The 1960s in the Arab World (3 episodes)

Al Jazeera English – 3 thg 8, 2022

The 1960s was a decade of change that hugely impacted the Arab world.

This first of three episodes follows the politics of the time: The rise of Arab nationalism, the newfound independence of former French colonies, and the defeat of Arab armies in the 1967 Arab-Israeli War.

The stories of the shifting sands of the 60s are told by many who were there, including former government ministers, broadcasters, activists and writers.

They recall a decade whose end was profoundly different from the beginning, where loyalties shifted and old certainties were challenged. Later episodes chart the culture and society of this transformative decade.

The 1960s in the Arab World – Episode 1: Politics | Al Jazeera World Documentary

Tiếp tục đọc “The 1960s in the Arab World (3 episodes)”

What does Japan’s military expansion mean for the region?

What does Japan’s military expansion mean for the region? | Inside Story

Al Jazeera English – 19 thg 12, 2022

Japan says the strategic challenge posed by China is the biggest it has ever faced.

Besides Beijing, Japan has two other nuclear-armed neighbours in North Korea and Russia.

It has expressed concerns about intensifying Russian military activity in its far east, even as Moscow presses on with its war against Ukraine.

And a North Korean missile flew over Japan in October. Tiếp tục đọc “What does Japan’s military expansion mean for the region?”

1/5 trẻ em Việt Nam chưa có được sự khởi đầu tốt nhất

mekongasean – 01/06/2022 15:27 (GMT+7)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thống kê của UNICEF, dù vẫn còn nhiều trẻ em đang chịu những sự thiếu thốn nhất định, nhưng Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đa phần trẻ em Việt Nam hiện được hưởng cuộc sống chất lượng hơn thế hệ đi trước.

Báo cáo “Trẻ em Việt Nam” của UNICEF Việt Nam cập nhật số liệu đến cuối tháng 4/2022 cho thấy, chỉ trong một thời gian khá ngắn, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn về chăm sóc cho 26 triệu trẻ em và người vị thành niên.

Thành tựu kinh tế và phát triển con người tăng lên nhanh chóng chỉ trong hơn 2 thập kỷ cũng được phản ánh trong các chỉ số phúc lợi dành cho trẻ em. Hầu hết trẻ em được đi học tiểu học và trung học cơ sở, được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ và có thể sống thọ hơn cha mẹ mình.

Tiếp tục đọc “1/5 trẻ em Việt Nam chưa có được sự khởi đầu tốt nhất”