Chính thức ký kết Hiệp định EVFTA và IPA

Xem EVFTA và EVIPA >>

01/07/2019 trungtamwto.vn

Ngày 30/6, Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam – EU (EVFTA và IPA) chính thức được ký kết tại Hà Nội sau hành trình 9 năm đàm phán. Đây được coi là sự kiện đi vào lịch sử của mối quan hệ giữa Việt Nam và EU và mở ra những lợi ích chưa từng có cho các công ty, người tiêu dùng và người lao động ở châu Âu và Việt Nam.

Để đi đến được ký kết hiệp định lần này, Việt Nam đã phải trải qua tiến trình rất dài, được đồng ý khởi động đàm phán từ năm 2010 và các bên chính thức đàm phán nhiều cấp, nhiều vòng từ năm 2012 cho đến nay. Tiếp tục đọc “Chính thức ký kết Hiệp định EVFTA và IPA”

New research shows public interest damage caused by corporate justice

ISDS Platform

JPEG - 312.6 kb

CEO, TNI, FOEE and FOEI | 24 June 2019

New research shows public interest damage caused by corporate justice

Amsterdam, Brussels (June 24, 2019)—New research published today reveals the devastating consequences of the controversial Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system. A common ingredient in international trade and investment agreements, ISDS creates a parallel justice system that rolls out the red carpet for corporations to sue states when they act in the public interest. Red carpet courts: 10 stories of how the rich and powerful hijacked justice, by Corporate Europe Observatory, the Transnational Institute and Friends of the Earth Europe/International, gathers 10 recent cases from around the world that show why ISDS and its copy-paste rebranding pushed by the EU have no place in any international agreement. The research comes one day before EU member states’ likely approval of a new EU-Vietnam investment agreement, which includes ISDS-style courts (25 June). Tiếp tục đọc “New research shows public interest damage caused by corporate justice”