Điều chỉnh phân công công tác một số thành viên Chính phủ

05/02/2016 chinhphu.vn

(Chinhphu.vn) – Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị đối với một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ.

Tiếp tục đọc “Điều chỉnh phân công công tác một số thành viên Chính phủ”

Phân công Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

THỜI SỰ

Thứ 6, 05/02/2016, 19:09

Phân công Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Phân công Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Ông Đinh Thế Huynh (bìa trái) trao quyết định phân công công tác cho ông Võ Văn Thưởng. Ông Phạm Minh Chính (bìa phải).

Tiếp tục đọc “Phân công Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII”

Danh sách Bộ Chính trị khóa 12

– Tại phiên bế mạc Đại hội sáng 28/1, ông Đinh Thế Huynh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ.

CLICK ẢNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT VỀ CÁC ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 12:

Đại hội Đảng 12, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị khoá 12, danh sách bộ chính trị khóa 12, danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa 12

Ban chấp hành TƯ khóa 12 gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên không chính thức. Tiếp tục đọc “Danh sách Bộ Chính trị khóa 12”