In Indonesia, an Islamic Edict Seeks to Keep Santa Hats Off Muslims

Khảo sát: Sự quan tâm của cộng đồng về hiện trạng chất lượng không khí Việt Nam

Mời các anh chị em và các bạn làm khảo sát ngắn do các bạn của mình ở GreenID thực hiện

Cảm ơn các bạn nhiều

Thu Hằng

Link khảo sát https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9fgPCdrsWcTwiWw44qjjHhx0fxpqF_48jKLkt4Lv1kVrKw/viewform

Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi GreenID – một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hà Nội. Chúng tôi thực hiện khảo sát này với mong muốn được hiểu rõ hơn cảm nhận và nhận thức của cộng đồng về hiện trạng chất lượng không khí tại Việt Nam. Dữ liệu thu thập sẽ được GreenID phân tích, tổng hợp phục vụ cho việc tiến hành báo cáo “Chất lượng không khí Việt Nam 2016”. Mục đích của báo cáo nhằm giúp chính quyền và người dân có một cái nhìn tổng quát về hiện trạng chất lượng không khí tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. Do đó những ý kiến của bạn là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo những câu trả lời của bạn sẽ được hoàn toàn bảo mật. Phiếu khảo sát bao gồm 16 câu hỏi, dự kiến được hoàn thành trong vòng 5 phút.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian thực hiện phiếu khảo sát này.

Link khảo sát:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9fgPCdrsWcTwiWw44qjjHhx0fxpqF_48jKLkt4Lv1kVrKw/viewform
GreenID

Southeast Asia’s war on drugs doesn’t work – here’s what does

theconversation_Philippine President Rodrigo Duterte’s bloody war on drugs is just the latest in a region where drug use has usually been met with draconian measures. Thailand embarked 13 years ago on a drug war that strikes eerie parallels with the Philippine situation.

Today, lawmakers in the Philippines are plotting the restoration of the death penalty to bolster the anti-drug campaign. But this, too, is par for the course in the region. Tiếp tục đọc “Southeast Asia’s war on drugs doesn’t work – here’s what does”