Western strikes in Syria – five key questions

Syrian army in Douma April 2018. Credit: STRINGER/AFP/Getty ImagesBy Emile Hokayem, IISS Senior Fellow for Middle East Security.

What are the West’s military options – and what might the targets be?

Western countries have to decide whether military action in Syria is about punishment and deterrence for the use of chemical weapons, or whether they want to be more ambitious and go after the military infrastructure of the Assad regime, which has enabled his war machine to make very significant advances recently.

The likelihood is that President Trump, Prime Minister May and President Macron will opt for a narrow strike aimed at enforcing the international norm against the use of chemical weapons. If so, they face a choice between targeting the infrastructure that creates those weapons and hitting the means of delivery – the helicopters, the air force, the runways. Tiếp tục đọc “Western strikes in Syria – five key questions”

Kho sách xưa của Quán Ven Đường

Link đến kho sách xưa của miền Nam Việt Nam trước 1975, cùng ca nhạc, và hình ảnh (khoảng cuối bài), của Giáo Sư Huỳnh Chiếu Đẳng, chủ blog Quán Ven Đường

Nhà kho Quán Ven Đường >>

Dưới đây là bài báo về GS Đẳng.

Mến,
Hoành
__________

03/03/2008 09:48:59 AM

Giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng – người thầy tự nguyện và tận tụy

quehuongonline

Trong những năm gần đây ông xuất hiện với trang web Quán Ven Đường trên mạng Internet như một người thầy tận tụy hướng dẫn “Computer phổ cập cho người già” với tinh thần bất vụ lợi hoàn toàn.

Theo yêu cầu của người viết bài này, Giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng (có thể là bút danh của ông) đành gửi đến ít lời giới thiệu vỏn vẹn khiêm tốn về mình. Ông là một nhà giáo thuần túy, đã dạy các môn vật lý & hóa học, trước cũng như sau năm 1975.

Tiếp tục đọc “Kho sách xưa của Quán Ven Đường”