Bệnh viện thành tập đoàn, lợi-hại thế nào?

Hoàng Nhung thực hiện – Thứ Năm,  13/9/2018, 16:07 

(TBKTSG) – Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, cho biết đã gửi Đề án thành lập tập đoàn bệnh viện Chợ Rẫy lên Chính phủ, trong đó có chiến lược và bước đi chắc chắn trên mô hình này. TBKTSG đã có cuộc trao đổi với ông về vấn đề này.

Ông Nguyễn Trường Sơn đưa Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh viện.

TBKTSG: Thành lập tập đoàn, nghĩa là sau này Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hoạt động như một doanh nghiệp, mà doanh nghiệp thì phải quan tâm đến lợi nhuận. Liệu điều này có làm cho chi phí điều trị ở các cơ sở của Chợ Rẫy tăng lên không, thưa ông?

– Ông Nguyễn Trường Sơn: Hiện nay Chợ Rẫy đang xây dựng thêm bệnh viện Chợ Rẫy Việt-Nhật ở huyện Bình Chánh (TPHCM) từ vốn ODA với quy mô 1.000 giường. Tiếp tục đọc “Bệnh viện thành tập đoàn, lợi-hại thế nào?”

Governments and Philanthropies Announce South East Asia Energy Transition Partnership

Bloomberg.org

Today the Government of Canada’s Department of Environment and Climate Change, the French Development Agency (AFD), Germany’s Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), the United Kingdom’s Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), and global philanthropies announced the beginning of a new collaboration at the One Planet Summit in New York to accelerate the energy transition in partnership with countries in South East Asia.

South East Asian countries can ensure continued economic growth and prosperity, keep pace with the related growth in energy demand, and meet their Nationally Determined Contributions (NDCs) toward the Paris Agreement. The fall in the cost of renewable energy, the untapped renewable energy potential in South East Asia, and the lessons learned from increasing renewable energy penetration globally presents an opportunity for South East Asian countries to accelerate the energy transition and meet their Paris commitments. Tiếp tục đọc “Governments and Philanthropies Announce South East Asia Energy Transition Partnership”