Việt Nam với việc hội nhập quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

 

Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 >>
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Sở hữu Trí tuệ (2009) >>
Luật Sở hữu Trí tuệ 2013 >>

 

Việt Nam với việc hội nhập quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản Quyền Tác Giả,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ tư, 03-10-2012 14:17
Trong những năm qua, với chính sách hội nhập của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước hợp tác và hội nhập quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. Bài viết này đề cập khái quát về tình hình tham gia, ký kết các điều ước quốc tế của Việt Nam trong những năm qua và một số nhận xét đánh giá:

Trong những năm qua Việt Nam đã ký kết và tham gia một số điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan:

Các Điều ước quốc tế đa phương:

– Công ­ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 26/10/2004, hiện có 165 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Vụ Các Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao chuẩn bị thủ tục tham gia theo cam kết tại Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Thuỵ Sỹ về bảo hộ Sở hữu Trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và Hiệp định Thư­ơng mại giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;

– Công ư­ớc Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép trái phép bản ghi âm của họ, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 6/7/2005, hiện có 77 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Vụ Các Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao chuẩn bị thủ tục tham gia theo cam kết tại Hiệp định Thư­ơng mại giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;

– Công ­ước Brussels về phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 12/1/2006, hiện có 35 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Vụ Các Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao chuẩn bị thủ tục tham gia theo cam kết tại Hiệp định Thư­ơng mại giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;

– Công ­ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 1/3/2007, hiện có 91 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Vụ Các Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao chuẩn bị thủ tục tham gia theo cam kết tại Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên Bang Thuỵ Sỹ về bảo hộ Sở hữu Trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ;

– Hiệp định Trips về những khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, có hiệu lực tại Việt Nam ngày 11/1/2007, kể từ khi Việt Nam là thành viên của WTO, hiện có 157 quốc gia thành viên. Cục Bản quyền tác giả tham gia đàm phán gia nhập WTO.

Như vậy, từ năm 2004 đến nay, Việt Nam đã là thành viên của 5 Điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả, quyền liên quan. Hiện còn Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT), có hiệu lực từ 6/3/2002; Hiệp ước của WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT), có hiệu lực từ 20/5/2002; Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn, thông qua ngày 24/6/2012, Việt Nam chưa tham gia. Tại các diễn đàn quốc tế, các cuộc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế, thương mại song phương và đa phương, các đối tác đã nêu yêu cầu Việt Nam cam kết tham gia các Hiệp ước trên.

Các Điều ước quốc tế song phương:

– Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả, có hiệu lực ngày 23/12/1998. Cục Bản quyền tác giả được yêu cầu cử người tham gia đàm phán;

– Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thuỵ Sỹ về bảo hộ Sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực ngày 8/6/2000;

– Hiệp định Thư­ơng mại giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có hiệu lực ngày 11/12/2001.

Ngoài ra, Cục Bản quyền tác giả đã được Bộ đồng ý ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Bản quyền tác giả Việt Nam với Cục Sở hữu trí tuệ Vương quốc Thái Lan, ký ngày 7/11/1999; với Cục Bản quyền tác giả Trung Quốc, ký ngày 14/9/1998; hiện Cục Bản quyền tác giả đã báo cáo Bộ về việc ký bản ghi nhớ với Cục Bản quyền tác giả Hàn Quốc.

Một số Hiệp định về kinh tế, thương mại có các cam kết về Sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng:

Trong những năm qua, Việt Nam đã đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định kinh tế, thương mại có các cam kết về quyền tác giả, quyền liên quan, sau đây là các Hiệp định mà Cục Bản quyền tác giả có được thông tin:

– Hiệp định khung về thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ (TIFA), ký ngày 21/6/2007, Cục Bản quyền tác giả được yêu cầu cử người tham gia đàm phán;

– Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản, ký ngày 8/10/2003;

– Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, có hiệu lực từ ngày 1/10/2009, Cục Bản quyền tác giả được yêu cầu cử người tham gia đàm phán;

– Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), Việt Nam ký Nghị định thư gia nhập ngày 15/12/1995;

– Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ, ký ngày 15/12/1995;

– Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (AKFTA), có hiệu lực ngày 1/7/2005;

– Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (ACFTA), ký ngày 16/5/2006;

– Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANFTA), ký ngày 27/2/2009;

– Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Ấn Độ (AIFTA), ký ngày 13/8/2009;

– Hiệp định về bảo hộ tư­ơng hỗ các quyền và các kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ đ­ược sử dụng và tạo ra trong quá trình hợp tác song ph­ương về kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam – Liên bang Nga. Cục Bản quyền tác giả được hỏi ý kiến góp ý về các nội dung liên quan;

– Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, có hiệu lực từ 22/2/2010;

– Các cam kết của Việt Nam khi tham gia WTO;

– Cam kết của các nhà lãnh đạo tại các Hội nghị của APEC.

Hiện tại, Cục Bản quyền tác giả được yêu cầu cử người tham gia đàm phán các Hiệp định sau:

– Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP);

– Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – khối thương mại tự do châu Âu (EFTA);

– Hiệp định thương mại tự do giữa Việt nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA);

– Vòng đàm phán Đô-ha của WTO.

Một số nhận xét, đánh giá:

-Hầu hết các cam kết tại các điều ước quốc tế về cơ bản phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, vì Việt Nam đã có bước tiến bộ mới trong hoạt động lập pháp về lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan trong những năm qua, đảm bảo cơ sở pháp lý cho hội nhập.

-Các cam kết quốc tế đã tác động sâu sắc đến toàn bộ hoạt động văn hóa, nghệ thuật và khoa học. Nó có tác động tích cực song cũng có những hạn chế bắt nguồn từ điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi.

-Các cam kết tại các điều ước quốc tế đã tạo ra cơ sở pháp lý về việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ cho các nước thành viên. Việt Nam là nước đang phát triển, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan lại rất mới mẻ và phức tạp, vì vậy việc thực hiện cam kết là một “gánh nặng” đối với các cơ quan, tổ chức và công dân.

Việt Nam phải đầu tư nhiều nguồn lực mới bảo đảm thi hành tốt các cam kết trong khuôn khổ TRIPS, BTA, WTO và các điều ước đa phương, song phương mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Thanh Tùng – COV

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s