Cơ sở hạ tầng

open development Vietnam –  8 October 2022

Thành phố Hồ Chí Minh trên đà phát triển, ảnh chụp bởi Tuấn Nguyễn, đăng trên Unsplash

Đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong những thập kỷ gần đây. 53% tổng vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) nhận được trong giai đoạn 2010-2017 được dùng cho xây dựng cơ sở hạ tầng.1 Việt Nam đã chú trọng đầu tư phát triển giao thông vận tải, đặc biệt là hệ thống đường bộ, sân bay và cảng biển. Đầu tư từ khu vực công và tư vào cơ sở hạ tầng ở Việt Nam đạt 5,7% GDP trong những năm gần đây, cao nhất ở khu vực  Đông Nam Á và cao thứ hai ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc (6,8% GDP). Việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng một mặt đáp ứng yêu cầu của các dự án đầu tư; mặt khác, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra nhiều việc làm hơn. Hơn nữa, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam cũng là động lực mạnh mẽ để phát triển giao thông và tiện ích. Ước tính với 50% dân số hiện đang sinh sống ở các thành phố lớn, sự gia tăng dân số đã vượt quá khả năng cung ứng của các hệ thống kết nối và tiện ích hiện có.

Tiếp tục đọc “Cơ sở hạ tầng”

Anti-Xi protest spreads in China and worldwide as Chinese leader begins third term

By CNN Staff

Updated 11:20 PM EDT, Sat October 22, 2022

Anti-Xi posters on a notice board at a university campus in London.

CNN — 

Jolie’s nerves were running high as she walked into the campus of Goldsmiths, the University of London, last Friday morning. She’d planned to arrive early enough that the campus would be deserted, but her fellow students were already beginning to filter in to start their day.

In the hallway of an academic building, Jolie, who’d worn a face mask to obscure her identity, waited for the right moment to reach into her bag for the source of her nervousness – several pieces of A4-size paper she had printed out in the small hours of the night.

Finally, when she made sure none of the students – especially those who, like Jolie, come from China – were watching, she quickly pasted one of them on a notice board.

“Life not zero-Covid policy, freedom not martial-lawish lockdown, dignity not lies, reform not cultural revolution, votes not dictatorship, citizens not slaves,” it read, in English.

Tiếp tục đọc “Anti-Xi protest spreads in China and worldwide as Chinese leader begins third term”