World Bank – New research on development issues in Vietnam – Volume 10, number 2 (2018 February 2)

New research on development issues in Vietnam – Volume 10, number 2 (2018 February 2)

Download full report here

Agriculture and Rural development

· Analysis of food demand in Vietnam and short-term impacts of market shocks on quantity and calorie consumption.
· The Challenges in Implementing Vietnam’s Nationally-Determined Contribution (NDC) in the Agriculture Sector under the Current Supporting Laws, Regulations, and Policies.
· Sustainable coffee supply chain management: a case study in Buon Me Thuot City, Daklak, Vietnam.
· Sustainable intensification of smallholder agriculture in Northwest Vietnam: Exploring the potential of integrating vegetables.
· Forest governance in Vietnam: A literature review.
· Performance Assessment of Irrigation Schemes and Water Pollution Issues Raised in the Red River, Vietnam.
· Self-governance and the Effects of Rules in Irrigation Systems: Evidence from Laboratory and Framed Field Experiments in China, India and Vietnam.
· Mapping land-use dynamic in the Vietnamese Mekong delta.
· Pig production and farm income in the pig value chain in Hung Yen and Nghe An provinces.
· Development of Climate-Related Risk Maps and Adaptation Plans (Climate Smart MAP) for Rice Production in Vietnam’s Mekong River Delta.
· Actively cautious: Industrialization and rural livelihood choices in contemporary northern Vietnam. Tiếp tục đọc “World Bank – New research on development issues in Vietnam – Volume 10, number 2 (2018 February 2)”

Các Văn Kiện Cấm Đạo (4 phần)

Các Văn Kiện Cấm Đạo (1)

catechesis.net – Được viết ngày Thứ ba, 16 Tháng 12 2014 15:35

Lm. Mai Đức Vinh

Để viết chương sách này, chúng tôi phải tham khảo nhiều tác phẩm liên quan đến Lịch Sử Việt Nam và Lịch Sử Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt trong những thế kỷ cấm đạo hay những triều đại vua Lê chúa Trịnh và chúa Nguyễn, triều đại nhà Tây Sơn và triều đại nhà Nguyễn. Tuy nhiên, tác phẩm chúng tôi dùng nhiều nhất, trích dẫn nhiều nhất, vẫn là bộ sách ba cuốn của linh mục Vũ Thành, bộ DÒNG MÁU ANH HÙNG (1).

Lý do, vì duy nhất chỉ nơi bộ sách này chúng tôi mới tìm ra nhiều ‘nội dung’ của các sắc lệnh hay chỉ dụ cấm đạo của vua chúa và nội dung các kiến nghị của quan triều các cấp. Và để giữ tính cách khách quan, chúng tôi chỉ nêu lên các sự kiện và bản văn có lịch sử tính còn ghi lại. Việc ‘phê bình lịch sử’ vượt khả năng của chúng tôi và ở ngoài tiêu đề của chương sách ‘Các Văn Kiện Cấm Đạo’.

Vì thế, khi đề cập đến một văn kiện cấm đạo, chúng tôi trình bày đơn giản, mục đích để độc giả nắm bắt dễ dàng: trong mỗi văn kiện, chúng tôi nêu bật – ‘nội dung văn kiện cấm đạo’, – ‘nguyên nhân đặc thù thúc đẩy việc dâng kiến nghị, việc ra sắc dụ hay chỉ dụ cấm đạo’, – ‘những vụ việc nổi bật xảy ra sau việc ban hành mỗi văn kiện cấm đạo’. Với lòng biết ơn chân thành, chúng tôi mong ước các nhà sử học bổ túc cho những thiếu sót gặp thấy trong chương sách này. Tiếp tục đọc “Các Văn Kiện Cấm Đạo (4 phần)”