ĐẠO ĐỨC QUẢNG CÁO: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ THỰC HÀNH (1)

English: PRINCIPLES and PRACTICES For ADVERTISING ETHICS

MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của các công nghệ mới đang thay đổi tiếp thị và bức tranh quảng cáo ở quốc gia và toàn cầu. Phương tiện truyền thông mới, ý tưởng mới, những thách thức mới, cơ hội văn hóa mới đang cuốn quanh ngành công nghiệp quảng cáo và tác động đến cách thức kinh doanh. Một hằng số là sự minh bạch và nhu cầu điều khiển hành vi của chính chúng ta, các doanh nghiệp và mối quan hệ của chúng ta với người tiêu dùng một cách công bằng, trung thực và thẳng thắn. Điều này đặc biệt đúng trong môi trường thường xuyên đối đầu ngày nay, với những tiết lộ sai phạm trong một vài ngành công nghiệp cụ thể và các chương trình của chính phủ dẫn đến sự xói mòn niềm tin và sự tin cậy của công chúng vào tất cả các tổ chức của chúng ta.
Tiếp tục đọc “ĐẠO ĐỨC QUẢNG CÁO: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ THỰC HÀNH (1)”

Accessing the 45 largest companies in Vietnam – Transparency in Corporate Reporting 2018

Hanoi, 21 August 2018.

Vietnamese companies do not perform well in reporting on their anti-corruption programs. However, they outperform their foreign counterparts on the disclosure of their organizational structure and ownership., thanks to local existing regulations. FDI companies are far ahead their local counterparts in disclosing their anti-corruption programs. None of the companies operating outside of Vietnam discloses key financial information for countries where they operate.

These are some highlights of the key findings of the report “Transparency in Corporate Reporting: Assessing the 45 largest companies” (TRAC Vietnam 2018), released today by Towards Transparency (TT), the National Contact of Trasparency International (TI) in 3 dimensions: anti-corruption programs, organizational structure and financial information on a country-by-country basis. Tiếp tục đọc “Accessing the 45 largest companies in Vietnam – Transparency in Corporate Reporting 2018”

Bức tranh tham nhũng ở Việt Nam

Shipbuilders flout contracts in fishing boat scandal in central Vietnam: inspectors

TUOI TRE NEWS

Updated : 06/23/2017 11:31 GMT + 7

Two shipbuilders responsible for 18 fishing boats which suffered damage shortly after delivery were found to have violated the technical specifications listed in their contracts with fishermen in the south-central province of Binh Dinh, inspectors said Thursday.

The steel-clad vessels, ranging from VND12 billion (US$528,634) to VND20 billion ($881,057) in value, were delivered to Binh Dinh fishermen in September 2016.

Thirteen of the vessels were built by Nam Trieu Co., run by the Ministry of Public Security, while the remaining boats were built by Dai Nguyen Duong Co.

However, in April 2017, ten of the ship owners filed a complaint to local authorities that their boats were experiencing damage after only a few fishing trips. Tiếp tục đọc “Shipbuilders flout contracts in fishing boat scandal in central Vietnam: inspectors”

Shipbuilders allegedly buy silence as poor-quality fishing boats inspected in central Vietnam

TUOI TRE NEWS

Updated : 06/10/2017 11:54 GMT + 7

Many shipbuilders in central Vietnam, whose steel-clad fishing boats proved to be of poor quality shortly after delivery, have been accused of paying local fishermen to buy their silence ahead of an inspection into their substandard products.

As many as 18 steel-clad fishing boats in the south-central province of Binh Dinh, built by Nam Trieu Co. and Dai Nguyen Duong Co., had to lie dormant ashore as they were damaged shortly after being handed over to fishermen. Tiếp tục đọc “Shipbuilders allegedly buy silence as poor-quality fishing boats inspected in central Vietnam”

Corporate social responsibility in Mekong hydropower development

CGIAR (Consultative Group in Agriculture Research)

Read and Download:Corporate social responsibility in Mekong hydropower development

Link to Mekong Hydropwer Map and Portal

Series of “State of knowledge” on Mekong:

1. The Impact of Dams on the Mekong
2. Mekong sediment basics
3. Corporate social responsibility in Mekong hydropower development
4. China’s Influence on Hydropower Development in the Lancang River and Lower Mekong River Basin