Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve

vietnamnet

Located in Ninh Binh province, Van Long is the biggest wetland nature reserve in the northern delta region.
Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news
Tourists paddle in Van Long Nature ReserveSpectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn newsLocal people fish in Van Long Nature Reserve

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

Van Long is home to a number of water bird species

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

Van Long Lagoon at dawn

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

The reserve is also a habitat for the Delacour’s langur, a critically endangered species

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

Ca Cave in Van Long Nature Reserve

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

Local people paddle boats carrying tourists

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

Van Long became a nature reserve in 1999

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

The nature reserve is located in the northeast of Gia Vien district, Ninh Binh province

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

Van Long Nature Reserve is being assisted to conserve rare animals by the Dutch Government, the Global Environment Fund and the Cuc Phuong Endangered Primate Rescue Centre

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

An aerial view of Van Long Nature Reserve

Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news
Spectacular beauty of Van Long Nature Reserve, travel news, Vietnam guide, Vietnam airlines, Vietnam tour, tour Vietnam, Hanoi, ho chi minh city, Saigon, travelling to Vietnam, Vietnam travelling, Vietnam travel, vn news

VNA

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s