Bí ẩn về nghĩa địa bò khổng lồ của TH true Milk và thảm cảnh “vùi mình” trong ô nhiễm

06-03-2017 15:13:03
ĐSVN – Môi trường ô nhiễm, ruồi nhặng bu đầy, sống tạm bợ, lay lắt… ấy là cảnh sống của những người dân sống cạnh những trại bò khổng lồ của Tập đoàn TH.

TOP 10 VẤN ĐỀ TRONG KINH DOANH & NHÂN QUYỀN THẾ GIỚI

English: TOP 10 BUSINESS & HUMAN RIGHTS ISSUES

Ngày 10/12/2016 đánh dấu ngày nhân quyền quốc tế – Viện nhân quyền và kinh doanh (IHRB – Institute for human rights and business) công bố danh sách hàng năm lần thứ 8 về 10 vấn đề đầu tiên về nhân quyền và kinh doanh cho những năm tới.

Những thách thức về nhân quyền dự kiến trong năm 2017 phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong định hướng kinh tế, chính trị, xã hội ở cấp độ toàn cầu. Nguy cơ xói mòn của hệ thống quốc tế duy trì bảo vệ nhân quyền và các nguyên tắc của pháp luật có thể tác động đến xã hội, kinh tế và các doanh nghiệp.

Các phong trào nhân quyền đối mặt với một tương lai khó khăn trong năm 2017 và điều này là trách nhiệm của tất cả các thành viên tham gia – xã hội dân sự, các chính phủ cũng như các doanh nghiệp – để đấu tranh cho các đề người dân quan tâm và giúp nhân quyền có liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Tiếp tục đọc “TOP 10 VẤN ĐỀ TRONG KINH DOANH & NHÂN QUYỀN THẾ GIỚI”

Freedom House – Freedom in the World 2017 Report

Vietnam (below) is ranked as “not free” country, with political rights at 7 (least free), civil Liberties at 5 (close to least free), Freedom rating at 8 (close to least free), aggregate score at 20 (close to least free, 0 being least free and 100 being most free).
Read full report here 

Table of Country Scores

PR = Political Rights
CL = Civil Liberties
CL, PR, Freedom Rating Explanation: 1 = most free and 7 = least free
Aggregate Score Explanation: 0 = least free, 100 = most free
* denotes territories, as opposed to independent countries

Show
entries
Freedom Status PR CL Freedom Rating Aggregate Score Trend Arrow
United States Free 1 1 1.0 89
Uruguay Free 1 1 1.0 98
Uzbekistan Not Free 7 7 7.0 3
Vanuatu Free 2 2 2.0 80
Venezuela Not Free 6 5 5.5 30
Vietnam Not Free 7 5 6.0 20
West Bank * Not Free 7 5 6.0 28
Western Sahara * Not Free 7 7 7.0 4
Yemen Not Free 7 6 6.5 14
Zambia Partly Free 4 4 4.0 56
Zimbabwe Partly Free 5 5 5.0 32
Showing 201 to 211 of 211 entries
PreviousNext

Key Findings

  • With populist and nationalist forces making significant gains in democratic states, 2016 marked the 11th consecutive year of decline in global freedom.
  • There were setbacks in political rights, civil liberties, or both, in a number of countries rated “Free” by the report, including Brazil, the Czech Republic, Denmark, France, Hungary, Poland, Serbia, South Africa, South Korea, Spain, Tunisia, and the United States.
  • Of the 195 countries assessed, 87 (45 percent) were rated Free, 59 (30 percent) Partly Free, and 49 (25 percent) Not Free.
  • The Middle East and North Africa region had the worst ratings in the world in 2016, followed closely by Eurasia.