Chấm dứt buôn bán người: Dự án Liên minh các tổ chức Liên hợp quốc về phòng chống buôn bán người Việt Nam – UNIAP

UNIAP Vietnam

Ai đang bị buôn bán ở Việt Nam?

Nạn buôn người ở Việt Nam tác động đến tất cả phụ nữ, nam giới và trẻ em . Những người bị buôn bán phải trải qua rẩt nhiều khó khăn từ những vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần, cho đến các vấn đề về kinh tế và tái hòa nhập xã hội.

Có rất nhiều các nhân tố dễ bị tổn thương do nạn buôn bán người gây ra và thông thường không có nhân tố duy nhất nào gây ra sự tổn thương của một con người. Phụ nữ và trẻ em gái được cho là dễ bị tổn thương bởi nạn buôn bán người hơn là nam giới do sự bất bình đẳng về giới, về khả năng kinh tế và quyền lực xã hội, nhưng điều quan trong là nhận ra kênh trung gian trong đó có cả phụ nữ và nam giới gây ra trong quá trình di cư, và những sự cần thiết đặc biệt về trẻ em trong việc đưa ra quyết định.

Nhu cầu về phụ nữ còn trinh và trẻ em để bán dâm cũng gia tăng, do những yếu tố đe dọa như là HIV/AIDS.

https://i0.wp.com/www.no-trafficking.org/images/vietnam_large.jpg

Tiếp tục đọc “Chấm dứt buôn bán người: Dự án Liên minh các tổ chức Liên hợp quốc về phòng chống buôn bán người Việt Nam – UNIAP”

How smuggled workers power ‘Made in China’

DONGXING, CHINA – Thursday, August 06, 2015 14:00

A Chinese national flag flutters on the Pearl River near a construction site in Guangzhou, Guangdong province, in this March 27, 2014 file photo.
A Chinese national flag flutters on the Pearl River near a construction site in Guangzhou, Guangdong province, in this March 27, 2014 file photo.

Reuters – On a quiet river bend on the China-Vietnam border, a group of people clambered up a muddy bank. They had just glided across the river from the Vietnamese side in a longboat, guided by men on both banks signaling with flashlights.

The passengers scurried over to a group of men standing by their motorcycles, climbed aboard the bikes and disappeared into the night. Two Chinese police officers in uniform, stationed at a small post near the crossing point in the border town of Dongxing, watched impassively as they rode past. Tiếp tục đọc “How smuggled workers power ‘Made in China’”