Năng lượng để thay đổi thế giới – Sáng kiến Khoa học toàn cầu Waterloo – Waterloo Global Science Initiative

English: Power to change the world – Communique Waterloo Global Science Initiative    

Năng lượng để thay đổi thế giới – Thông cáo Sáng kiến Khoa học toàn cầu Waterloo – Waterloo Global Science Initiative

Chúng ta đang sống trong thời điểm của cơ hội kinh tế và xã hội rất lớn. Các công nghệ mới, sáng tạo xã hội và kinh doanh hiện nay có thể tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ người có khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên năng mà sẽ chuyển đổi triệt để đời sống của 2 tỷ người này thông qua những cải tiến về giáo dục, kinh doanh, nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực khác.

Mặc dù có rất nhiều cơ hội trong việc tiếp cận các hình thức năng lượng khác nhau, việc tiếp cận nguồn năng lượng điện sẽ mang lại những thay đổi đáng kể nhất đối với hầu hết người dân. Áp dụng công nghệ năng lượng tái tạo mô-đun với chi phí thấp, cho thị trường mới nổi này cũng đóng góp một phần đáng kể giảm tác động của biến đổi khí hậu và làm cho các cộng đồng nghèo về năng lượng có khả năng tiếp cận để trở thành trung tâm đi đầu trong chuyển đổi toàn cầu hướng đến giảm carbon.

Nhận thức được về tiếp cận nguồn điện phổ biến là mong muốn trên nền tảng đạo đức, nhưng điều này cũng  tạo ra cơ hội kinh doanh chưa từng có và các cơ hội kinh tế. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn tạo ra những điều kiện thích hợp cho hơn 2 tỷ người thay đổi cuộc sống và cơ hội của họ thông qua sức mạnh của điện năng, chúng ta sẽ cần phải hiểu, chọn lọc và phát triển những ý tưởng hiện tại, và tạo ra quan hệ đối tác mới có thể xúc tác cho sáng tạo đột phá và giả mạo tiểu thuyết, liên minh sáng tạo. Điều này đã được các mục tiêu của Hội nghị Tiếp cận Năng lượng OpenAccess Energy Summit WGSI.

Tại Hội nghị, một, đội ngũ quốc tế gồm các thế hệ các nhà nghiên cứu, những người thực thi dự án, đại diện của các cộng đồng nghèo năng lượng, các luật sư, cố vấn chính phủ và các nhà tài chính về  năng lượng đã họp lại để xác định hành động đòn bẩy có thể mang lại sự tiếp cận nguồn điện phổ biến.

Kết quả của các cuộc thảo luận, chúng tôi đưa ra kiến nghị thực hiện một số chiến lược. Cùng với nhau, các chiến lược sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho phép những lợi ích để thay đổi cuộc sống và tiếp cận năng lượng, nền kinh tế của các quốc gia và sự toàn vẹn của môi trường tự nhiên mà chúng ta muốn được bảo vệ.

Chúng tôi đưa ra những chiến lược ở đây và theo đó các bước đã đang được thực hiện. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ muốn tham gia cùng chúng tôi.

Dịch từ bản tiếng Anh bởi Đào Thu Hằng – Thành viên của OpenAccess Energy Summit 2016

Chiến lược

1. Tạo ra một môi trường  hỗ trợ về tài chính

Chúng ta cần khẩn cấp thiết lập các khuôn khổ quốc gia để tạo ra mô hình tài chính và quan hệ hợp tác mà cho phép các rủi ro thực hiện bởi các doanh nhân và các nhà sáng chế hoạt động trong không gian để tiếp điện để được chia sẻ bởi một tập hợp rộng hơn của các cơ quan, như chính phủ, các ngân hàng, cộng đồng, người sử dụng năng lượng và các tổ chức từ thiện. Những người thực thi dự án cần được tiếp cận đào tạo và định hướng để họ có thể phát triển các mô hình kinh doanh sáng tạo và trình bày những dự án mạnh tới các nhà đầu tư tiềm năng.

Về mặt thể chế, chúng ta có thể tạo ra các diễn đàn mà sẽ tạo ra, được biết đến và tin tưởng vào các phương pháp tiếp cận cho năng lượng và công nghệ, hỗ trợ và đánh giá công bằng về cơ hội đầu tư. Có những cơ hội để sáng tạo trong không gian này bằng cách, ví dụ, đồng ý về nguyên tắc cơ bản cho các mô hình tài chính; phát triển chương trình đào tạo cho các cố vấn giao dịch quan tâm trong không gian này; và thúc đẩy giao dịch tương tự để tăng sức hấp dẫn bằng cách giảm rủi ro và chi phí giao dịch.

2. Cho phép sự đa dạng các mô hình kinh doanh để các cơ hội nở rộ

Sự đa dạng của phân khúc thị trường trong việc tiếp cận năng lượng chỉ ra rằng việc tiếp cận năng lượng phổ quát thực sự sẽ tham gia vào việc tạo ra một môi trường mà chúng ta để cho “ngàn hoa nở rộ” và thử nghiệm với mô hình kinh doanh độc đáo. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta tạo điều kiện, về thời gian, trải rộng khoảng rủi ro tài chính, ổn định của môi trường pháp lý và sự sẵn có của nguồn vốn đầu tư, trong đó mô hình kinh doanh mới có cơ hội để phát triển và thích nghi. Hợp tác và đồng sáng tạo với người sử dụng năng lượng trong các mô hình thực thi tiếp cận năng lượng sẽ thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ mới để cung cấp giá trị tối đa chứ không phải chỉ đơn giản là đẩy sản phẩm cuối cùng để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng.

3. Thiết lập quyền bình đẳng năng lượng

Hiện nay, một chính sách và môi trường pháp lý rời rạc trao đặc quyền tiếp cận năng lượng cho các mạng lưới điện. Tuy nhiên, các giải pháp không nối lưới điện sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc đưa năng lượng đến những nơi cần thiết nhất. Một tỷ người không có khả năng tiếp cận điện năng, và các Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo rằng gần một nửa những nhu cầu này sẽ cần phải được đáp ứng bởi công nghệ không nối lưới – một cơ hội thị trường rất lớn. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại sự thiếu ý chí và động lực chính trị để thực hiện các chương trình tiếp cận năng lượng trong cộng đồng nghèo. Chúng tôi đề nghị các chính phủ quốc gia và nhà quản lý năng lượng thông qua một tập hợp các hướng dẫn và nguyên tắc cho phép họ để bảo đảm công bằng trong tiếp cận trong một hệ thống dựa trên thị trường và thiết lập một môi trường pháp lý thống nhất rằng “cấp các lĩnh vực quy hoạch năng lượng ‘để cho phép sáng tạo tiếp cận năng lượng ngoài lưới các giải pháp để đạt được đầy đủ tiềm năng của họ. Việc thực thi với tầm nhìn về sự phát triển một cơ quan giám sát (xem dưới đây).

4. Đảm bảo trách nhiệm về tiếp cận năng lượng

Chúng tôi kiến nghị thành lập một cơ quan của các chuyên gia, người thực thi dự án, và người ra quyết định để tạo thuận lợi cho việc xây dựng các giải pháp và hành động đảm bảo việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của các cộng đồng nghèo trong tiếp cận năng lượng. Mặc dù có vô số các cam kết và hành động về phổ cập tiếp cận với các dịch vụ năng lượng hiện đại, có một báo động về sự thiếu cam kết của người thực hiện chính như ra quyết định và lập kế hoạch để đảm bảo việc tiếp cận này là công bằng và hợp pháp. Nhóm này có thể hình thành dưới sự bảo trợ của một tổ chức hiện có.

5. Mạng lưới cộng đồng nghèo năng lượng

Cộng đồng nghèo trong tiếp cận năng lượng bày tỏ một mong muốn mạnh mẽ để thiết lập kết nối với nhau điều mà sẽ cho phép họ có quyền sở hữu hoạt động năng lượng của họ trong tương lai. Một mạng lưới liên kết các cộng đồng nghèo Goal 7 – Năng lượng sạch và bền vững cho tất cả mọi người – Sustainable and modern energy for all – tại địa phương, quốc gia và toàn cầu có thể kết nối các nhà lãnh đạo cộng đồng, tăng cường tiếp cận của họ với những ý tưởng, chương trình, các nhà nghiên cứu và công nghệ. Thông qua hợp tác ngày càng tăng của mạng lưới cộng đồng, họ có thể tận dụng các nguồn lực tài chính, quản lý và công nghệ cao. Kết quả là vai trò lãnh đạo cho các cộng đồng nơi họ có thể phát triển các nguồn năng lượng của mình theo cách mà gắn với các giá trị văn hóa của cộng đồng, điều này thể hiện mong muốn rõ ràng và khẩn cấp, đặc biệt là trong các cộng đồng bản địa – indigenous communities.

6. Tạo ra các giải pháp năng lượng với giá trị và tác động tối ưu

Chương trình tiếp cận năng lượng có thể cung cấp các dịch vụ có giá trị thay đổi cuộc sống cho người sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, cộng đồng nghèo năng lượng thường được cung cấp “giải pháp” mà không phản ánh nhu cầu cá nhân và tập thể theo cách mà tạo ra giá trị mua được liên tục và thúc đẩy thêm các nhu cầu khác. Chúng tôi đưa ra tầm nhìn với một cách tiếp cận để việc tiếp cận năng lượng đặt giá trị của người sử dụng năng lượng làm trung tâm của các nỗ lực toàn cầu, và như là một nguyên tắc đầu tiên trong tâm trí của tất cả các bên liên quan. Chúng tôi kiến nghị sự thu hút và mở rộng  ba giải pháp. Một là kết nối những người thực thi dự án phát triển cộng đồng liên quan tiếp cận năng lượng.  Tổ chức vận động như Power For All có thể kết nối và chia sẻ các trường hợp thực hành tốt nhất cụ thể về đánh giá sản phẩm và nhu cầu của cộng được thúc đẩy bởi các nguyên tắc tối ưu hóa cho người sử dụng năng lượng cuối cùng. Giải pháp thứ hai liên quan đến việc mở rộng và tái đúc kết các chiến dịch nâng cao nhận thức tiếp cận năng lượng trước đây để cho phép các cộng đồng nghèo năng lượng xác định một cách hợp tác tốt hơn về dịch vụ năng lượng và các sản phẩm sẽ có giá trị nhất đối với các cộng đồng. Thứ ba là một cuộc cải tổ triệt để nghiên cứu công nghệ, được trình bày ngay dưới đây.

7. Gắn nghiên cứu năng lượng vào trong cộng đồng nghèo năng lượng

Hiên tại, công nghệ cho phép cộng đồng hẻo lảnh tiếp cận điện năng chi phí thấp đang trưởng thành nhanh chóng. Tuy nhiên, tổ chức nghiên cứu công nghệ này sẽ được trang bị tốt hơn để đưa ra các nghiên cứu theo nguyên tắc giá trị nếu  các nghiên cứu được hoàn toàn mở rộng các cơ hội trao đổi học thuật và thực tiễn cho phép hợp tác về phát triển sản phẩm / hệ thống trong thời gian dài trong đó có tham khảo ý kiến, đồng sáng tạo và hợp tác với các cộng đồng người sử dụng năng lượng , đồng thời tôn trọng quyền tự chủ của các cộng đồng này. Điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra các giải pháp tiếp cận năng lượng thích hợp về mặt chức năng, tuổi thọ và độ bền, dễ sử dụng, tuân thủ quy định, yêu cầu bảo dưỡng và chi phí – làm cho giải pháp công nghệ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, doanh nhân và các nhà tài chính.

8. Thiết lập hệ thóng giáo dục năng lượng sẵn có và phù hợp

Cần có một khuôn khổ chung về nguyên tắc giáo dục năng lượng cho học sinh sinh viên, người ra quyết định và công chúng nói chung ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và bất kể tình trạng tiếp cận năng lượng của họ ra sao. Điều này sẽ cho phép cộng đồng nghèo năng lượng nuôi dưỡng nhà lãnh đạo của riêng họ, là chủ sở hữu của chính mình, đào tạo các kỹ sư, các nhà doanh nghiệp và người sử dụng thông tin về các giải pháp tiếp cận năng lượng. Vườn ươm năng lượng và các hệ sinh thái kinh doanh phải được thiết lập ở gần khu vực nghèo năng lượng mà họ có ý định chuyển đổi. Xây dựng cấu trúc giáo dục tốt về nguồn tài nguyên và xây dựng nguồn lực kỹ năng sẽ tạo ra nhu cầu và nguồn cung, tự tái tạo, tự duy trì, cộng đồng hoặc công dân sẽ làm chủ các dịch vụ năng lượng hiện đại.

Kết luận

Đây là kết quả của làm việc nhóm tại WGSI Summit, chúng tôi đã khởi động các hành động. Ví dụ, một nhóm làm việc của các kỹ sư kết hợp với nhóm nghiên cứu đang làm việc hướng tới việc tạo ra các mã nguồn mở, mô-đun “plug-and-play” công nghệ giải pháp vi lưới điện – microgrid; các nhà tài chính đang phát triển các khuôn khổ mới cho đầu tư, quá trình để phát triển mô hình kinh doanh và đào tạo cho các doanh nghiệp; các thành viên của cộng đồng năng lượng nghèo đang thiết lập các kết nối mà sẽ cho phép họ chia sẻ các nguồn lực và con đường hành động; một nhóm đang thiết lập các yêu cầu đối với hệ sinh thái sáng tạo và phát triển mạnh; một nhóm làm việc đang soạn thảo và thu thập chữ ký hướng tới một thư mục đích để được gửi đến nhóm năng lượng bền vững của Liên hợp quốc – United Nations’ Sustainable Energy for All, một biện pháp để đảm bảo chúng tôi sẽ làm việc trong sự liên kết với tất cả các nhóm quan tâm. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ củng cố những nỗ lực của chúng tôi bằng cách tạo ra một tài liệu Blueprint đào sâu vào lĩnh vực này, và bắt đầu một giai đoạn của hoạt động mà có tác động lâu dài và quan hệ đối tác hiệu quả với các tổ chức có chung ý tưởng, tạo điều kiện cho các thực hành và thiết lập những cơ hội mới cho cộng đồng nghèo năng lượng. Tiếp tục phát triển dự án này, chúng tôi mong muốn hợp tác với nhiều bên liên quan, những người sẽ giúp biến cơ hội này thành một chuyển biến thực sự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s