US-China relations: Mark Esper urges allies to help counter China in Indo-Pacific

Defence secretary says the region has become ‘the epicentre of great power competition’ with BeijingHe warns the PLA’s bid to become a world-class military will ‘undoubtedly embolden’ its actions in the East China and South China seas
Sarah Zheng

Sarah Zheng

Published: 7:00pm, 27 Aug, 2020 SCMP

TOP PICKS

NewsChinese missile launch ‘could raise risk of military clash with US’28 Aug 2020

NewsChinese military ramps up coastal drills23 Aug 2020

NewsUS orders fresh sanctions on Chinese firms over South China Sea28 Aug 2020

Tiếp tục đọc “US-China relations: Mark Esper urges allies to help counter China in Indo-Pacific”

The growing power of hurricanes

New York Times
Trung Nguyen boarded up his brother’s convenience store in Abbeville, La., on Wednesday.Kathleen Flynn/Reuters
Hurricane Laura shares something in common with both Hurricane Florence, a 2018 storm that killed 52 Americans, and Hurricane Katrina, which struck Louisiana 15 years ago this week. All three changed from more typical hurricanes into severe ones in just a day or two.
Tiếp tục đọc “The growing power of hurricanes”

Tensions flare as Chinese fire four missiles into South China Sea, America adds sanctions

Bloomberg Last Updated: Aug 27, 2020, 10:10 AM EconomicTimes

China launched four medium-range ballistic missiles into the South China Sea on Wednesday amid broader military exercises by the PLA, according to a U.S. defense official who asked not to be identified. The missiles landed in the sea in an area between Hainan Island and the Paracel Islands, the official said. The move came a day after Beijing protested a flyover by a U.S. spy plane.

By David Wainer and Tony Capaccio
U.S.-China tensions over the South China Sea escalated on Wednesday with Beijing firing four missiles into the disputed waterway and the Trump administration strengthening action against companies that helped set up outposts in the region.

Tiếp tục đọc “Tensions flare as Chinese fire four missiles into South China Sea, America adds sanctions”

US targets Chinese individuals, companies amid South China Sea dispute

TĐH: List of Russian and Chinese entities blacklisted by the US (not confirmed yet)

Russia
Power Machines
China
1/ China Communications Construction Company Dredging Group Co., Ltd.
2/ China Communications Construction Company Tianjin Waterway Bureau
3/ China Communications Construction Company Shanghai Waterway Bureau
4/ China Communications Construction Company Guangzhou Waterway Bureau
5/ China Communications Construction Company Second Navigation Engineering Bureau
6/ Beijing Huanjia Telecommunication Co., Ltd.
7/ Changzhou Guoguang Data Communications Co., Ltd.
8/ China Electronics Technology Group Corporation, 7th Research Institute (CETC-7)
9/ Guangzhou Hongyu Technology Co., Ltd., (a subordinate institute of CETC-7)
10/ Guangzhou Tongguang Communication Technology Co., Ltd. (a subordinate institute of CETC
11/ China Electronics Technology Group Corporation, 30th Research Institute (CETC-30)
12/ China Shipbuilding Group, 722nd Research Institute
13/ Chongxin Bada Technology Development Co., Ltd.
14/ Guangzhou Guangyou Communications Equipment Co., Ltd.
15/ Guangzhou Haige Communication Group Co., Ltd.
16/ Guilin Changhai Development Co., Ltd.
17/ Hubei Guangxing Communications Technology Co., Ltd.
18/ Shaanxi Changling Electronic Technology Co., Ltd.
19/ Shanghai Cable Offshore Engineering Co., Ltd.
20/ Telixin Electronics Technology Co., Ltd.
21/ Tianjin Broadcasting Equipment Co., Ltd.
22/ Tianjin 764 Avionics Technology Co., Ltd.
23/ Tianjin 764 Communication and Navigation Technology Co., Ltd.
24/ Wuhan Mailite Communication Co., Ltd.

Hình ảnh này không có thuộc tính alt; tên tập tin này là us-china.jpg
FILE PHOTO: Chinese and U.S. flags flutter near The Bund in Shanghai

File photo of Chinese and US flags fluttering near The Bund in Shanghai, China, Jul 30, 2019. (Photo: REUTERS/Aly Song)

26 Aug 2020 09:15PM(Updated: 27 Aug 2020 08:59AM) CNA

WASHINGTON: The United States on Wednesday (Aug 26) blacklisted 24 Chinese companies and targeted individuals it said were part of construction and military actions in the South China Sea, its first such sanctions move against Beijing over the disputed strategic waterway.

Tiếp tục đọc “US targets Chinese individuals, companies amid South China Sea dispute”

Góp ý về Lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi cho Việt Nam – Comments on Offshore wind roadmap for Vietnam 

Comments on Offshore wind road map for Vietnam

See comments in English below

Tháng 7.2020, Ngân Hàng Thế Giới đưa ra Báo cáo giữa kỳ về Lộ trình điện gió ngoài khơi cho Việt để tham vấn công khai các bên.

Báo cáo đề cập các khía cạnh bao quát cần được xem xét trong phát triển gió ngoài khơi Việt Nam. Báo cáo này có nội dung kỹ thuật rất đáng kể và cho thấy nhóm nghiên cứu thực hiện  khối lượng công việc nghiên cứu khá chuyên sâu trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, còn nhiều điểm chúng tôi mong muốn nhấn mạnh nhưng chưa được đề cập trong báo cáo này

1. Báo cáo không đề cập đến việc can thiệp  của Trung Quốc trên Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa) có thể ảnh hưởng tới các dự án điện gió ngoài khơi của VIệt Nam . Toàn bộ vùng biển, từ miền Bắc Việt Nam đến Khánh Hòa có thể không ổn định cho các nhà đầu tư quốc tế. (Nhưng tất nhiên, đây là một thực tế không thể đưa vào trong báo cáo vì vấn đề này vẫn chưa có giải pháp thực sự hiệu quả).

2. Báo cáo dựa trên giả thiết với nền hệ thống pháp lý, chế độ chính trị và hành chính hiện hành của Việt Nam và hiện trạng sẽ tiếp diễn, và không đề cập đến những thay đổi về mặt cấu trúc cần thiết đối với hệ thống này, đặc biệt trong ngành năng lượng. Điều đó có nghĩa là, tất cả các vấn đề hành chính đang tồn tại sẽ vẫn còn đó, và sẽ tiếp tục cản trở sự phát triển của ngành năng lượng, bao gồm phát triển điện gió ngoài khơi.
Tiếp tục đọc “Góp ý về Lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi cho Việt Nam – Comments on Offshore wind roadmap for Vietnam “