Trịnh Bách

TĐH: Bách là bạn rất dễ thương của mình

Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách: “Sứ giả” của văn hóa Việt

16:39 16/09/2019 conganhandan

Năm 2017, Trịnh Bách bắt đầu phục dựng lại đèn của phong cách Sài Gòn cũ mà ông vẫn được thấy và được chơi ở Sài Gòn khi còn nhỏ. Sau đó, từ ký ức của cụ Văn, ông cũng đã hồi phục được một số đèn theo phong cách Báo Đáp xưa, của những năm 1950. Các đèn này đã được bàn giao cho Bảo tàng Hà Nội để phục vụ công chúng…

Tiếp tục đọc “Trịnh Bách”