Góp ý và bình luận về quyết định của TTCP cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 13/2020/QD-TTg

Thủ tướng Chính phủ VN vừa ra Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020. (Xem Toàn văn quyết định)

Quyết định là một dấu hiệu tích cực thể hiện cam kết của Việt Nam để cung cấp những tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách cho thị trường điện mặt trời, đặc biệt liên quan đến điện mặt trời áp mái, và công nhận khái niệm mua bán điện từ mái nhà tư nhân.

Tuy nhiên, mốc thời hạn của quyết định cho FIT2 đến cuối năm 2020 chỉ còn 9 tháng, có nghĩa là sẽ vẫn tồn tại đáng kể những điểm chưa rõ ràng, điều này sẽ cản trở các quyết định đầu tư. Sự chưa rõ ràng về mốc thời gian này rất nhiều nguy cơ có thể trở nên càng bất ổn hơn trước những thách thức liên quan đến dịch bệnh COVID. Những quyết định và quy định hướng dẫn sau quyết định này nên làm rõ về lộ trình chắc chắn hơn trong cơ chế cho giá FIT và các cơ chế khuyến khích khác để thúc đẩy các quyết định đầu tư vào điện mặt trời,dể phát triển tiềm năng  lớn của điện mặt trời tại Việt Nam Tiếp tục đọc “Góp ý và bình luận về quyết định của TTCP cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 13/2020/QD-TTg”

Vietnam rejects China’s sovereignty claims over Vietnamese territories

By Viet Anh   April 7, 2020 | 09:00 pm GMT+7 VNExpress

Vietnam rejects China's sovereignty claims over Vietnamese territories

A Vietnamese soldier at the Spratly Islands. Photo courtesy of the World & Vietnam Report under Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs.

Vietnam has rejected and protested China sending two diplomatic notes to the U.N., laying claim to Vietnamese territories in the East Sea.

One of the diplomatic notes was sent by China to the United Nations (U.N.) on March 23 in response to the Philippines. It claimed illegally that China has sovereignty over the Spratly Islands and adjacent waters, has sovereignty and jurisdiction rights over relevant sea areas, seabeds and subsoil. It also said that it has “historic rights” in the East Sea, internationally known as the South China Sea, based on “historical and legal evidences.”

Tiếp tục đọc “Vietnam rejects China’s sovereignty claims over Vietnamese territories”

Philippines backs Vietnam after China sinks fishing boat

FILE - In this April 12, 2018, file photo released by China’s Xinhua News Agency, the Liaoning aircraft carrier is accompanied by navy frigates and submarines conducting an exercises in the South China Sea. Despite the coronavirus outbreak, China is keeping up with military exercises around Taiwan at the northern edge of the South China Sea. (Li Gang/Xinhua via AP, File)
FILE – In this April 12, 2018, file photo released by China’s Xinhua News Agency, the Liaoning aircraft carrier is accompanied by navy frigates and submarines conducting an exercises in the South China Sea. Despite the coronavirus outbreak, China is keeping up with military exercises around Taiwan at the northern edge of the South China Sea. (Li Gang/Xinhua via AP, File) (Associated Press)
April 8, 2020 at 5:53 p.m. GMT+7

MANILA, Philippines — The Philippines on Wednesday expressed solidarity with Vietnam after Hanoi protested what it said was the ramming and sinking of a Vietnamese fishing boat by a Chinese coast guard ship in the disputed South China Sea.

The Department of Foreign Affairs in Manila expressed deep concern over the reported April 3 sinking of the boat carrying eight fishermen off the Paracel Islands. The incident happened at a time when a common approach was crucial in confronting the coronavirus pandemic, it said.

Tiếp tục đọc “Philippines backs Vietnam after China sinks fishing boat”