Tầm quan trọng của trồng cây và bảo vệ cây

Chào các bạn,

Đây là lời phát biểu của Đạt lai La ma thứ 14 tại Khu định cư Doeguling của Tây Tạng, tại Mundgod, miền Nam Ấn Độ.

Đây là hình ảnh Khu định cư và cây cối, con người, tu viện trong đó:

http://www.alamy.com/stock-photo/mundgod.html

Dịch bài này xong, mình cũng thích trồng cây ăn trái trong vườn nhà. 🙂

Chúc các bạn một ngày xanh tươi.

Thu Hương,

***

The Importance of Tree Planting and its Protection

 

I have remarked on several occasions about the importance of tree planting both in India, our current home, and in Tibet as well. Today, as a symbolic gesture we are having a tree planting ceremony here in the settlement.

Fortunately, the movement towards a deeper commitment to environmental protection through planting new trees and taking care of the existing ones, is rapidly increasing all over the world. At the global level, trees and forests are closely linked with weather patterns and also the maintenance of a crucial balance in nature. Hence, the ‘task of environment protection is a universal responsibility of all of us. I think that is extremely important for the Tibetans living in the settlements to not only take a keen interest in the cause of environmental protection, but also to implement this ideal in action by planting new trees. In this way, we will be making an important gesture to the world in demonstrating our global concern and at the same time making our own little but significant, contribution to the cause.

 

If we look around, we can now see that those houses in the monasteries and in various camps where people have planted fruit trees, now enjoy great benefit as a consequence of their action. First of all, if there is a tree in your courtyard it creates around it an atmosphere of natural beauty and serenity. It is also obvious that you can eat the fruits from the tree, sit under it and enjoy the cool shade. What was required on your part was a little patience to allow some time for the tree to grow up.

Finally, I would like to make a suggestion regarding the use of your farmland in the settlement. In this settlement you have already initiated a project of planting fruit trees on farmlands. I think it is a very good plan. By planting fruit trees on your land we can not only ensure that the farmland remains productive, but also you will have fruits to eat. In short, I would like to again emphasize that it is extremely important to plant new trees and protect the ones already growing around you.

Speech on December 6, J 990, at a special ceremony held in Doeguling Tibetan Settlement, Mundgod, South India. Adapted from Appropriate Technology for Tibetan’s (ApTibet) Newsletter No.5, September 1991.

Tầm quan trọng của Trồng Cây và Bảo vệ cây

 

Trong một vài dịp tôi có ý kiến về tầm quan trọng của trồng cây ở cả Ấn Độ, quê hương hiện tại của chúng ta, cũng như ở Tây Tạng. Hôm nay, như một cử chỉ tượng trưng, ​​chúng ta có buổi lễ trồng cây ở đây, trong khu định cư này.

Thật may mắn, phong trào hướng tới cam kết bảo vệ môi trường sâu sắc hơn thông qua việc trồng cây mới và chăm sóc cây có sẵn, đang được tăng nhanh trên toàn cầu. Ở mức độ toàn cầu, cây và rừng đều liên kết chặt chẽ với các dạng thời tiết, và hơn nữa, với tính duy trì cân bằng cốt yếu trong tự nhiên. Vì thế, nhiệm vụ bảo vệ môi trường là trách nhiệm hoàn vũ của tất cả chúng ta. Tôi nghĩ rằng thật vô cùng quan trọng cho những người Tây Tạng đang sống trong các khu định cư, không chỉ quan tâm tha thiết đến sự nghiệp bảo vệ môi trường, mà còn thực hiện lý tưởng này trong hành động bằng cách trồng cây mới. Bằng cách này, chúng ta sẽ thực hiện một hành động quan trọng với thế giới trong việc chứng minh mối quan tâm toàn cầu của ta và cùng lúc đó sẽ tạo được đóng góp nhỏ nhưng ý nghĩa của riêng ta vào sự nghiệp [bảo vệ môi trường] này.

Nếu nhìn quanh, ta có thể thấy những ngôi nhà trong các tu viện và trong các trại định cư mà mọi người đã trồng cây ăn trái, hiên nay đang hưởng lợi lớn từ kết quả của hành động của họ. Trước hết, nếu có một cây trong sân, cây tạo ra quanh cây một bầu không khí của vẻ đẹp tự nhiên và thanh bình tự nhiên. Hiển nhiên là bạn cũng có thể ăn quả từ cây, ngồi dưới cây và hưởng bóng mát. Yêu cầu về phía bạn là chút kiên nhẫn để chấp nhận một ít thời gian cho cây lớn lên.

Cuối cùng, tôi muốn gợi ý về việc dùng đất trồng trọt trong khu định cư của các bạn. Trong khu định cư này, các bạn đã được làm quen với dự án trồng cây ăn quả trên đất trồng trọt rồi. Tôi nghĩ đó là một kế hoạch rất tốt. Bằng cách trồng cây ăn quả trên đất của các bạn, chúng ta có thể không chỉ đảm bảo đất trồng trọt vẫn được sinh lợi, mà các bạn cũng có thể có quả để ăn. Tóm lại, tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng thật vô cùng quan trọng khi trồng các cây mới và bảo vệ các cây đã mọc quanh các bạn.

Phát biểu ngày 06 tháng 12 năm 1990, trong buổi lễ đặc biệt được tổ chức ở Khu định cư Doeguling Tây Tạng, tại Mundgod, miền Nam Ấn Độ. Chuyển thể từ Công nghệ Phù hợp cho (ApTibet) Tây Tạng. Bản tin số 5, tháng 9, 1991.

(PTH dịch)

Nguồn: http://www.greening.in/2013/05/hh-dalai-lama-on-importance-of-tree.html

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s