Ngành tre Việt Nam trước thách thức hội nhập

VNE – Chu Khôi 06:00 19/08/2022

Với gần 1,6 triệu ha diện tích tre luồng, nhưng xuất khẩu sản phẩm từ tre hàng năm mới đem về chưa đến 400 triệu USD và chỉ chiếm 3% trong thương mại tre toàn cầu. Sản phẩm ngành tre Việt Nam vẫn tỏ ra yếu thế khi cạnh tranh với các đối thủ về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, công nghệ kém và thiếu tính sáng tạo…

 “Rổ, rá” mây tre vươn ra thế giới
“Rổ, rá” mây tre vươn ra thế giới

Câu chuyện về đầu ra cho cây tre được làm “nóng” tại hội thảo “Vai trò của tre nguyên liệu đối với sự phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm tre Việt Nam”, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 4/8/2022.

Tiếp tục đọc “Ngành tre Việt Nam trước thách thức hội nhập”