How US policy on abortion affects women in Africa

Published: May 6, 2022 12.52pm BST, The Converstion

Authors

  1. Boniface UshieResearch Scientist, African Population and Health Research Center
  2. Kenneth JumaAfrican Population and Health Research Center

Disclosure statement

Boniface Ushie works for the APHRC, which receives funding from Sida.

Kenneth Juma works at the African Population and Health Research Center (APHRC), which receives funding from Sida.

Partners

African Population and Health Research Center provides support as a hosting partner of The Conversation AFRICA.

View all partners

CC BY NDWe believe in the free flow of information
Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons licence.

Republish this article

A demonstrator holds a sign during a rally in support of abortion rights on May 3, 2022 in Seattle, Washington. David Ryder/Getty Images

Policies and decisions made in the United States echo around the world and often have widespread implications. Take sexual and reproductive health, for example. Decisions made in the US have caused, and could cause, severe damage to progress in access to these services in developing countries.

The first US policy with implications for healthcare in other countries is the global gag rule, first enacted by Ronald Reagan in 1984. Under this policy, non-US organisations that receive US government funding cannot provide, refer for, or promote abortion as a method of family planning. Successive US presidents have decided whether to enact or revoke the policy. President Joe Biden set it aside when he took office in 2021.

Tiếp tục đọc “How US policy on abortion affects women in Africa”

Chống tham nhũng bước sang giai đoạn mới

vietnamnet

Có thể nói tiêu cực là môi trường dung dưỡng cho tham nhũng nên phòng chống tiêu cực cũng chính là ngăn chặn từ xa mầm mống của tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực kể từ khi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng bí thư làm Trưởng Ban.

Tuy nhiên, đấu tranh chống tham nhũng vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên trong suốt quá trình phát triển, đó là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ, thể hiện bản lĩnh và quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta chống lại thói hư tật xấu của quyền lực.

Tiếp tục đọc “Chống tham nhũng bước sang giai đoạn mới”

Ngăn chặn tham nhũng từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Vietnamnet

Ban Nội chính TƯ phối hợp với Ban Tổ chức TƯ và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Bộ Chính trị, BCH TƯ xem xét, quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Tuần Việt Nam trò chuyện với TS Nguyễn Xuân Trường – Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính TƯ về nội dung này.

Chấm dứt ‘trên nóng dưới lạnh’

Ông đánh giá thế nào về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực?

Qua gần 10 năm hoạt động của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng (PCTN), công tác PCTN đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, là dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

TS Nguyễn Xuân Trường – Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính TƯ

Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá, từ khi thành lập Ban chỉ đạo từ 2013-2021, Việt Nam tăng gần 30 bậc. Hiện nay yêu cầu về cả lý luận cũng như thực tiễn đều đỏi hỏi việc thành lập Ban chỉ đạo PCTN cấp tỉnh. Ví dụ năm 2021, các thành uỷ, tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo 698 vụ án, vụ việc.

Tiếp tục đọc “Ngăn chặn tham nhũng từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”

The Ukraine War, China, and Taiwan   

         

What lessons will Xi Jinping learn from the war in Ukraine?

Blog Post by Elliott Abrams

May 3, 2022 7:05 am (EST), Council on Foreign Relations

What lessons is Xi Jinping learning from the war in Ukraine?

The optimistic answer is that the lessons he is learning make an invasion of Taiwan less likely. First, Xi may be wondering how well his untested military would perform if told to invade. Surely the abysmal performance of Russian troops must make Xi, and every other high official in China, wonder what happens if stiff resistance is met. Like the Russian army, but unlike the U.S. military and our allies who fought in Iraq or Afghanistan, the People’s Liberation Army or PLA is simply untried. And Xi must fear that a military defeat could threaten his own hold on power.

Tiếp tục đọc “The Ukraine War, China, and Taiwan   “

Ukraine: ‘Cycle of death, destruction’ must stop, UN chief tells Security Council

UN.org

The principal of a school in Chernihiv, Ukraine, surveys the damage caused during an aerial bombardment.

© UNICEF/Ashley Gilbertson VII Photo

The principal of a school in Chernihiv, Ukraine, surveys the damage caused during an aerial bombardment.

5 May 2022

Peace and Security

Briefing the Security Council on his shuttle diplomacy last week in Russia and Ukraine, Secretary-General António Guterres declared that he “did not mince words” during meetings with Presidents Putin and Zelenskyy, on the need to end the brutal conflict.

“I said the same thing in Moscow as I did in Kyiv…Russia’s invasion of Ukraine is a violation of its territorial integrity and of the Charter of the United Nations,” he told the Ambassadors.    

“It must end for the sake of the people of Ukraine, Russia, and the entire world…the cycle of death, destruction, dislocation and disruption must stop.” 

The UN chief said he had gone into an active war zone in Ukraine, after first travelling to Moscow, without much prospect of any ceasefire – as the east of the country continues to face “a full-scale ongoing attack”.

Tiếp tục đọc “Ukraine: ‘Cycle of death, destruction’ must stop, UN chief tells Security Council”