Đại Học Tự Trị – University Autonomy

– Magna Charta Universtatum
(VN không có đại học nào là thành viên của Magna Charta)
– www.Magna-Charta.org
– University Autonomy in Europe
– University Autonomy (The Nation, 2017)
– Tự Chủ Đại Học: Kinh nghiệm Đài Loan (Tia Sáng, 1917)
– Các trường chịu trách nhiệm trước nhà nước về tự trị đại học – Giáo Dục VN (2017)
– Đại Học Tự Trị – Huy Đức
– Trường đại học đang trở thành “con sen” của xã hội hậu hiện đại (Dân Trí, 2016)
– Tự chủ đại học: Từ bỏ nỗi “sợ” để nâng cao chất lượng (Dân Trí, 2016)
– Tự chủ đại học: Vì sao nhiều trường ngần ngại xa rời “bầu sữa bao cấp ngân sách”? (Dân Trí, 2016)
– Tự chủ Đại học: Cấp bách xây dựng lại niềm tin xã hội (Dân Trí, 2016)
– Tự trị đại học – con đường duy nhất (Lao Động, 2014)
– Tự chủ và quản trị giáo dục đại học (vietnamnet, 2009)

 

Deputy PM leads Hai Phong customs bribe probe

Last update 16:46 | 10/04/2018

Deputy Prime Minister Truong Hoa Binh will oversee an urgent investigation into bribes to speed up customs clearance procedures at ports in the northern city of Hai Phong.

Deputy PM leads Haiphong customs bribe probe, social news, vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, Vietnam net news, Vietnam latest news, vn news, Vietnam breaking news

Customs officers in Haiphong found to have taken bribes

The request was made following an article published on Lao Dong Newspaper on April 9.

A group of Lao Dong Newspaper reporters played the role of being apprentices at a company in Hai Phong which specializes on rapid customs clearance. Tiếp tục đọc “Deputy PM leads Hai Phong customs bribe probe”

Luật Giáo Dục

Luật Giáo Dục (1998) (Không còn hiệu lực)
Luật Giáo Dục (2005)
Luật Sửa đổi Bổ sung một số điều của Luật Giáo Dục (2009)
Nghị định Số 75/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo Dục
Nghị định Số 31/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Số 75/2006/NĐ-CP
Nghị định Số 07/2013/NĐ-CP Sửa đổi Điểm B Khoản 13 Điều 1 của Nghị định Số 31/2011/NĐ-CP
Quyết định 711/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học 1991

Luật Giáo dục Đại học 2012

Luật Giáo dục Nghề nghiêp 2014

Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật 2012

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1991 (Không còn hiệu lực)
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004