  Stephanie Kwolex(3) – 1966
  Đã phát minh ra Kevlar

  Những thành tựu không thể tin được!
  Bởi những phụ nữ tài giỏi
  Được tận hưởng bởi Carmen
  (và phần còn lại của chúng ta) mỗi ngày.
  Trong sự công nhận ngày Quốc tế Phụ nữ,
  Chúng ta rất vui khi nói “Thank you”

  Trong quá khứ, phụ nữ như Carmen KHÔNG có CƠ HỘI như vậy.
  Trong giáo dục, lựa chọn nghề nghiệp, chính trị (Bầu cử!) hay trở thành người mẹ đi làm.
  Nhưng những người phụ nữ tiên phong đã bắt đầu phong trào khắp thế giới để thực hiện quyền bình đẳng (I’m sorry, mạng nhà mình quá yếu để thấy rõ tên những người phụ nữ này).
  Những nhà lãnh đạo như Gloria Steinem và Shirin Ebadi vẫn tiếp tục công việc đến hôm nay.

  Vào những năm 1840..
  Phụ nữ bị từ chối nhập học vào trường Y Harvard
  BÂY GIỜ vài lớp tốt nghiệp gần đây có phụ nữ nhiều hơn nam giới

  Vào những năm 1850, khoảng một nửa lao động nữ ở Mỹ là người phục vụ trong nhà.
  Đàn ông giữ nhiều nhất các công việc có địa vị cao.
  BÂY GIỜ, có nhiều nữ luật sư, bác sĩ và kiến trúc sư hơn nam trong những nghề nghiệp đó.

  Ở Mỹ Latin và vùng Caribe, chỉ 32% phụ nữ làm việc trong số lao động 20 năm trước.
  BÂY GIỜ có 53% phụ nữ trong số lao động của họ.

  Vào năm 1972, nam giới làm chủ 96% việc kinh doanh ở Mỹ.
  NGÀY NAY, một phần ba việc kinh doanh ở Mỹ được làm chủ bởi 1 phụ nữ!

  Năm 1960, Sirimavo Bandaranaike ở Sri Lanka trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới được bầu làm thủ tướng.
  Nhiều phụ nữ đã đi theo sự lãnh đạo của bà. (I’m sorry..)
  NGÀY NAY, có 29 nữ lãnh đạo thế giới nắm quyền

  Vào năm 1914, Madam C.J. Walker trở thành nữ triệu phú tự lập đầu tiên
  NGÀY NAY, có 14 nữ TỈ PHÚ tự lập.
  Và 7 người trong số đó sống tại Trung Quốc

  Vâng, Carmen và những bản sao của cô ấy đã đạt được nhiều hơn họ có thể ngay cả khi mơ tới.

  Khi phụ nữ dẫn đường trong lao động ngày nay..
  Chúng ta làm thế nào để TUYỂN DỤNG thế hệ lãnh đạo tiếp theo?
  THUÊ
  QUẢN LÝ
  THEO DÕI
  XẾP LỊCH
  PHÂN TÍCH
  ĐỀN BÙ
  HƯỚNG DẪN
  CAM KẾT

  Điều gì có thể xảy ra cho thế hệ quản lý lao động tiếp theo?
  Nữ giới? Nam giới?
  Hôm nay? Ngày mai?

  Chú thích:

  1. Melitta Bentz là một nội trợ ở Dresden, Đức, đã phát minh ra cách pha cà phê phin đầu tiên, vào năm 1908.

  2. Mary Anderson, một nhà kinh doanh bất động sản sinh ra tại hạt Greene, Alabama, Hoa Kỳ, không có liên quan gì đến ngành công nghiệp chế tạo xe hơi. Trong chuyến công tác tới New York vào năm 1902, bà nhận thấy khi trời mưa tuyết, tài xế xe của mình phải rất vất vả thò đầu khỏi cửa sổ xe để nhìn đường, bởi họ không thể nhìn qua kính chắn gió nên đã phát minh cần gạt nước.

  Tuy nhiên, phát minh của bà lúc đó bị chỉ trích là cản trở tầm nhìn và “vô dụng”, bà không hề được lợi từ phát minh của mình. Mãi sau đó gạt kính chắn gió mới được sản xuất hàng loạt và áp dụng trên các xe hơi thời bấy giờ.

  3. Stephanie Kwolek, một nhà phát minh người Mỹ gốc Phần Lan, đã phát minh ra vật liệu Kevlar. Điều thú vị là phát minh này lúc đó chỉ nằm trong công việc “làm thêm” của bà, khi nhận công tác tại DuPoint để kiếm tiền trang trải cho việc học ở trường Y mà bà theo đuổi.

  Tại DuPoint, Stephanie nghiên cứu một loại sợi tổng hợp bền chắc như sắt thép và được đặt tên Kevlar, được phát triển làm dây đai cho lốp xe dạng tỏa tròn sau này (lốp Kevlar). Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong sản xuất cáp và vải làm đai và để gia cố nhựa tổng hợp trong áo chống đạn.”

  (PTH dịch và chú thích)
  (Trích: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ)

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s