We are witnessing the end of the liberal era

We are witnessing the end of the liberal era

Story highlights

  • Nile Gardiner: The winds of change are sweeping through the West, overturning the dominant liberal consensus
  • It is nation states that will stand up to terrorism and tyranny, and not the grandiose dreamers sitting in the European Commission

Nile Gardiner is the director of the Margaret Thatcher Center for Freedom at the Heritage Foundation and a former aide to Margaret Thatcher. The opinions in this article are those of the author.

(CNN) In just two months’ time, the world will bid farewell to President Obama. In his final overseas trip before exiting the White House next January, Mr. Obama stood alongside his German counterpart Angela Merkel at a press conference in Berlin, warning against a “meaner, harsher, more troubled world.”

Tiếp tục đọc “We are witnessing the end of the liberal era”

Zuckerberg: Facebook will develop tools to fight fake news

Học bổng Đọt Chuối Non qua 8 lần tổ chức – Lan tỏa những mầm thiện xanh tươi

           Mỗi lần chương trình học bổng giới thiệu thêm những tấm gương sáng, xã hội như hồng hào thêm với các nhân cách tốt đẹp, ngay từ tuổi bé thơ đã nỗ lực vượt khó phi thường để theo đuổi việc học, băng qua mọi thử thách nghiệt ngã của số phận để vươn lên, hoặc giấu kín nỗi đau riêng mình mà lạc quan phấn đấu, xoa dịu nỗi buồn thương lam lũ cho các đấng sinh thành…

Trao học bổng Đọt chuối Non năm 2014
Trao học bổng Đọt chuối Non năm 2014

Tiếp tục đọc “Học bổng Đọt Chuối Non qua 8 lần tổ chức – Lan tỏa những mầm thiện xanh tươi”