Giấy chứng sinh năm 1939 của 1 người Việt ở quần đảo Hoàng Sa

PLO – 19/01/2021 | 09:41

Biển đảo là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn của bao thế hệ người Việt.

Từ lâu đời Việt Nam là đất nước gắn liền với biển. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là hai quần đảo xa bờ có tầm quan trọng về kinh tế và an ninh quốc phòng của đất nước.

Qua nhiều nguồn tư liệu, bản đồ đều cho thấy quần đảo Hoàng Sa vốn thuộc về Việt Nam. Trong sử liệu Châu bản triều Nguyễn có viết : “Xứ Hoàng Sa là thuộc hải cương nước ta, hằng năm có lệ phái binh thuyền ra khảo sát để quen đường biển”.

Việt Nam có đầy đủ các bằng chứng về lịch sử cũng như thực tiễn pháp lý để minh chứng sự thật chủ quyền thiêng liêng trên vùng hải cương này.

Giấy chứng sinh của em bé Mai Kim Quy. Ảnh: NTBHS.

Tiếp tục đọc “Giấy chứng sinh năm 1939 của 1 người Việt ở quần đảo Hoàng Sa”

Collective action to release oil stocks in response to Russia’s invasion of Ukraine: IEA confirms member country contributions

IEA.org

7 April 2022

Following an agreement on 1 April by IEA member countries for a new emergency release of oil stocks, the IEA Governing Board confirmed today that the total amount committed to date stands at 120 million barrels, making it the largest stock release in IEA history.

The unanimous agreement among IEA member countries on 1 April for a second collective action this year came in response to the significant strains in oil markets resulting from Russia’s invasion of Ukraine. In the days since the decision, each IEA member country has been considering how much it could contribute to the announced response plan, given its domestic circumstances.

The commitments submitted by members reached 120 million barrels to be released over a six month period, demonstrating strong unity. The United States will contribute about 60 million barrels, which are part of the larger drawdown from its Strategic Petroleum Reserve (SPR) that was announced on 31 March.

Tiếp tục đọc “Collective action to release oil stocks in response to Russia’s invasion of Ukraine: IEA confirms member country contributions”