Free Trade for Green Trade: To Support Clean Power, Open Up Trade In Green Technology

Snapshot August 4, 2015 Trade Energy

By Jonas Meckling and Llewelyn Hughes

Foreignaffair – In the run-up to the Paris talks at the end of the year, governments are preparing their strategies to negotiate national emissions reduction targets. But elsewhere, a different battle is unfolding as firms and governments compete to try to capture the benefits of the rise of the new green economy. A wave of trade disputes in clean energy industries is one result. Since 2010, at least 11 such cases have been initiated. Trade cases in solar photovoltaics, in particular, have emerged as some of the most politically charged in recent history.

Trade disputes over subsidies and price dumping have the potential to stymie the deployment of low-carbon energy technologies by increasing their price relative to fossil fuels. And they are unnecessary; most arise out of the assumption that the clean energy race is a zero-sum game between competing national and regional economies. But that isn’t how green industries work, and government policy needs to catch up with the reality that domestic firms (and efforts to protect the environment) benefit from free trade in the clean energy industry.

Sprott Power Corporation's Wind Asset Manager Peder Schlanbusch looks out from on top one of the 15 wind turbines which were officially opened in Amherst, Nova Scotia, June 25, 2012.

Sprott Power Corporation’s Wind Asset Manager Peder Schlanbusch looks out from on top one of the 15 wind turbines which were officially opened in Amherst, Nova Scotia, June 25, 2012.

GLOBAL GREEN
Tiếp tục đọc “Free Trade for Green Trade: To Support Clean Power, Open Up Trade In Green Technology”

Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Tình yêu bắt đầu từ trong nhà” – Mẹ Têrêsa

Mẹ Teresa luôn là một hình tượng đặc biệt trong lòng những người biết đến bà. Bà đứng vào hàng ngũ các vĩ nhân không phải vì các chiến công hay tài năng đặc biệt, mà là sự bền bỉ, tận tuỵ hi sinh trong hơn 45 năm chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối.Năm 1950, nữ tu 40 tuổi Teresa sau 3 năm chăm sóc người nghèo, đã lập ra 1 dòng tu mới, sau này trở thành Dòng Thừa Sai Bác ái (Missionaries of Charity), sứ mệnh của dòng tu này là “chăm sóc người đói khát, trần truồng, kẻ không nhà, người tàn tật, người mù, bệnh nhân phong, bất cứ ai đang cảm thấy thừa thãi, bị căm ghét, ruồng bỏ trong xã hội, những người đang là gánh nặng của xã hội và bị mọi người xa lánh.” dưới sự chấp thuận của toà thánh Vatican. Và bà cống hiến cả đời cho các hoạt động từ thiện cho đến khi mất vào năm 1997

Tiếp tục đọc “Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Tình yêu bắt đầu từ trong nhà” – Mẹ Têrêsa”