NATO Expansion? That’s (Maybe) Gonna Be a No From Turkey, Dawg

Foreign Policy situation report,May 19, 2022

After months of flirting with it, Finland and Sweden have finally decided they want to tie the knot with NATO and join the military alliance. (Thanks again, Russian President Vladimir Putin.) The two countries are meeting with U.S. President Joe Biden on Thursday morning.

Joining NATO, however, isn’t a simple process, even for two developed democracies with strong militaries that seem like just the right fit for the alliance.

It takes unanimous consent from all 30 NATO members, ratified by votes in parliaments (and in the United States’ case, the Senate) across Europe and North America.

Tiếp tục đọc “NATO Expansion? That’s (Maybe) Gonna Be a No From Turkey, Dawg”

Kỷ luật quan chức UB Chứng khoán nhà nước: ‘Đại phẫu’ để không thành ‘ung nhọt’ đe dọa thị trường

19/05/2022 18:00 GMT+7

TTO – Xung quanh việc kỷ luật loạt quan chức Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ý kiến của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội đều bày tỏ đồng tình, và cho rằng đây chính là cuộc ‘đại phẫu’ rất cần thiết để thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh.

Kỷ luật quan chức UB Chứng khoán nhà nước: Đại phẫu để không thành ung nhọt đe dọa thị trường - Ảnh 1.

Ông Lê Hải Trà, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, đã bị khai trừ Đảng – Ảnh: HOSE

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), và cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn kỷ luật cảnh cáo các ông: Vũ Bằng, nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước; Nguyễn Thành Long, bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, chủ tịch hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tiếp tục đọc “Kỷ luật quan chức UB Chứng khoán nhà nước: ‘Đại phẫu’ để không thành ‘ung nhọt’ đe dọa thị trường”