Hướng dẫn thực tiễn dành cho Xã hội Dân sự: KHÔNG GIAN XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

DOWNLOAD toàn bộ bản tiếng Anh: TẠI ĐÂY

“Nếu các nhà lãnh đạo không lắng nghe người dân của mình, thì họ sẽ bắt gặp tiếng nói của những người dân đó – trên đường phố, trên quảng trường, hay như chúng ta quá thường thấy, trên chiến trường. Có một cách tốt hơn. Có nhiều người tham gia hơn. Dân chủ hơn. Cởi mở và sâu sắc hơn. Đó chính là không gian tối đa cho xã hội dân sự.”  – Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon phát biểu tại sự kiện cấp cao về thúc đẩy Xã hội Dân sự, 23 tháng 9 năm 2013.

Mục lục
1. Giới thiệu
2. Chủ thể xã hội dân sự và không gian xã hội dân sự
2.1 Hệ thống nhân quyền Liên hiệp quốc – Tổng quan
3. Các điều kiện để có hoạt động xã hội dân sự tự do và độc lập
3.1 Môi trường công cộng và chính trị có ích
3.2 Môi trường điều tiết mang tính thúc đẩy
3.3 Tự do thông tin
3.4 Nguồn lực và hỗ trợ dài hạn
3.5 Không gian chung cho đối thoại và hợp tác
4. Thách thức đối với các chủ thể xã hội dân sự
4.1 Luật hoạc các biện pháp về luật ngăn cản hoạt động xã hội dân sự
4.2 Các biện pháp độc đoán
4.3 Quấy rầy phi pháp, hăm doạ và trả thù ngoài pháp luật
5. Tôi có thể làm gì? Hướng đến Liên hợp quốc
6. Nguồn tư liệu
7. Liên hệ với chúng tôi

Sự quyết tâm và tính chính trực của các chủ thể xã hội dân sự đưa đến cho tôi và có lẽ cả cho bạn, một cảm giác khiêm nhường, mắc nợ và ý chí theo đuổi các công việc vì bình đẳng và phẩm cách không thể chuyển nhượng và vì quyền của mỗi con người.
Zeid Ra’ad Al-Hussein
Uỷ viên cao cấp liên hợp quốc về nhân quyền, tháng10/2014.
1. Về cuốn hướng dẫn này

Tự do ngôn luận, lập hội và tụ tập một cách hoà bình, và quyền tham gia vào các vấn đề chung, là quyền của con người, cho phép mọi người được chia sẻ ý kiến, nêu ý kiến mới và tham gia cùng những người khác để dành lấy quyền của họ. Chính thông qua thực tiễn các quyền tự do công cộng này mà chúng ta đưa ra được các quyết định có cơ sở về phát triển kinh tế và xã hội. Chính thông qua các quyền này mà chúng ta tham gia vào các hoạt động dân sự và xây dựng xã hội dân chủ. Để hạn chế sự đục khoét tiến bộ tập thể của chúng ta.

Đây là cuốn thứ sáu trong loạt hướng dẫn thực tế về nhân quyền dành cho xã hội dân sự của Văn phòng uỷ ban cao cấp về nhân quyền của Liên hiệp quốc. Việc theo dõi cuốn sách nên được trong bối cảnh “mở rộng không gian dân chủ”, một trong các chủ đề ưu tiên hiện nay của Văn phòng uỷ ban cao cấp về nhân quyền của Liên hiệp quốc.

Cuốn sách hướng dẫn này đề cập chủ yếu đến những vấn đề có liên quan đến công việc của các chủ thể xã hội dân sự. Sách bắt đầu với việc đưa ra định nghĩa nền tảng các thuật ngữ “xã hội dân sự” và “không gian xã hội dân sự”. Tiếp theo, cuốn sách cung cấp kiến thức tổng quan về các điều kiện và môi trường cần thiết cho sự tồn tại của xã hội dân sự tự do và độc lập, bao gồm cả các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế có liên quan về tự do ngôn luận, lập hội và tụ tập hoà bình, và quyền tham gia và hoạt động công cộng.

Cuốn sách tập hợp một số các ví dụ về cách thức các chính phủ và các chủ thể xã hội dân sự hợp tác với nhau để phát triển không gian cho xã hội dân sự thực hiện các nhiệm vụ của mình nhằm thúc đẩy việc tất cả mọi người đều được hưởng nhân quyền (trong các mặt dân sự, văn hoá, kinh tế, chính trị, xã hội). Những khó khăn và hạn chế đối hoạt động xã hội dân sự cũng được nhận diện, bao gồm các hành động làm phiền, đe doạ và trả thù hướng đến các chủ thể xã hội dân sự. Cuốn sách đề nghị các chủ thể xã hội dân sự sử dụng hệ thống nhân quyền Liên hiệp quốc để thúc đẩy và bảo vệ không gian xã hội dân sự ở cấp địa phương. Nguồn lực và chi tiết thông tin liên hệ cũng được cung cấp ở cuối cuốn sách.

Cuốn Hướng dẫn có mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ các chủ thể xã hội dân sự chưa hiểu biết nhiều về hệ thống nhân quyền Liên hiệp quốc. Cuốn sách đã, đang và sẽ còn tiếp tục được cải tiến và trở nên phong phú hơn nhờ sự đóng góp của nhiều chủ thể xã hội dân sự đa dạng.
2. Chủ thể xã hội dân sự và không gian xã hội dân sự
“Nếu các nhà lãnh đạo không lắng nghe người dân của mình, thì họ sẽ bắt gặp tiếng nói của những người dân đó – trên đường phố, trên quảng trường, hay như chúng ta quá thường thấy, trên chiến trường. Có một cách tốt hơn. Có nhiều người tham gia hơn. Dân chủ hơn. Cởi mở và sâu sắc hơn. Đó chính là không gian tối đa cho xã hội dân sự.” Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon phát biểu tại sự kiện cấp cao về thúc đẩy Xã hội Dân sự, 23 tháng 9 năm 2013.

Cuốn hướng dẫn này định nghĩa chủ thể xã hội dân sự là các nhóm và các cá nhân tình nguyện tham gia vào các hình thức tập trung công cộng và hành động xung quanh các mối quan tâm, mục đích và giá trị chung mà phù hợp với mục tiêu của Liên hiệp quốc: duy trì hoà bình và an ninh, hiện thực hoá sự phát triển và thúc đẩy và tôn trọng quyền con người. Và dù bộc lộ hay ẩn giấu, thông qua nội dung hay bản chất công việc của mình, các chủ thể xã hội dân sự, theo định nghĩa trên, luôn theo đuổi việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Các chủ thể xã hội dân sự thúc đẩy việc nhận thức về các quyền, hỗ trợ các cộng đồng trong việc kết nối các mối quan tâm, định hình các chiến lược, tác động đến luật và chính sách và đòi hỏi sự chịu trách nhiệm. Các chủ thể xã hội dân sự tập hợp và truyền tải quan điểm của cộng đồng để quá trình ra quyết định các chính sách công được thông tin đầy đủ hơn. Các chủ thể xã hội dân sự cũng thực hiện các dịch vụ cho những người gặp rủi ro hay tổn thương trên nhiều lĩnh vực.

“Tất cả mọi người đều có quyền, cá nhân và liên kết với người khác , trong việc thúc đẩy và đấu tranh để bảo vệ và hiện thực hoá quyền con người và sự tự do cơ bản ở cấp độ quốc gia và quốc tế.” (Điều 1, một số từ được tô đậm từ bản gốc). Tuyên bố về Quyền và Trách nhiệm của Cá nhân, Nhóm và Tổ chức Xã hội trong việc Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền Con người được và Sự Tự do Cơ bản đã được gCông nhận Toàn thể, (Nghị quyết Đại hội đồng 53/144), thường được viện dẫn như Tuyên ngôn về Những người bảo vệ Quyền Con người.

Ví dụ, các chủ thể xã hội dân sự bao gồm :
– Những người bảo vệ quyền con người, bao gồm các nhà hoạt động trên không gian mạng;
– Các tổ chức quyền con người (các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội, nhóm hỗ trợ nạn nhân);
– Các liên minh và các mạng lưới (ví dụ, về quyền phụ nữ, quyền trẻ em, hay các vấn đề môi trường, đất đai, các xu hướng tình dục khác, v.v.);
– Người khuyết tất và tổ chức đại diện của họ;
– Các nhóm cộng đồng (thổ dân, dân tộc thiểu số, cộng đồng nông thôn);
– Các nhóm tín ngưỡng (nhà thờ, nhóm tôn giáo);
– Các liên đoàn (các công đoàn cũng những các hiệp hội nghề nghiệp như hội nhà báo, hội pháp lý của thẩm phán và luật sự, hội quan toà, hội sinh viên);
– Các phong trào xã hội (phong trào hoà bình, phong trào sinh viên, phong trào ủng hộ dân chủ);
– Các chuyên gia đóng góp trực tiếp cho việc thụ hưởng quyền con người (ví dụ: nhân viên hoạt động nhân đạo, luật sư, bác sĩ, nhân viên y tế);
– Thân nhân và các tổ chức của các nạn nhân của các vụ xâm phạm quyền con người; và
– Các viện, học viện công cộng tiến hành các hoạt động thúc đẩy quyền con người (trường học, trường đại học, cơ sở nghiên cứu).

Các chủ thể xã hội dân sự hiện hành đang cố gắng giải quyết các vấn đề nhức nhối và nêu lên các vấn đề khác quan trọng với xã hội, như:
– Chiến đấu với đói nghèo, tham nhũng và bất bình đẳng kinh tế.
– Phản ứng với các cuộc khủng hoảng nhân đạo, bao gồm cả xung đột vũ trang
– Thúc đẩy các quy tắc pháp luật và tính trách nhiệm
– Thúc đẩy tự do công cộng
– Ủng hộ minh bạch ngân sách chính phủ.
– Bảo vệ môi trường
– Hiện thực hoá quyền đối với sự phát triển
– Tăng quyền cho những người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm người gặp rủi ro.
– Chống các hình thức phân biệt đối xử.
– Hỗ trợ việc ngăn chặn tội phạm
– Thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và sự chịu trách nhiệm
– Chống nạn buôn người
– Tăng quyền cho phụ nữ
– Chống lại các hành động, lời nói xâm hại hay đe doạ người khác (hate speech)
– Tăng quyền cho giới trẻ
– Thúc đẩy công bằng xã hội và bảo vệ người tiêu dùng
– Cung cấp các dịch vụ xã hội

Các chủ thể xã hội dân sự hoạt động trên mọi cấp độ: địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Không gian xã hội dân sự là nơi các chủ thể xã hội dân sự hoạt động trong xã hội; môi trường và khuôn khổ mà xã hội dân sự vận hành; và các mối quan hệ giữa các chủ thể xã hội dân sự, nhà nước, khu vực tư nhân và công chúng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s