Climate change expert report warns that ISDS can block climate action

Photo: StopISDS / Twitter

AFTINET | 6 April 2022

Climate change expert report warns that ISDS can block climate action

April 6, 2022: For the first time, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has warned that climate action is being jeopardised by trade agreements which give global corporations the right to sue governments through clauses known as ‘Investor State Dispute Settlement’ mechanisms, or ISDS.

In its Sixth Assessment Report on the impacts of climate change, the IPCC warned that ISDS can “be used by fossil-fuel companies to block national legislation aimed at phasing out the use of their assets.”

The report indicates that the problem is not isolated to one specific agreement or institution, but that a network of bilateral trade and investment treaties function to protect fossil fuel interests:

“A large number of bilateral and multilateral agreements, including the 1994 Energy Charter Treaty, include provisions for using a system of investor-state dispute settlement (ISDS) designed to protect the interests of investors in energy projects from national policies that could lead their assets to be stranded.”

Tiếp tục đọc “Climate change expert report warns that ISDS can block climate action”

Miền Tây cạn kiệt

Trương Chí Hùng

Trương Chí Hùng

Nhà văn

Tôi gặp vũng nước đọng bên rìa đám ruộng, rộng chừng chiếc đệm, khi đi ngang cánh đồng lúa chín ở miệt Láng Linh (huyện Châu Phú, An Giang) vài hôm trước.

Trước đây, vũng nước trên ruộng lúa sắp thu hoạch sẽ nhung nhúc cá – những con cá đã sống mấy tháng trời trên mảnh ruộng, lúc người ta xả nước để chuẩn bị thu hoạch lúa, chúng sẽ bị lùa lại trong các vũng nước đọng. Đa phần là cá rô đồng, cá sặc, cá lóc; móc sâu xuống bùn một chút là có cá chạch, lươn.

Tiếp tục đọc “Miền Tây cạn kiệt”